2017    Årsmøte 2017 avholdes : 13. Juni KL. 19:00 på Herredshuset

Dokumenter Lagt ut
på nett   

Merknad
Frist for å komme med forslag til styret
på saker som ønskes behandlet på årsmøte er satt til 10. April
 01.03.2017 
Innkalling
 04.05.2017
Sendt sammen med fakturaen i midten av april
Saksliste
 04.05.2017 

Årsberetning
 04.05.2017 

Revisjonsberetning
 04.05.2017 

Årsregnskap med noter
 04.05.2017 

Spesifikasjon til regnskap og balanse 04.05.2017

Driftsbudsjett 2017 - 202122.05.2017 
Investeringsbudsjett 2017 - 2021
22.05.2017

Forselse av priserlag til fastsett22.05.2017 
Innkomne forslag
04.05.2017

Valgkomiteens innstilling
08.06 2017 

Signert protokoll28.06.2017