Organisasjon

Om Våler Vannverk

Våler Vannverk startet som et andelslag på slutten av 1960-tallet, og er en selvstendig juridisk enhet. I 2011 ble selskapet omdannet til Våler Vannverk SA (samvirkeforetak) og eies dermed av medlemmene. For å knytte seg til ledningsnettet, må det derfor tegnes andeler, jfr. vedtektene. Vannverket har som formål å levere vann, med godkjent kvalitet.

Ideen om et vannverk, skal ha kommet på slutten av femtitallet, men vannverket ble først stiftet den 15. april 1966. Etter stiftelsen ble det igangsatt utbygning med mye dugnadsarbeide av ildsjeler, og med Rusvik som vannkilde.

Etter hvert som kommunen vokste klarte ikke vannverket å produsere nok vann fra egen kilde, og det ble i en periode mer eller mindre stopp i nybygging. Etter hvert fikk vi en forbindelse til Moss, slik at vi kunne få dekket det økte behovet fra MOVAR. Med en kilde i hver ende har vi en god reserve når feil oppstår.

Vi har nå et moderne renseanlegg som ble satt i drift i 2006.

Gjennom årene har Våler Vannverk vært AL og BA, men p.g.a på grunn av ny lov måtte vi endre selskapsform, og årsmøte i 2011 valgte da å omdanne selskapet til et Samvirkeforetak (SA). Selskapet ledes av et styre som velges på årsmøte hvert år. Vi har en egen valgkommite som legger frem en innstilling på årsmøte.

Våler Vannverk er et selvstendig privat selskap og har ikke noe med Våler kommune å gjøre når det gjelder økonomi eller ledelse av selskapet. Men vi har et nært samarbeid bl.a. om felles vannmåler for beregning av vann– og kloakkavgift. Vi samarbeider også nært i fbm. med utbygning av nye områder, og ikke minst når områder må oppgraderes.

Utover Samvirkeloven, og Drikkevannsforskriften er det årsmøte, som avholdes innen utgangen av juni måned hvert år, og våre vedtekter som er retnignsgivende for vår virksomhet. Vedtektene fastsetter hva som skal behandles på årsmøte.

Vi har eget produksjonsanlegg som produserer vell 300 000 M³ med rent vann hvert år. Vi kjøper mer enn 150 000 M³ vann fra MOVAR årlig. Vi forsyner omkring 4500 personer fordelt på rundt 1800 husstander med vann.

Loading...