Ny kunde

Kjøp av bolig

Gjennom eiendomsmegler

Er kjøpet gjort gjennom en eiendomsmegler er det vanlig at de sjekker om vi har noe utestående med selger. Det vanligste er at de også tar en avregning mellom kjøper og selger, og gir oss informasjon om hvem som blir ny er slik at vi kan få registrert ny eier i vår kundedatabase.

Uten bruk av eiendomsmegler

Viktig at kjøper og selger sammen leser av måler-standen og avregner seg i mellom. Vi kan bistå med priser og målerstand pr. 31/12. Vi kan også avregne for selger og registrere ny eier, men det er en forutsetning at vi får dette skriftlig enten pr. brev eller på post@vaalervannverk.no med følgende opplysninger:

  • Dato for overtagelse
  • Målerstand
  • Gårds- og bruksnummer
  • Målernummer
Loading...