Valgkomite


Valgkomiteens oppgave er å finne og innstille kandidater som kan og er villige til å påtas seg:

         - Styreverv (formann, medlem- og varamedlem) i h.t. vedtektene

         - Valgkomiteen

Har du forslag til kandidater så setter sikkert valgkomiteen pris på at du kontakter en av de.




Valgkomiteen består av 

           
Erik Toverød (leder) E-post: erik.toverød@hotmail.com

            Nils Peder Skaug

            Wenche Aaberg