HavevanningSå lenge våre rør og produksjonen har kapasitet til å fylle opp våre vannmagasiner så tillater vi selvsagt våre kunder å vanne, MEN skulle det oppstå feil eller problemer på nettet kan det bli nødvendig vanningforbud. Derfor innfører følgende regler for havevanning.

  • De som ønsker å vanne må  sjekke " FORSIDEN " på vår hjemmeside om vanningsforbud er innført, før vanning starter.
  • Vi har registrert mobiltelefonnr til så godt som alle være kunder og vil ved behov varsle med SMS om det hagevanning må stoppes innen 10 minutter, hvilket vil si at skal det vannes må noen være tilstede og ha mobilen påslått ved vanning
  • Det tillates kun en slange tilkoblet pr. kunde/andelseier