Linker

               
              
Ofte stilte spørsmål om drikkevann, sykdommer og forbruk.
Norsk Vann ledende og samlende interesseorganisasjon innenfor VA-teknikk

                                          


Drikkevannsforskriften
fastsetter rammebetingelser for vannkvaliteten. Veileder finnes
lengre ned under Mattilsynet.
 

IK-mat.
Drikkevann er et næringsmiddel, der virksomheten også er
underlagt forskrift om internkontroll for å
oppfylle næringsmiddellovgivningen.
  Samvirkeloven
gjelder som følge av endring av selskapsform til samvirkeforetak
i 2011


Movar


Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges ledende tverrfaglige kompetansesenter innen bruk og vern av vann.


Mattilsynet er vannverkenes godkjenningsmyndighet.

Veileder til drikkevannsforskriften.Folkehelseinstituttet har mye om vann.

Våler kommune forside


Kommunekart
   Eksternt firma som utfører analyser av våre vannprøver