Organisasjon

Medlemskap

For å kunne kjøpe vann fra Våler Vannverk, som er et Samvirkeforetak (SA), må det kjøpes andeler ( tegnes et medlemskap) og en blir en andelseier i vannverket. Det vil si at omtrent alle som får vann fra vannverket er medlemmer. Som andelseier har du både MEDLEMSRETTER (§ 15) og MEDLEMSPLIKTER (§ 16) som er nedfelt i Samvirkeloven og våre egne vedtekter.

Våler vannverk er en selvstendig organisasjon og eies på ingen måte av Våler kommune utover at kommunen også er en andelseier.

Ved salg av eiendommen så følger andelen eiendomen og ikke selger, derfor er det viktig at slike endringer blir sendt/ringt inn til vannverket.

Loading...