Gebyr

Gebyr for manglende måleravlesning: kr.625,- inkl.mva


Vannmåler skal avleses 31/12 hvert år, og ved manglende avlesning blir forbruket stipulert. Styret har vedtatt at det ved avregningen, også påløper et gebyr.

 

Purregebyr: kr. 70,-


Dersom fakturaen ikke betales innen forfall, vil det fra og med 2013 KUN sendes inkassovarsel, med de til enhver tid gjeldende gebyr.