2016

 
Årsmøte avholdes den 7. juni kl. 19:00 på Herredshuset.

 Dokumenter Lagt ut
på nett
  
 Merknad

 Innkalling              
                     
  20/5
Sendt sammen med faktura 2/5 
 
 Saksliste


  30/5 

 

 Årsberetning

  20/5
 

 Revisjonsberetning
 

  30/5
 
 

 Årsregnskap med noter

  20/5  
 
 Spesifikasjon til regnskap og balanse

  20/5 
 Driftsbudsjett 2016-2020
 
  20/5
  31/5

 Fjernet
 Korrigert dokument
 
 Investeringsbudsjett 2016 -  2020

  20/5  
 Forslag til fastsettelse av priser
 
  30/5

 

 Innkomne forslag
 


 
 Ingen
 Valgkomiteens innstilling

  20/5

 
 Signert protokoll

  21/6