Drift

Produksjon

Kilder

Våler Vannverk har en egen vannkilde, Rusvik, i tillegg kjøper vi vann fra MOVAR. Fra egen kilde produserer vi ca. 2/3 , ca. 300 000 m³, av vårt årlige vannbehov. Kilden ligger høyt, har ingen bebyggelse og det er liten aktivitet i nedslagsfeltet, slik at kilden er sikrere enn mange andre kilder.

Produksjon

Vannet fra Rusvik går gjennom flere prosesser (barrierer) for å forsikre at vannet er sikkert når det slippes ut på nettet. Første barriere vannet må gjennom er et membran-filter. Dette filteret har porer på 2 nanometer (2nm= 0,002 millimeter), som fjerner fargestoffer, bakterier, parasitter, bakteriesporer og virus fra råvannet. Ingen kjemikalier tilsettes i f.m. filtreringen. Under den daglige hovedvasken av filteranlegget tilsettes ufarlig rensemiddel og klor som blir ledet bort, før produksjon settes i gang igjen. Etter filtrering går vannet gjennom UV-anlegget, før det tilsettes klor og vannglass.

Anlegget har automatisk varsling om alvorlige feil oppstår. I tillegg er vi innom minst tre ganger i uka for å sjekke om alt er i orden. Produksjonsanlegget er godkjent av Mattilsynet.

Hvilke områder får vann fra egen kilde, og hvilke områder får vann fra Movar?

Våler er i den heldige situasjonen at vi snart kan levere vann til de fleste av våre kunder fra begge kildene. Normalt er at fra Rusvik forsyner Svinndal, Kirkebygden, Gyldermyra, Vassbygda, og Kure. Texnes vanntårn forsyner normalt Vensåsen, Dammyr, Våk, Dillingøy, Texnes, Augerød og videre opp til Våler Næringspark. Texnes får som regel Movarvann. NB! Vannverket kobler om, uten varsel etter behov.

Loading...