2018

 

Årsmøte 2018 avholdes tirsdag 12. juni kl. 19:00 på Herredshuset

Dokumenter Lagt ut
på nett

Merknad
Innkalling 09.05.2018 Sendt pr post 11 mai 2018
Saksliste29.05.2018
Årsberetning
14.05.2018

Revisjonsberetning29.05.2018

Årsregnskap med noter
14.05.2018

Spesifikasjon til regnskap og balanse14.05.2018

Driftsbudsjett 2018-202329.05.2018
Investeringsbudsjett 2018-202329.052018
Forslag til fastsettelse av priser29.05.2018
Innkommet forslag 09.05.2018

Valgkomiteens innstilling
01.06.2018

Signert protokoll25.06.2018