Utbygging

 

Jeg planlegger feltutbygging eller vil bli storforbukerDa bør du ta kontakt med oss umiddelbart slik at vi kan få nødvendig informasjon og tid nok til å vurdere om nettet har kapasitet og evt. hvilke tiltak som i verksettes.
Det kan hende at det er ting som må inn i en reguleringsplan for å kunne tilfredstille dine ønsker. 


Vannverket har ikke leveringsplikt, så om vi får for liten tid til å gjøre de vurderinger som skal til kan, kan det forårsake at utbygger må sørge for vann selv eller utsette planene.


Det er normalt utbygger som bekoster og besørger fremføring av vann. Dersom anlegget blir bygget etter vannverkets regler kan det etter at bygget er ferdig, søkes om å overføre anlegget kostnadsfritt til vannverket.

Normale tilfeller er at dette gjøres mot at vannverket overtar all fremtidig drift og vedlikehold av anlegget. Mye skal til for at vi ikke vil kunne overta et anlegg, men det har forekommet.