Vedtekter

Nedenfor finner du vedtektene som ble godkjente på årsmøte. Men som samvirkeforetak må vi også følge samvirkeloven

                        


                  2011    (endringer til Samvirke)

                  2012    (endringen gjelder kun pris pr. andel, se note side 1)

                  2013    (endring  pris pr. andel, branntårn og andeler næring)

                  2014    (endringene gjelder § 3 og § 4)

                                            2015    (endringen gjelder kun andelsprisen i §4)

                                            2016    (ingen endring)
                                                 
                                                    2017    (endringen gjelder kun andelsprisen i §4)