Priser

Gebyr

Gebyr for manglende måleravlesning: kr.625,- inkl.mva

Vannmåler skal avleses 31/12 hvert år, og ved manglende avlesning blir forbruket stipulert. Styret har vedtatt at det ved avregningen, også påløper et gebyr.

Dersom fakturaen ikke betales innen forfall, vil det sendes inkassovarsel, med de til enhver tid gjeldende gebyr.

Loading...