Historikk


I flg. et notat laget av Rolf Kristensen så startet tankene om et Vannverk på 1950 tallet, men ble først stiftet 15. april 1966. Anleggstart var 17 november 1969

I slutten av  notat  skriver Rolf Kristensen "Når vi i dag skriver 26. april 1971, er hovedledningen for det meste ferdig helt fra Rusvik til Rød, og vannet er påsatt nedover til Skjønnerød".


Er du interessert i å lage fortsettelsen  for oss?

Er det en som vil ha det som en særoppgave på skolen?


Vi har gamle protokoller med mer som du kan få bla gjennom.

Om vi får det digitalt eller på papir så skal vi få det puplisert.   

Så ta kontakt med oss på tlf  69 28 75 80 eller post@vaalervannverk.no