Drift

Vannkvalitet

Leverer vi sikkert vann?

Våler Vannverk SA er lovpålagt i å følge Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) fra 01.01.2017, som gjør at der stilles strenge krav til det vann som vi leverer til kundene vår.

Drikkevannsforskriftens formål: Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

For å sikre god vannkvalitet har vannverket foretatt en revidering av gjellende normer og avtaler i 2018. Disse områder inneholder:

  • I 2017 fikk vannverket gjennomført en ROS-analyse med farekartlegging og farehåndtering, som oppdateres jevnlig, når kritiske elementer utbedres/forbedres. Dette er et strategisk verktøy som forbedrer leveransen av vann til kundene og minimerer feil på anlegget over tid.
  • I 2018 fikk vi oppdatert internkontrollen med nye krav fra drikkevannsforskriften, som innebærer:
  • Ny prøvetakingsplan dvs. forbedret plan på hvilke stoffer som skal analyseres, og hvor ofte de skal analyseres.
  • Forbedret valg av prøvetakingssteder til mer representativ fordeling av prøver gjennom kommunen
  • Forbedret håndtering av data vi samler gjennom året, som gjør det lettere å innrapportere til mattilsynet
  • I 2018 fikk vi oppdatert rammeavtale med ALS-Global Sarpsborg, som er det akkrediterte laboratere, vi bruker til å analysere alle våre vannprøver.

Kommunelegen og enkelte storkunder får tilsendt alle laberatorierapportene direkte fra analyseselskapet. Dette er for å sikre et godt samarbeide med helsevesenet og matprodusentene, hvor vi kan gå i rask dialog hvis noe skulle hende i nettverket

Resultatene rapporteres årlig til Mattilsynet som også fører revisjon med vår virksomhet. Ved avvik i forhold til grenseverdiene til Drikkevannsforskriften skal Mattilsynet alltid varsles.

Tiltak i f.m. avvik blir iverksatt sammen med Mattilsynet, og om nødvendig med kommunelegen.

Innsyn for drikkevannsprøver

Er du interessert i analyseresultater, vil vi naturligvis sende en kopi direkte til deg via e-post. Ofte er der blitt spurt inn til hardheten i vannet: Målinger av hardheten på vannet ligger mellom 3,5 og 3,9 dHº (bløtt vann) på Texnes (MOVAR), og mellom 0,3 og 0,34 dHº (meget bløtt vann) på Rusvik (egen kilde). Mer informasjon finner du her

Loading...