Når feil eller mistanke om feil oppstår

  Opplysninger om feil vi har nå finner du på     
  forsiden og tidligere feiher


På egen installasjon

Det er eieren av bygget som har ansvaret for stikkledningen fra hovedvannledningen til og med den innvendige installasjonen. Så er det feil her, ring egen rørlegger.

Har naboen vann så tyder mye på at feilen er på ditt anlegg.

Er du usikker om det er på ditt eller vårt anlegg, ringer du vår VAKTTELEFONEN så kan vi hjelpe deg med å få avklart det.  

På tilførselen

Sjekk først om feilen allerede er registrert her hvis ikke, ring snarest

VÅRT 

24 TIMERS Vakttelefon 69 28 75 80   

Hverken MOVAR eller Våler kommune kan svare på feil på Våler vannverk sitt anlegg !!!Da kan vi klare å berge vannet i våre magasiner slik at vi kan begrense av eventuelle stopp i vannleveransen. Etter arbeidet på nettet kan det oppstå både brunt vann og være luft i vannet.

Brunt vann

Kan forekommer og de mest vanlige årsakene er at belegg innvendig i rørene løsner, vi foretar spyling eller at det har oppstått en feil på nettet.

Belgg kan også forekomme på ditt private anlegg, så vårt råd er at du fjerner siler i krana og lar vannet renne i 5-10 minutter for å se om det blir bedre. Hjelper ikke det setter vi pris på at du tar kontakt med oss.

Dette er normalt ikke farlig, men du kan gardere deg med å følge våre kokeråd.

Se link til Norsk Vann sin side "Ofte stilte spørsmål" for mer info.

Luft i vannet.

Årsaken er at når rørene fylles etter en reparasjon er det luft i rørene og det kan oppstå luftlommer som etter hvert kommer ut.
Det kan ta flere dager om en er riktig uheldig. Kontakt oss om dette vedvarer.

Klor.

Etter en reparasjon blir det brukt klor for desinfisering. Selv om rørene spyles etter kloring, kan det hende at klor kan komme inn i de private stikkledningene. Dette får vi ikke spylt ut. Vårt råd er å la vannet renne 10 - 15 minutter, for å se om det hjelper. Er det fortsatt lukt/smak av klor, kan prosessen gjentas. Hjelper ikke det, setter vi pris på at du tar kontakt med oss.

Dårlig trykk.

Dårlig trykk kan skyldes at det har samlet seg skitt i krana, så det anbefales derfor å rense silen, se film her om hvordan det kan gjøres.


Mer om dårlig trykk her.