Andeler

Andeler: kr. 2.600,- pr. andel fra og med 14/6-17, og jfr. vedtektene må det kjøpes:


10 andeler pr. boenhet på 60m² (BRA) eller mer.
7 andeler pr. boenhet under 60m² (BRA).

All annen virksomhet enn boliger må kjøpe 0,02 andeler pr. m² (BRA). Antall andeler rundes opp til nærmeste hele andel. Det settes dog et minstekjøp på 10 andeler.


Prisen fastsettes av årsmøtet hvert år.

Prisene fastsettes av årsmøte, mer om årsmøte finnes i vedtektene.