Drift

Ledningsnett

Våler Vannverks ledningsnett ble bygget i årene 1969 til 1972, retning fra Rusvik til Texnes. Derfor har vi relativt ”nye” rør i forhold til de fleste andre vannverker. Selv om anlegget er relativt nytt må forbedringer og fornyelse allikevel til.

Der kommer over tid hele tiden nye krav til anlegget, som vi i vannverket må forholde seg til. Det kan f.eks. være:

  • Leveringssikkerhet. Mattilsynet krevet at mest mulig av nettverket er med ringforbindelse, så hvis rørbrudd eller andre hendelser skjer, at minst mulige kunder er uten vann. Dette krever at alle som bygger hjelper til, da anlegget kan bli en del fordyrende.
  • Utstyrskrav. Utstyret vi bruker får øket brukervennlighet og strengere krav til at det fungerer over lang tid.
  • Slitasje. Det forekommer naturligvis mer slitasje på enkelte utstyr, som gjør det må skiftes før tid. Dette overvåkes nøye for å anskaffe bedre materialer. Vi ønsker naturligvis ikke kunder blir berørt veldig ofte av driftsstopp.
  • Utbygninger. Kommunen er i stor vekst og det medfører ofte vi må utskifte allerede fungerende ledninger og utstyr. De setter nye krav på f.eks. mer vann tilgjengelig enn nettverket kan levere og det tar vi hensyn til i den grad det kan la seg gjøre.

Ved inngang til 2017 hadde vårt ledningsnett en lengde på ca. 80 km. Da er ikke stikkledningene medregnet, ettersom det er private sitt nettverk og få opplysninger er registret her.

Stikkledningen er ledningen fra hovedvannledningen og inn til den enkelte forbruker. Det er eier av huset som er andelshaver som eier stikkledningen, og dermed ansvarlig for stikkledningen.

Vi har tre vannmagasiner som til sammen representerer ca. ett døgns forbruk.

Distribusjonsnettet i Norge har stor lekkasje i forhold til andre lande som vi ofte sammenligner oss med. Det er ikke unormalt at enkelte vannverker her i landet har en lekkasjeprosent på over 50%. I 2016 var vår lekkasjeprosent på 32 %. Dette tallet vil variere med hvor stort forbruket er hvert år.

Hovedledningen blir spylt ca. hvert 2. år.

Loading...