Måleravlesning


Takk for at du vil registrere forbruket via internett. Registreringen skal skje den 31. desember hvert år (eller tett opptil denne datoen).

 

Våler Vannverk SA og Våler Kommune samarbeider om måleravlesningene, da forbruket også danner grunnlag for kloakkavgiften som skal betales til Våler kommune.

 

Det er Våler Kommune som administrerer denne tjenesten og de sender ut avlesningskort i midten av desember. På kortet finner du bl.a avtalenr. og målepunktID som du må ha for å registrere måleravlesningen. Avlest verdi registreres på kommunenes hjemmeside som du finner her.