2014

Årsmøte


Innkalling

Saksliste 2014

Årsberetning 2013

Revisjonsberetning 2013

Årsregnskap med noter 2013

Driftsbudsjett 2014 - 2019

Investeringsbudsjett 2014 - 2019

Forslag til fastsettelse av priser

Innkomne forslag om endring av vedtektenes:

               § 3 Formål
               § 4 Andelskjøp for borettslag og boligsameie med felles regningsadresse


Valgkomiteens innstilling
              
Alle sakspapirer samlet for utskrift


Signert protokoll
                                                                                                                      Oppdatert 19.06.2014