Vannavgift

 

Fastavgift: kr. 1.000,- pr. år inkl. mva. til og med 31/12-17

                   og kr. 1.125,- pr. år inkl. mva fra og med 1/1-18


Faktureres sammen med vannavgiften 2 ganger pr. år.


Vannavgift: kr. 20 pr. m³ inkl. mva. til og med 31/12-17, 

                     og kr. 21,25,- pr. m³ inkl. mva. fra og med 1/1-18. 


Jfr. vedtektene betales vannavgiften etter målt forbruk. Årlig forbruk beregnes etter mottatt måleravlesning 31/12 hvert år. Vannavgiften består av forbruk/akonto, og betales 2 ganger pr. år. Fjorårets forbruk danner grunnlaget for årets akontoberegning.

1. halvår faktureres 18. april, med forfall 2. mai, og 2. halvår 18. oktober, med forfall
1. november. Avregning for fjoråret faktureres sammen med vannavgiften for 1. halvår.

Prisene fastsettes av årsmøtet hvert år.Høres 20 kr/m³ dyrt ut?

Selvsagt er det avhengig av vi sammenligner med. Sammenligningen med en 0,5 l flaske vann du kjøper i butikken til kr. 20,- vil du kunne fylle 2000 tilsvarende flasker om du tapper de fra springen hjemme. Ja du leste riktig 2000 halvliter flasker, da er kanskje ikke prisen avskrekkende.

Hva er normalt forbruk? Det varierer mye, og renner det litt vann i klosettet ditt eller det drypper fra kranen så blir det fort m³ i løpet av et år. Forutsetter vi at det er i orden så varierer forbruket med hvor mange som bor i boligen og hvor ofte og lenge en bl.a. dusjer. For et par som er forsiktig kan kanskje et normalt forbruk være fra 80-100 m³ / år. Mens en familie med to tenåringer som dusjer opp til flere ganger om dagen kan forbruket fort komme opp i over 300 m³. Men de fleste som har barn og/eller ungdommer med forsiktig bruk ligger kanskje rundt 200 m³ år.

Det er flere ting som påvirker prisen. Prisene fastsettes av årsmøte, mer om årsmøte finnes i vedtektene.