Styret

Våler Vannverk AS er et privat  selskap og har så godt som ingen knytting til Våler kommune.

Styret
velges av andelseierne på årsmøte (mai/juni) hvor styreleder velges hvert år og for ett år ad gangen . Styremedlemmer velges for to år ad gangen hvor av det velges 2 og 3 medlemmer annet hvert år slik at vi ikke får utskifting av et helt styre i løpet av et år. Det er ikke noen begrensninger på hvor mange ganger en kan velges. Mer om styre og årsmøte finner du også under vedtektene våre.

Det er valgkomiteen som innstiller kandidater til styre og valgkomiteen. Medlemmer av valgkomiteen velges for to år ad gangen. Leder i valgkomiteen er på valg annet hvert år og når ikke leder skal velges er det de andre medlemmene som er på valg. Årsmøte velger

Revisor
er det styret som innstiller og årsmøte velger.

Styret
  
Leder:Knut Måleng 
Medlemmer:Thor Sanderød  
   Ellen Graff
  
 Lars Erik Edstrøm  
 Nina Merete Johnsrød  
    
Vararepresentanter: 1. Øyvind Tofteberg  
  2. Laila Guthus  
  3. Anne Sollien  
  4. Paal Andre Aaberg
  
  5. Trond Anstensrud  
 Valgkomitè   
 Leder:     Erik Toverød
  
 Medlemmer:     Nils Peder Skaug  
      Wenche Aaberg  
    
    
Revisor
     BDO AS, Moss