Priser

Andeler

Andeler: kr. 2.700,- pr. andel fra og med 13/6-18, og jfr. vedtektene må det kjøpes:

10 andeler pr. boenhet på 60m² (BRA) eller mer. 7 andeler pr. boenhet under 60m² (BRA).

All annen virksomhet enn boliger må kjøpe 0,02 andeler pr. m² (BRA). Antall andeler rundes opp til nærmeste hele andel. Det settes dog et minstekjøp på 10 andeler.

Prisen fastsettes av årsmøtet hvert år. Prisene fastsettes av årsmøte, mer om årsmøte finnes i vedtektene.

BRA er definert i TEK17 § 5-4:

Loading...