Organisasjon

Styret

Våler Vannverk AS er et privat selskap og har så godt som ingen knytting til Våler kommune. Styret velges av andelseierne på årsmøte (mai/juni) hvor styreleder velges hvert år og for ett år ad gangen. Styremedlemmer velges for to år ad gangen hvor av det velges 2 og 3 medlemmer annet hvert år slik at vi ikke får utskifting av et helt styre i løpet av et år. Det er ikke noen begrensninger på hvor mange ganger en kan velges. Mer om styre og årsmøte finner du også under vedtektene våre.

Det er valgkomiteen som innstiller kandidater til styre og valgkomiteen. Medlemmer av valgkomiteen velges for to år ad gangen. Leder i valgkomiteen er på valg annet hvert år og når ikke leder skal velges er det de andre medlemmene som er på valg. Årsmøte velger Revisor er det styret som innstiller og årsmøte velger.

Loading...