Driftsstans og feil på anlegg

Vi råder til at folk...

På egen installasjon

Det er eieren av bygget som har ansvaret for stikkledningen fra hovedvannledningen til og med den innvendige installasjonen. Så er det feil her, ring egen rørlegger.

Har naboen vann eller høyere trykk så tyder mye på at feilen er på ditt anlegg.

Vannverket har ikke alle opplysninger om private ledninger men vi hjelper gjerne med å bistå kartlegging og dele de informasjoner vi har arkivert. Ring da i vannverkets åpningstid eller send en e-post for mer informasjon.

Dårlig trykk

I de aller fleste tilfellene skyldes dårlig trykk forhold på det private ledningsnettet fra vannverkets hovedledning og inn til huset (stikkledningen). Du kan for sikkerhets skyld spørre vannverket om de har problemer med vanntrykket i området der du bor. Hvis trykket på hovedledningsnettet er normalt, bør du undersøke mulige årsaker i ditt eget distribusjonssystem. Årsaken kan for eksempel være lekkasje på stikkledningen, gjengrodd anboring/påkoblingspunkt, gjengrodd stikkledning (galvanisert rør). Normalt vil vannverket i slike tilfeller be deg om å kontakte privat rørlegger/lekkasjesøkingsfirma for å undersøke nærmere og eventuelt gjennomføre tiltak. Redusert vanntrykk over tid kan også skyldes gjentetting av siler i husets vannkraner. Det er da nødvendig å skru opp kranene og få renset silene for belegg. Teksten er hentet fra norskvann.no

Vanntrykket varierer også på vannverket sitt nett. Vi har registrert at en del tilflyttere har følt dårlig trykk, spesielt de som har flyttet til de høyere liggende områdene på Folkestad og Augerød. Grunnen er at det er liten høydeforskjell mellom vanntårnet og boligene. Vi har pumpestasjoner som forsyner områdene Skau, Bråtebygda, Berg, Sjulerød, Folkestad, Kure, Kasper og Øvre del av Augerød. Ved strømutfall vil pumpene stoppe og trykket vil for noen oppleves som lavt eller i verste tilfelle kan vannet bli borte.

Ved oppfylling av rør kan enkelte som normalt har dårlig trykk oppleve at det tar lang tid før trykket har normalisert seg. Det hender det danner seg luftlommer i så fall kan det hjelpe å åpne kraner inne i huset i et forsøk på få ut luften som sperrer for vannet. En normalforsyning fra Vannverket tilsier over 2 bars trykk. Det er lurt å sjekke med naboene om de har samme trykk da feil evt. kan vises her.

På tilførselen

Sjekk først vår hjemmeside om vi har registret noen feil på vårt anlegg, som tilsier dit område kan ha problemer

Har vi ikke innlagt noen opplysninger, ring da til vannverket. Vi har 24 timers vakttelefon 69 28 75 80

NB! Hverken MOVAR eller Våler kommune kan svare på feil på Våler vannverk sitt anlegg.

Viser det seg å være vårt anlegg vil hjemmesiden fort bli oppdatert og dere vil motta en melding. Dere vil kunne oppleve brunt vann og luft i rørene etter en jobb. Kokepåbud vil også kunne bli innført.

Brunt vann

Kan forekomme og de mest vanlige årsakene er at belegg innvendig i rørene løsner, vi foretar spyling etter at det har oppstått en feil på nettet. Vi får dessverre ikke alt ut og noe vil sive med inn til den enkelte forbruker.

Får du brunt vann da anbefaler vi at du fjerner siler i krana og lar vannet renne i 5-10 minutter for å se om det blir bedre. Hjelper ikke dette setter vi pris på at du tar kontakt med oss.

Dette er normalt ikke farlig, men er du i tvil da ring vannverket og vi kan veilede deg/dere til om man burde følge våre kokeråd.

Luft i vannet.

Årsaken er at når rørene fylles etter en reparasjon er det luft i rørene og det kan oppstå luftlommer som etter hvert kommer ut. Det kan ta flere dager om en er riktig uheldig. Kontakt oss om dette vedvarer.

Klor

Etter en reparasjon blir det brukt klor for desinfisering. Selv om rørene spyles etter kloring, kan det hende at klor kan komme inn i de private stikkledningene. Dette får vi ikke spylt ut. Vårt råd er å la vannet renne 10 - 15 minutter, for å se om det hjelper. Er det fortsatt lukt/smak av klor, kan prosessen gjentas. Hjelper ikke det, setter vi pris på at du tar kontakt med oss.

Loading...