Priser

Vannavgift

Fastavgift: kr. 1.125,- pr. år inkl. mva

Faktureres sammen med vannavgiften 2 ganger pr. år.

Vannavgift: kr. 21,25 pr. m³ inkl. mva. til og med 31/12-18, og kr. 22,50 pr. m³ inkl. mva. fra og med 1/1-19.

Jfr. vedtektene betales vannavgiften etter målt forbruk. Årlig forbruk beregnes etter mottatt måleravlesning 31/12 hvert år. Vannavgiften består av forbruk/akonto, og betales 2 ganger pr. år. Fjorårets forbruk danner grunnlaget for årets akontoberegning.

  1. halvår faktureres forfall 2. mai, og 2. halvår forfall
  2. november. Avregning for fjoråret faktureres sammen med vannavgiften for 1. halvår. Prisene fastsettes av årsmøtet hvert år.
Loading...