Ledningsnett

Hvilke områder får vann fra egen kilde, og hvilke områder får vann fra Movar?

Våler er i den heldige situasjonen at vi snart kan levere vann til de fleste av våre kunder fra begge kildene. Normalt (februar 2012) er at  Svinndal, Kirkebygden, Gyldermyra og Kure forsynes fra Rusvik.

Texnes vanntårn forsyner normalt Vensåsen, Vassbygda, Dammyr, Våk, Dillingøy, Texnes, Augerød og videre opp til Våler Næringspark. Texnes får som regel Movavann.

Vannverket kobler om, uten varsel etter behov.


 

Ledningsnettet

Våler Vannverk ble opprettet i slutten av 1960-tallet. Derfor har vi relativt ”nye” anlegg i forhold til de fleste andre vannverk.

Men vi har allikevel fornyet rørene på Bergfeltet og er nå (2011-2012) i ferd med å skifte ut det eldste på Dammyr, samt at det er foretatt utbedringer på en del kummer og annet utstyr.

Ved inngang til 2017 hadde vårt ledningsnett en lengde på ca. 80 km. Da er ikke stikkledningene medregnet.

Stikkledning er ledningen fra hovedvannledningen og inn til den enkelte forbruker. Det er eier av huset som er andelshaver som eier stikkledningen, og dermed ansvarlig for stikkledningen. Her kan du lese en pressmelding som Huseiernes Landsforbund og Norsk Vann har gitt ut sammen den 5/10 2017

Vi har tre vannmagasiner som til sammen representerer ca. ett døgns forbruk.

Distribusjonsnettet i Norge har stor lekkasje i forhold til andre land som vi ofte sammenligner oss med. Det er ikke unormalt at enkelte vannverk her i landet har en lekkasjeprosent på over 50%. I 2016 var vår lekkasjeprosent på  32 %. Dette tallet vil variere med hvor stort forbruket er hvert år. 
 

Hovedledningen blir spylt ca. hvert 2. år.

BRANNVANN

Kommunen har ansvaret for brannvern, og får lov å tappe det fra vannverket sitt nett når det er behov for det FORUTSATT at det ikke skaper undertrykk på våre ledninger. Mange steder i kommunen er det for små vannledninger til at brannvann kan hentes fra vannverkets. Selvsagt kan vi legge større rør, men er ikke forbruke stort vil det kunne forringe vannkvaliteten slik at vi ikke kan opprettholde Drikkevannsforskriftens krav til drikkevannskvalitet. Derfor er det viktig at vannverket kontaktes og det avklares om det er brannvannskapasitet til stede og evt. hva som må til (må som regel bekostes av utbygger). Mer om brannvann