Om vannverket

Ideen om et vannverk, skal etter det vi har lest, ha kommet i 1957 eller 1958, men vannverket ble først stiftet den 15. april 1966. Etter stiftelsen ble det igangsatt utbygning med mye dugnadsarbeide av ildsjeler, og med  Rusvik som vannkilde.  


Etter hvert som kommunen vokste klarte ikke vannverket å produsere nok vann fra egen kilde, og det ble i en periode mer eller mindre stopp i nybygging. Etter hvert fikk vi en forbindelse til Moss, slik at vi kunne få dekket det økte behovet fra MOVAR. Med en kilde i hver ende har vi en god reserve når feil oppstår.

Vi har et tipp topp moderne renseanlegg som ble satt i drift i 2006.

Gjennom årene har Våler Vannverk vært AL og BA, men p.g.a ny lov måtte vi endre selskapsform, og årsmøte i 2011 valgte da å omdanne selskapet til et Samvirkeforetak (SA). Selskapet ledes av et styre som velges på årsmøte hvert år. Vi har en egen valgkommite som legger frem en innstilling på årsmøte.

Våler Vannverk er et selvstendig privat selskap og har IKKE noe med Våler kommune å gjøre når det gjelder økonomi eller ledelse av selskapet. Men vi har et nært samarbeid bl.a. om felles vannmåler for beregning av vann– og kloakkavgift. Vi samarbeider også nært i fbm. med utbygning av nye områder, og ikke minst når områder må oppgraderes.

Utover Samvirkeloven, og Drikkevannsforskriften er det årsmøte, som avholdes innen utgangen av juni måned hvert år, og våre vedtekter som er retnignsgivende for vår virksomhet. Vedtektene fastsetter hva som skal behandles på årsmøte. 

I dag holder vi til i 2. etg.hos Asfalt Remix, på Folkestad industrifelt. Vadbakken 6  


Fakta om Våler Vannverk SA (august 2016)

     -  vi er tre faste ansatte
     
     -  har avtale med to driftsoperatører som sørger for drift og vedlikehold av anleggene               våre

     -  Eget produksjonsanlegg som produserer vell 300 000 M³ med rentvann hvert år.

     -  Vi kjøper ca. 150 000 M³ vann fra Movar årlig (fra august 2003)

     -  80 000 m med vannledninger, og da er ikke private stikkledninger regnet med

     -  Vi leverer vann til Moss og Våler Næringspark, men det drives privat inne på                              industriområdet.

     -  3 vannbasseng. Tilsammen 1140 m³
  
     -  Vi forsyner ca. 4 200 fastboende mennesker

     -  Det er ca. 1600 husstander som får vann fra oss

 

Våler Vannverks vannkilde har

  • et beregnet volum på 1 mill M³


  • nedslagsfeltet er 0,87 km²


  • vannspeilet er på 0,13 km²


Våre største utfordringer

Alt tyder på utbygningen i kommunen vil forsette og det vil nok medføre at vi etter hvert får noen flaskehalser som må utbedres. Det er ikke utenkelig at vi må ha et nytt vannmagasin i løpet av noen år for å kunne levere nok vann når uttaket er som størst. Et magasin er også en reserve som vi ofte benytter i f. m. driftsjobber uten at du som kunde merker det.

I tillegg har hovedledningen passert en alder på 50 år og vi har startet forsiktig med å skifte ut eller gjøre tiltak for å forlenge deres levetid. Noen trasser ligger også faretruende nær elver og bekker og bør legges om. 

Med andre ord må vi forvente å øke investeringer og utbedringer på nettet i mange år fremover. Dette for å opprettholde og bedre leveringssikkerheten, samt opprettholde kvaliteten på produktet vi leverer. 

Vannverket forsyner få mennesker i forhold til antall meter med rør som vi har. Så vi må nok forvente at prisen vil øke i tiden fremover. Men for å sammenligne så får du ca. 1000 liter drikkevann for samme prisen som for 0,5 l vannflaske du kjøper i butikken, dvs for dagens (mai 2012) pris kan du fylle 2000 halvliter flasker med drikkevann for samme pris som du kjøper 0,5 liter drikkevann i butikken. 

Med jevne mellomrom kommer det oppslag i pressen om hvor dårlig tilstanden er på vannledningsnettet i Norge. Norsk Vann har oppsummert situasjonen i en kronikk.  Kronikken skriver om kommunale vannverk. Som tidligere nevnt, er vi et privat Samvirkeforetak men har samme krav som kommunene når det gjelder krav til vannkvalitet. Men vi avviker nok litt fra det som omtales i pressen, og det er alderen på våre anlegg. Våler vannverk ble opprettet i siste halvdel av 1960 tallet og utbygningen startet i slutten av det tiåret slik at våre eldste anlegg / komponenter er "bare" 50 år og ikke 100 år som ofte blir brukt som levealderen på slike anlegg. Årsmøtet 2016 godkjente et langtidsbudsjett frem til og med til 2020 som tilsier at vi skal bruke ca.18 mill. kr. på investeringer og utskifting av komponenter/anlegg som vi mener begynner å bli  for dårlige. Her ligger det utskifting av traseer og erstatte dagens vanntårn på Skjønnerød med et nytt og dobbelt så stort volum.

Det kommer også av og til kommentarer og sammenligninger om priser på sosiale medier og aviser. Vi har skrevet noe om det under fanen/siden "Priser".