Nybygg

Våler Vannverk har ingen leveringsplikt, og på grunn av kostnadene med å fremføre vann så er det områder hvor vi ikke kan levere vann.

Om du bygger utenfor byggefelt, og ønsker å tilknytte deg til vårt ledningsnett, kan det være lurt å sjekke med oss om det er vann i området og om det er ledig kapasitet.

Hvis utbygger ikke tar kontakt på forhånd, får vi normalt denne informasjonen når Våler kommune gir igangsettingstillatelse.

Da starter vår prosess ved at vi sender tiltakshaver et andelsbrev med informasjon om vedtekter,og at det må kjøpes andeler i god tid før påkobling av vannet. Det er også viktig at vi får tilsendt skjema for installasjon av vannmåler fra rørleggeren som har stått for monteringen.