2015

Årsmøte. Avholdes den 16.6 kl 19:00, Herredshuset.

 Dokumenter        
Lagt ut
 på nettet 
 Merknad

 Innkalling              
                     

8/4

Sendes ut sammen med 1. termin (Faktura) ca 18/4
 
 Saksliste


 15/6

 

 Årsberetning


 20/5
 

 Revisjonsberetning
 

 28/5
 

 Regnskap/balanse med noter

 
 20/5
 

 Driftsbudsjett 2015-2020
 
20/5

 
 
 Investeringsbudsjett 2015 -  2020

 
20/5
 

 Forslag til fastsettelse av  priser
 
4/6

 

 Innkomne forslag
 


 
 INGEN
 
 Valgkomiteens innstilling

4/6

 

 Utskrift av alle sakspapirene  samlet

15/6

 
 

 Signert protokoll

    30/6


Nyttige dokumenter i f.m. årsmøte er


Andre linker