eFaktura-referanse


Hvis du ønsker å betale ved hjelp av eFaktura, så må du bruke kundenr ditt som
eFaktura-referanse.
Kundenr finner du over navnet ditt på fakturaen.