Dårlig trykk

Norsk Vann har en side som heter  "Ofte stilte spørsmål" hvor de skriver"«I de aller fleste tilfellene skyldes dette forhold på det private ledningsnettet fra kommunens hovedledning og inn til huset (stikkledningen). Du kan for sikkerhets skyld spørre kommunen om de har problemer med vanntrykket i området der du bor. Hvis trykket på hovedledningsnettet er normalt, bør du undersøke mulige årsaker i ditt eget distribusjonssystem. Årsaken kan for eksempel være lekkasje på stikkledningen, gjengrodd anboring/påkoblingspunkt, gjengrodd stikkledning (galvanisert rør). Normalt vil kommunen i slike tilfeller be deg om å kontakte privat rørlegger/lekkasjesøkingsfirma for å undersøke nærmere og eventuelt gjennomføre tiltak. Redusert vanntrykk over tid kan også skyldes gjentetting av siler i husets vannkraner. Det er da nødvendig å skru opp kranene og få renset silene for belegg.»

Vanntrykket varierer også på vannverket sitt nett. Vi har registrert at en del tilflyttere har følt dårlig trykk, spesielt de som har flyttet til de høyere liggende områdene på Folkestad og Augerød. Grunnen er at det er liten høydeforskjell mellom vanntårnet og boligene.  Vi har pumpestasjoner som forsyner områdene Skau, Bråtebygda, Berg, Skulerud, Folkestad, Kure, Kasper og Øvre del av Texnes. Ved strømutfall vil pumpene stoppe og trykket vil for noen oppleves som lavt eller i verste tilfelle kan vannet bli borte.

Ved oppfylling av rør kan enkelte som normalt har dårlig trykk oppleve at det tar lang tid før trykket har normalisert seg. Det hender det danner seg luftlommer i så fall kan det hjelpe å åpne kraner inne i huset i et forsøk på få ut luften som sperrer for vannet.

Normen sier at vanlig vanntrykk skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet. Tilknytningspunktet ligger kanskje et sted mellom 1,5-2 m under bakken og har du en dusj i 2. etg. så er dusjhode fort 6-7 m over tilknytningspunktet. En høydeforskjell på 5 m. tilsvarer 0,5 bar i trykktap. I tillegg kommer tap i rør.

Vi er ikke kjent med at vi har 2 eller lavere bar ved tilkoblingspunktet hvor private stikkledninger er tilkoblet vårt nett


Når det gjelder hovedledningene så kan det oppstå redusert trykk ved

  • Strømbrudd. Vi har elektriske pumper som vil stoppe om strømmen blir borte. Det er spesielt de høyeste områdene på Folkestad og på Augerød som vil merke dette mest.

  • Stort vannforbruk. Våre hovedvannledninger ble lagt for snart 40 år siden og ved stort forbruk vil vi kunne få problemer med kapasiteten og det er grunnen til at vi i varme perioder må ha vanningsforbud. Stort forbruk kan også skyldes feil eller annet arbeid på nettet slik at vi må frakte vannet andre veier enn normalt. Da vil i det i så fall bli lagt ut informasjon på vår hjemmeside.

  • Større lekkasjer. Lekkasjer øker forbruket og virkningen blir den samme som stort forbruk. Skulle du se noe som kanskje kan skyldes en lekkasje så er vi takknemlige om du gir oss et hint

  • Brann. Brannvesenet har svært kraftige pumper og kan suge så mye vann at det blir trykkfall i nettet.


Vi har også i flere tilfeller funnet at silen som sitter på kraner har fanget opp smuss som har tetter en del av silen og derfor redusert vannmengden. Skru ut silen og sjekk om det kan være årsaken