Arkiv drift

Internt kurs
Tirsdag den 13.11.2018 fra kl 12 til 15.30 vil kontoret ikke være tilgjengelig grunnet kurs. 
Hvis dere ringer inn med spørsmål, vil vi ringe tilbake etter endt kurs. 

(13.11.2018)
Texnes
Torsdag den 18/10 
Der skal utføres et mindre lekkasje søk midt på dagen og det vil kun berøre kunder av kortere perioder. Forventet oppstart etter kl 12

(18.10.2018)
Lekkasjesøk natt til torsdag
Onsdag den 10/10-18
Fra kl 23.30 og utover natten vil der bli foretatt lekkasjesøk
Vi starter på Texnes boligfelt som vil ta et par timer. Der ville kunne oppleves dårlig trykk hos enkelte husstander mens søking foregår. Husstander vil vanligvis bli uten vann i perioder og max 20 min ad gangen.
Når vi er ferdige på Texnes foretar vi et lekkasjesøk av Folkestad industrifelt og ledningsnettet mot Kasper/Kure og kanskje selve Folkested. 
Lekkasjene er i denne omgang små og kan være brudd på stikkledninger til private eller defekte kummer. 

(10.10.2018)
Uvær meldt fredag kveld


Yr.no melder om uvær fredag kveld og natt til lørdag, som kan forårsake strømbrudd. 
Noen kan oppleve dårlig trykk da pumpestasjonene er avhengig av strøm.
Vi følger situasjonen tett, og vi er i beredskap.

(21.9.2018)
Rød/Kjesebotn/Næringsparken er uten vann
Onsdag den 19/9-2018 kl 09:15

Grunnet et mindre arbeide er Rød/Kjesebotn/Næringsparken uten vann en times tid.
Berørte kunder er innenfor dette område

Der skulle ha vært sent ut SMS og forvarslet og dette beklager vi. Der vil IKKE bli innført kokepåbud

(19.9.2018)
Luft i vannet på Folkestad og omegn
Onsdag den 12/9-18
Der er blitt observert luft og lite grann farge i vannet på Folkestad og omegn.
Hvis vannet ser litt uklart ut da lad vannet renne en stund og rens silhoder i huset. Der er en liten smak av klor, grunnet utfordringer med Skjønnerødtårnet. Vi har hatt rens av tårn i henhold til foreskrifter fra Mattilsynet og smaken skal bli borte i løpet av den neste ukes tid. 

Dere kan trygt drikke vannet. 

(12.9.2018)
Utskiftning av rør Bråtebygda


Oppdatering fredag 14/9-18 kl: 14:45

Vi har fått svar på vannprøvene, og kokepåbudet er nå opphevet.

Les mer (11.9.2018)
Lekkasje ved Ødegårdveien, Våler
Oppdatering 12/9-18 kl. 15:20
Vi har fått svar på vannprøvene og kokepåbudet er nå opphevet.  Les mer (07.9.2018)
Vannlekkasje mellom Skotvedt og Langbråteveien i Svinndal
Oppdatering 6/9-18 kl. 15:20
Vi har fått svar på vannprøvene og kokepåbudet er nå opphevet. 

Les mer (04.9.2018)
Vannlekkasje fra Eng gård/Risheimveien, Ven, Turulia, Folkestad, Kure, Kasper
Oppdatering 05/9-18 kl. 11.15
Vi har fått svar på vannprøvene og kokepåbudet er nå opphevet.Les mer (31.8.2018)
SPYLING AV HOVEDLEDNINGENE STARTER 21/8-18 OG INNTIL ALT ER BLITT SPYLET

Vi er ferdige med å spyle hovedledninger og alt skal nå være tilbake til det normale


Les mer (20.8.2018)
Lekkasje på hovedforsyning ved Nordbybråten
Oppdatering 25/8-18 kl. 13.20

Vi har fått svar på vannprøvene og kokepåbudet i Ødegårdveien er nå opphevet.


Oppdatering 22/08 2018 kl 13.05
Mottatt svar på analysene som viser godkjente verdier på drikkevannet.
Kokepåbud oppheves for alle andre enn Ødegårdveien. Ødegårdveien får vi dessverre først svar på i morgen 23/08


Les mer (17.8.2018)
Strømbrudd i Våler og Svinndal
Oppdatering 11/8-18 kl 15.30
Bråtebygda skal nå ha vann

Oppdatering 11/8-18 kl 15.30
Flere kunder i Svinndal/Bråtebygda/Lunder område har fortsatt ikke vann og der jobbes på en løsning inntil strømmen er tilbake. Alle som mangler vann kan hente fra Elvebakken pumpestasjon på Fosseberget.


Les mer (10.8.2018)
VANNINGSFORBUD OPPHØRER

Vi har fått ordnet vannleveransene slik at nå kan alle få lov til å vanne under disse forutsetningene

(30.7.2018)
Strømstans, dårlig trykk Kirkebygden

28/7 kl 22:30 
lHafslund nett har varslet at de har feil på nettet sitt og det kan for enkelte medføre dårlig trykk.

Vi får håpe det ikke vare for lenge før strømmen er tilbake igjen

(28.7.2018)
VANNINGSFORBUD I DELER AV KOMMUNEN
Pga stort vannforbruk og noen utfordringer på nettet må vi nå dessverre innføre 


 TOTALFORBUD Å BENYTTE HAVESLANGER INKL SVETTESLANGER O.L Oppdatering 28/7 kl 11:55
Har noen fått SMS som bor utenfor området som er merket i kartet under så kan de se bort i fra SMS varslett. Det er karte som er riktig
Oppdatering 28/7 kl 11:20 Vi har fått noen henvendelser om det er kokepåbud, De har lest det på hjemmesiden og det stod ikke noe om det i SMS-en.   Det de har lest tilhører en annen sak "Lekkasje, vannet stengera ved Kjærnsrød gartneri", om står under kartet om vanning forbudt .
Saken ved Kjørnsrød gartneri  påvirker ikke vannkvaliteten til dere som har vanningsforbud, men bidrar til at vi ikke har redusert kapasitet til å få nok vann frem til dere som har vanningsforbud

IKKE KOKKEPÅBUD FOR NOEN ANDRE ENN DE SOM BOR NÆRMEST KJÆRNSRØD GARTNERI OG DE ER VARSLET OM DET MED EGEN SMS I GÅR


Det er de som er innenfor den røde feltet i kartet under det gjelder for 
(Fra og med Spjøter videre mot Skjønnerød, Texnes, Turulia, Berg, Folkestad, Kure,
Gyldermyra, Vassbygda, Våk, Augerød)


Når forbudet oppheves kunngjøres det kun på hjemmesiden( ingen ny sms)


(28.7.2018)
Lekkasje, vannet stengt ved Kjernsrød gartneri

 KOKEPÅBUD   ER OPPHØRT , MOTTATT BEKREFTELSE PÅ AT VANNET KAN DRIKKES
 OPPDATERING 27 JULI 2018  

kl 14:40

Spyling er igang og vil kunne ta tid, kan hende noen vil oppleve noe redusert trykk mens spyling pågår

 kl 13:15

Det var en gammel skjøt som hadde sprukket,  skjøten er nå reparert og kloring /desinfisering pågår
STERK KLOR så TAPP IKKE VANN NÅ

Vi kommer tilbake med ny oppdatering innen kl 15:00. ER vi ferdige før så legger vi ut ny oppdatering tidligere

HUSK KOKEPÅBUD FREM TIL VI MELDER AT VI HAR DRIKKEVANNSKVALITET (søndag eller mandag vil det bli)


Les mer (26.7.2018)
Vannlekkasje Kirkebygden,Berg feltet og Sjulerud

OPPDATERING

25/17 2018  
Resultatet fra vannprøvene etter reparasjonen er fine nok til at vannet kan friskmeldes

24/17 2018
Vann til Berg og Sjulerud leveres nå som normalt og magasinene fylt opp slik at vanning er nå tillatt også på Bergfeltet og Sjulerud igjen. Men vannprøver blir levert i dag og svar forventes i morgen så inntil de foreligger er det forsatt kokepåbud.
 


23/7 2018

Vi regner med at dere på Bergfeltet og Bergskrenten

   .....  VIL BLI UTEN VANN når reparasjonen er utført og vi skal spyle røret  fra ca kl 11:00, og vil kunne ha en varighet opp i mot halv times tid. 

kl 10:40
Vi kan ikke garantere at det ikke har tilkommet noe i rørene og dere som bor i omsorgsboligene på Bergskrenten 1 og alle boligene på Bergfeltet må dessverre KOKE VANNET inntil vannprøver er  foreligger (mest sannsynlig onsdag). Mer om koking og hva du bør koke vann til finner du her 

kl 10:30
reparasjonen er  utført, vannet er ikke satt på ennå, Kan hende kokepåbud ikke er nødvendig, ny oppdatering om kort tid

kl 09:00
Arbeidet er godt i gang  


Les mer (22.7.2018)
Noen kunder på Texneslia blir uten vann
Oppdatering 12/7 kl 10:40
Lekkasjen som vi har funnet viste seg å være hagevanning. 
Ansvarlige er kontaktet
Dette medfører Ikke kokepåbud


Les mer (11.7.2018)
Strømstans Ven og Kirkelva pumpestasjon
Oppdatering kl. 22.10 Nå er strømmen tilbake. Gi beskjed hvis du fortsatt er uten vann.

Hafslund melder strømbrudd. Dette medfører at områdene Kure, Kasper, Folkestad og Kirkelva kan være uten vanntrykk.
Vi håper Hafslund får rettet feilen raskt. Hvis ikke vil vi iverksette tiltak.


(03.7.2018)
Tunveien og Engveien, vannet stenges

2/7-18 kl 12.45 må vi utføre en jobb i Kornveien som har påvirkning for Tunveien og Engveien.
Vannet vil være tilbake ca kl 15.00.
Vi anser at det ikke er nødvendig med kokepåbud.
Vi oppdaterer hjemmesiden hvis noe uforutsett oppstår.

(02.7.2018)
Kumjobb Bråtebygda/Lunder
Oppdatering 15/06 2018 kl 11.30
Mottatt svar på analysene som viser godkjente verdier på drikkevannet.
Kokepåbud oppheves.


Les mer (11.6.2018)
Innsettelse av vannmåler Grepperødfeltet og Mosseros
Kl. 1300: Arbeidet er nå avsluttet, og alle bør ha fått vannet tilbake.Tirsdag den 05.06.2018 Kl 9:15

Vannet ble stengt kl 8.30 og vil vare til omtrent 13:00
Dette er grunnet innsettelse av vannmålere mot feltet Grepperød og Mosseros.


(05.6.2018)
H A G E V A N N I N GForbruket av vann har økt mye i det siste og dette medfører at vi til tider har lite reserve og gå på. I fjor var gjennomsnittforbruket på ca 1 070 000 l/døgn og det var det for en uke siden også, Lørdag 26 mai i år var vi oppe i et forbruk på 1 603 000 liter (1 603 m³). Det er nesten en økning på 60 % mot normalt forbruk

Praksis har tidligere vært å innføre vanningsforbud ved å annonsere det i avisene når forbruket har ligget på dette nivået. Vi har nå registrert så godt som alle kunder med mobilt telefonnummer og kan få ut informasjon mye hurtigere og

TILLATER FORTSATT  VANNING UNDER DISSE FORUTSETNINGENE

 
 
      

De som ønsker å vanne  sjekke vår hjemmeside om vanningsforbud er innført før vanning starter

 

 

Vi har registrert mobiltelefonnr til så godt som alle våre kunder og vil ved behov varsle med SMS om at hagevanning må stoppes innen 10 minutter, hvilket vil si at skal det vannes må noen være tilstede med påslått mobiltelefon  som kan motta sms og kunne  stenge vannet omgående. Telefonennr. må finnes på Gule sider og være registrert med aktuell adresse !!!!

       
 


Gjelder også "svetteledninger"og "dryppslanger"  Slike slanger må ikke brukes uten at det ER TILBAKESLAGSVENTIL
PÅ INNTAKET

 

 
Skal du fylle et badebasseng med slange
må slangen ikke legges ned i karet !!!!  Da kan du forårsake at vannet i din egen bolig og også vårt nett blir forurenset med de konsekvenser det kan få 
   
Unngå å la vannet renne unødvendig. Her er det "mange bekker"  små som gjør at havevanning kan fortsette
Vi ønsker alle våre kunder og andelseiere en riktig god sommer

Råd om havevannnig

(01.6.2018)
Ny hovedledning mellom Texnes og Dammyr

Oppdatering 28/05-2018
I løpet av juni og juli vil Knut Bjerke AS starte opp igjen og ferdiggjøre veie og grøfter. 

Delprosjekt 1: Her vil den nye G/S-sti bli ferdigstilt med komplette grøfter og asfaltering. Bommen fra den tidligere vei vil bli oppstilt igjen. Koplingen mellom vannverkets vei og den gamle del av G/S-sti vil bli fjernet, så det kun er den nye vei del, som vil værende aktiv etter dette. Krysset vil da også bli asfaltert på ny. 

Mellom delprosjekt 1 og 2: Krysset som forbinder G/S-sti med Texnesstubben og Texnestoppen vil bli asfaltert på ny og rettet kanter.

Delprosjekt 2: Parkeringsplassen ved Våk skole vil bli asfaltert på ny, hvor tilhørende striper vil bli markert opp igjen. De vil her også få ny kantsetning og planert litt ut med ny jord rundt plassen. 


Les mer (28.5.2018)
Augerød/Texnes/Folkestad
Oppdatering kl: 13.35
Trykket skulle gjerne være stabilt siden kl 12 i dag.

25/5-18 Kl 11:22

Der kan forekomme dårlig trykk inntil kl 12 da servise skjer på Texnes Vanntårn.
Der vil bli oppdatert når trykket skulle være stabilt igjen(25.5.2018)
Strømstans Texnes
Strømstans - Texnes og Våkvn. (Mjk måler) Hafslund Nett har for tiden feil på strømnettet. Utbedring pågår. Vi beklager situasjonen og håper feilen blir kortvarig.
(18.5.2018)
Dammyr lekkasjesøk
15.05.18 kl 13.45
Små stans kan forekomme grunnet lekkasje søk

14.05.18 kl 12
Små stans kan forekomme grunnet lekkasje søk

(14.5.2018)
Brunt vann langs hobølveien 18/4-18

Det kan forekomme brunt vann hos de kunder som er koblet til langs hobølveien.

Her er en oversikt over de som kan være berørt

Vi har vært i dialog med MOVAR og de forteller at ved stort flow vil fargen fra deres stålrør, bli overført til vannet som er sett hos flere kunder. De er i ferd med å undersøke hvordan vi kan redusere dette problemet.

Vannet er ikke farlig, så vannet skal bare spyles ut. Hvor lenge det skal utskiftes vann, avhenger av hvor lang stikkledning dere har. Fjern silhodde fra kranen/kranene og spyl ut i kjøkken og andre steder. La det renne ca 5-10 min inntil vannet er klart igjen.

(18.4.2018)
Lekkasjesøk Vassbygda
Tirsdag den 10/4 2018
Vi har en mistanke om lekkasje i Vassbygda vi skal kontrollere nå i natt. Og kanskje en lekkasje mellom Texnes og Rødlia. Vi beder om at dere ikke bruker vann etter kl 00.30

(10.4.2018)
10/4-18. Brunt vann Texnes, Augerød, Våk og Dammyr

Etter dagens jobb, ble det foretatt en spyling, og abonnentene i ovennevnte område, kan derfor oppleve brunt vann. Vi anbefaler å la vannet renne fra krana i 5-10 minutter. Hjelper ikke det, så ring oss på tlf. 69287580. 

(10.4.2018)
Texnes område til Krosseng
Oppdatering mandag den 9/4-18 kl 9.45
Vi tar letting opp igjen fra kl 10.15 og utover dagen, så små stans kan forekomme 

Oppdatering fredag den 6/4-18 kl 22.00
Den ble dessverre ikke funnet og vi tar leting opp igjen neste uke. 

Fredag den 06/04-2018
Vi har en lekkasje pågang og skal finne stedet fra kl 14.00 og utover dagen.
Der vil komme midlertidige vannstans på forskjellige forsynings retninger for å lokalisere hvor den er.

Der vil komme en oppdatering når lekkasjesøking avsluttes. 

(06.4.2018)
Texnes pumper
Torsdag den 05/04-2018
Der utføres kalibrering av pumper og anlegget vil være nede i mindre tidsrom mellom 8.30 og 16. Dvs mindre trykk kan forekomme.

(05.4.2018)
Lekkasje i kum
Oppdatering 04/04 2018 kl 14.10
Mottatt svar på analysene som viser godkjente verdier på drikkevannet.
Kokepåbud oppheves.  


Les mer (02.4.2018)
Lekkasje Åspsjøt, Svinndal
Oppdatering 28/03 2018 kl 11.40
Mottatt svar på analysene som viser godkjente verdier på drikkevannet.
Kokepåbud oppheves. 


Les mer (27.3.2018)
Svinndal kumjobb
Oppdatering 28/03 2018 kl 11.40
Mottatt svar på analysene som viser godkjente verdier på drikkevannet.
Kokepåbud oppheves.Les mer (23.3.2018)
Arbeid på vannledning ved Skjønnerød høydebasseng
Oppdatering 22/03-18 kl 13:00

Vi har nå mottatt svar på vannanalysene, og alt er i orden. Kokepåbudet er med dette opphevet.

Les mer (22.3.2018)
Våler Vannverk flytter kontoret.
I perioden 14-16/3-18 flytter vi til Vadbakken 6, og det kan medføre at vi er litt utilgjengelig i perioder. 
(14.3.2018)
Strømstands Texnes/Våk/Dammyr/Augerød/Rød
Vi har et strømstands på Texnestårnet grunnet jobb. Forventer strømmen er tilbake kl 13.00

Strømstands medfører pumper ikke går og lavere trykk kan forekomme. 

Dette medfører IKKE kokepåbud. 

(07.3.2018)
Lekkasjesøk Bråtebygda/Lunder
Vi vil utføre et lekkasjesøk i Bråtebygde/Lunder i natt den 19.02.2018
Lekkasjesøket vil være i tidsrommet 23-05 og dere kan da forvente å miste vannet en kort stund.

Vi ber alle om å ikke bruke vannet innenfor dette tidsrom, da selv et lite forbruk kan gi et avvik.

(19.2.2018)
Hovedrens av Rusvik
Fra onsdag den 14/2-18 til fredag 16/2-18 utfører vi hovedrens av Rusvik produksjonsanlegg. 
Dette vil medføre at vi legger hele forsyningen om, hvor vi vil fylle Skjønnerødtårnet med Texnesvann. 

Dette vil medføre at store mengder vann skal overføres i denne perioden og vil da medføre at noen vil oppleve dårlig vanntrykk på dagen. Det kan også skje at noen opplever brunt vann eller luft - da følg dette linket: Klikk her.   

Er der noen helt uten vann bes dere kontakte oss og vi skal se om vi kan gjøre lokale endringer. Vi vil legge om til normal tilstand så fort vasken er utført, så dere er berørt i så lite tidsrom som mulig.
Hovedvasken er noe vi må utføre, for å kunne sikre bra vannkvalitet.

(13.2.2018)
Augerød/Rød/Texnes/Våk/Dammyr dårlig trykk
Oppdatering 9/2 kl 20.00
Vi ble litt senere ferdig enn beregnet men alt skulle være oppe og kjøre nå med stabilt trykk. Les mer (09.2.2018)
Bråtebygda og Lunder uten vann

Oppdatering 07/02 2018 kl 13.00
Mottatt svar på analysene som viser godkjente verdier på drikkevannet.
Kokepåbud oppheves.

 Oppdatering 05/02 2018 kl 18:40
Vi har hatt kontakt med entreprenøren og de melder om at rørene fylles nå.  Det er lange rør som skal fylles og det kan ta tid før trykket er på normalt nivå.

Men minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligge  og det er tidligst torsdag kl 13.00. Husk at det også kan være klorsmak og luft i rørene, mer om det her
  


Les mer (05.2.2018)
Dårlig trykk idag 5/2: Våk, Dammyr, Texnes, Rød og Augerød

5/2 - kl: 10:40

Jobben er nå avsluttet. Det medfører ikke kokepåbud.


På grunn av arbeid med en pumpe, kan beboerne i ovennevnte område oppleve dårlig trykk utover dagen idag. De som bor i høyere områder er nok mest utsatt for dårlig trykk. Vi jobber med å utbedre feilen, men vet ikke når denne jobben er ferdig. Det skal i utgangspunktet ikke medføre kokepåbud, men dersom det skulle bli en endring på dette, vil vi varsle med en SMS.

Ny oppdatering kommer når jobben er ferdig.

(04.2.2018)
Augerød I - IV uten vann

Oppdatering 26.01.2018 kl 12:40
Vi har fått svar på vannprøvene etter jobben i onsdags, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. Derfor OPPHEVES KOKEPÅBUDET for alle som har vært berørt av dette. 


Les mer (26.1.2018)
Dårlig trykk kan forekomme - Texnes, Dammyr/Våk, Rød, Augerød og Krosseng
I forbindelse med jobb på Texnestårnet er tårnet satt ut av drift onsdag 24.01.2018. I den forbindelse har vi valgt å omgjøre nettet i dag, så flere områder kan forventes å ha litt dårligere trykk. 

Hvis noen opplever luft da følg dette linket: Klikk her.  

(23.1.2018)
Turulia og kunder mellom Ven og Folkestad gård uten vann

Oppdatering 19/1-18 kl. 11:52

Vi har fått svar på vannprøvene etter jobben på onsdag, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. Derfor OPPHEVES KOKEPÅBUDET for alle som har vært berørt av dette. Det gjelder hele området fra Turulia, Folkestad, Kasper og Kure.

Les mer (11.1.2018)
Brunt vann Texnes/Våk/Augerød til Ven

Vi har i dag onsdag den 13/12-2017 lagt nettverket om, hvor vi har endret forsyningsretning.
Hertil ble en ledning mellom Dammyr/Våk og Krosseng spylt. Dette har medført noen har fått luft og brunt vann. 

Dette er ikke farlig og ingen endring på kvaliteten av vannet. Spyl godt i kranen og når vann uten farge/partikler er tilbake igjen da kan vannet drikkes uten problemer. 

Se her. for mer informasjon :)   
 

(13.12.2017)
Elvebakken/Fosseveien videre jobb
Onsdag den 13/12-2017 kl 15:00

Vi har nå fått svar på vannprøvene, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. 
Derfor oppheves kokepåbudetLes mer (08.12.2017)
Elvebakken/Fosseveien

 Lørdag den 09/12-2017 kl 11:55

Vi har nå fått svar på vannprøvene, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. 
Derfor oppheves kokepåbudet.Les mer (05.12.2017)
Fledsbergveien og Vensåsen krysset
Vi ser oss nå ferdige med rør-omleggingen for Fledsbergveien og Vensåsen og takker for deres tålmodighet og de som har hatt interesse i å følge med i hva vi jobber med.
Les mer (13.11.2017)
10.november og flere dager fremover: Redusert vanntrykk Rød -Augerød

Oppdatert 14/11 kl . 15:05
I dag er klor fjernet fra rørene og vannprøver levert for analyse. Svar på prøvene kommer tidligst  i  morgen ettermiddag (onsdag). 

Magasinet / tårnet har nå ikke så mye vann at det vil bli fylt opp i løpet av natten (15/1 kl 00:01 til kl 08:00) og da vil det igjen bli redusert trykk på Rød - Augerød området. 
Berørt område : se kart under  "LES MER" 

Les mer
Luft i vannet Texnes/Våk/Dammyr
Vi har hatt en spyling av et rør, hvor vi opplevd Texnes/Våk/Dammyr ble uten vann.
Noen opplever brunt vann og luft i rørene. se her

Der er IKKE kokepåbud :) 

(09.11.2017)
Fjellveien rehabilitering av kum mandag 6. november.

 Oppdatering 08/11-2017 kl 13:15


Vi har nå fått svar på vannprøvene, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. 

Derfor oppheves kokepåbudet.

Les mer (03.11.2017)
Fledsbergveien

Prosjekt 2:  Oppdatering 11/11-2017 Kl 11:40 

Da har vi fått tilbakemelding fra laboratoriet om at vannprøvene viser "Godkjent drikkevannskvalitet" slik at vannet er trygt å drikke. Derfor

OPPHEVES KOKEPÅBUDET for dette området fra nå 

Prosjekt 2:  Oppdatering 07/11-2017 Kl 13:10

Fledsbergveien 70 og 72 vil miste vannet mellom 8:30 og 16:00 i noen timer onsdag den 8/11-2017

Minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det kan være klorsmak, brunt vann og luft i rørene. se her.   Vannprøver forventes fredag ettermiddag

Les mer (26.10.2017)
Augerød får endret forsyningsretning
Oppdatering fredag 03/11 2017 kl 10:00

Vannprøver viser at alt er bra. Herved oppheves kokepåbudet


Les mer (25.10.2017)
Våk/Dammyr/Texnes
Disse områdene kan få lavt vanntrykk i perioder ettersom fylling og spyling av nytt hovedforsyning fra Våk skole til Texnestoppen pågår i løpet av dagen.
 

(24.10.2017)
ALLE KOKEPÅBUD OPPHØRES !!!

DET HAR VÆRT MANGE OMRÅDER SOM HAR FÅTT KOKEPÅBUD. VI HAR FÅTT SVAR PÅ ALLE PRØVER NÅ OG ALLE ER GODKJENTE.

INGEN I VÅRT FORSYNINGSOMRÅDET TRENGER Å KOKE VANNET LENGER

ØNSKER ALLE VÅRE KUNDER EN RIKTIG GOD HELG

(21.10.2017)
Oppsummering etter siste ukes (nr 42) hendelser

SMS VARSLING: 

Dette systemet er under opparbeidelse og vi jobber for tiden med å legge inn alle kundene i registeret vår, pr. dags dato har ca halvparten av kundene registrert med telefon nr. Derfor hadde vi i går valget mellom
  1. la  de vi hadde telefonnr. til få SMS(ca 450 stk)
  2. eller la ingen få SMS i det hele tatt.

Hensikten med SMS varslingen er først og fremst å varsle kunden om at noe er galt. Det blir for tidkrevende og gå ut med all informasjon på alle de forskjellige informasjonskanalene som finnes.  Derfor har vi valgt å varsle med SMS når det må hurtige beskjeder ut om at kunden finner mer info på vår hjemmeside.

Var du berørt og ikke fikk SMS så send en e-post til SMS@vaalervannverk.no med ditt navn, adresse, telefon nummer. Tar du med kundenummer (står over navnet dit på faturanen du mottar i disse dager) så gjør du jobben vår med å registrere dette enklere for oss.

Facebook og andre sosiale medier

Vannverket bruker ikke sosiale medier som kommunikasjonsform da ansatte har ikke tid til å følge med på sosiale medier i arbeidstiden som vil kreve alt for mye tid. Derfor kommenterer vi normalt ikke det som f.eks. skrives på Facbook og andre medier.


VI BLIR GLADE OM DU
  HJELPER OSS I Å BLI BEDRE
Men da må du ta kontakt med oss på  Post@vaalervannverk.no. eller ring 69287580. Vi lover at vi vil vurdere det du skriver og gi deg en tilbakemelding på det.

Generelt i en feilsituasjon

Når en feil intreffer blir det veldig hektisk, telefonen kan gløde til vi får sendt ut en SMS og lagt ut noe på vår hjemmeside. Vi skal ved hjelp av telefonen og overvåkningssystemet prøve å analysere oss frem til hvor og hva som kan være årsaken til feilen. I en stressen situasjon kan SMS'ene /  hjemmesidene en gang i mellom bli litt utydelige mangelfulle i en hektisk periode.  I så fall ring oss !! på 69 28 75 80 så får du det beste svaret vi kan gi deg. Samtidig får vi anledningen til å rette som kan være til hjelp for andre også.

Mer om feilsituasjon se vår side "Når feil oppstår"VANNET BLIR / ER BORTE PÅ TURULIA FOLKESTAD, KURE OG KASPER

Oppdatering fredag 20/10 2017 kl 11:40

Vannprøver viser at alt er bra. Herved oppheves kokepåbudet

Les mer
Bråtebygda kum utskiftning
OPPDATERING LØRDAG 21/10 2017 KL 11:55

Da har vi nettopp mottatt melding fra laboratoriet om at vannprøvene fra strekning Lunderveien 482 mot 281  også er i orden og kokebudet oppheves


Oppdatering fredag 20/10 2017 kl. 12:00

Vannprøver på strekningen Fosseberget til Lunderveien 495 viser bra prøver. Dermed oppheves kokepåbudet på denne strekningen.

OBS: Strekning Lunderveien 482 mot 281 er unner analyse og vil bli klar i morgen 21/10 2017. Prøvene var ikke klar og tar noe lenger tid å analysere enn først antatt.

Minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det kan være klorsmak, brunt vann og luft i rørene. se her.   

Oppdatering torsdag 19/10 2017 kl. 16:00

Jobben som er utført har denne status:

- Vi har et gjenstående jobb med rehabilitering av en kum vet Bjørkelia. Vi fikk ikke utført oppdraget ettersom det har regnet en god stund på natt og det var ikke mulig å kjøre ute på jorde. 

- Vi har et gjenstående jobb i å flytte en stikkledning til ny kum sør om Sukke. Dette ble ikke gjort denne omgangen grunnet for vanskelig å kjøre og grave ute på jorde og nær bekk.

Begge jobb vil bli utført til vinter hvor det enten har vært uten regn i mange dager eller frosten har inntruffet og gjort jordene hårde, så det er enkelt å kjøre der. 

Les mer (16.10.2017)
Kumjobb Elvebakken/Fosseveien

OPPDATERING Lødag 14.10 2017 kl 11:35

Vannprøvene viser at vannet er trygt og ligger innenfor drikkevannsforskriftens krav. Derfor bør vannet ikke kokes lengre.Oppdatering torsdag 12/10 kl: 15:40

Kloring og spyling av rørene er ferdig, dere kan bruke vann igjen. Men minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det kan være klorsmak, brunt vann og luft i rørene. se her.  Svar fra laboratoriet kommer lørdag.  

Les mer (12.10.2017)
Sjekking av flowmåler Krosseng

Vassbygda vil kunne oppleve mindre vannstans mellom 24:00 og 02:00

Vi skal teste en flowmåler for forskjellige situasjoner.

Endringene medfører ikke kokepåbud!

(19.9.2017)
Trykktap i ledningsnettet Texnes til Ven
Oppdatering onsdag 20/09-2017 kl. 16:30

Produksjonsanlegget på Rusvik kjører som det skal og vi har derfor lagt om til normalforsyning igjen. 
Der skulle nå igjen være stabilt trykk til de som bor i området Augerød, Texnes, Dammyr/Våk og opp til Ven 

Les mer (19.9.2017)
Lekkasjesøk Rusvik - Svinndal
Lekkasjesøk fra Rusvik til Svinndal
Vi starter ca. kl. 00:01, natt til onsdag, leting etter en mulig vannlekkasje. Det vil medføre at vannet kan bli borte i kortere perioder mens letingen pågår. Det er beboere/bedrifter i følgende områder kan bli berørt: Rusvik til Svinndal

Vannet vil være tilbake igjen så fort søket avsluttes, senest kl. 05:00 onsdag morgen.     
NB! Når vannet er tilbake, vil det kunne være luft i vannet, og kanskje litt brunt vann fra egen stikkledning, led mer om det her 

(19.9.2017)
Ny kum Varna

Oppdatering Lørdag 16/9 kl 12:10
Vi har nå fått svar på vannprøvene, og de viser godkjent drikkevannskvalitet, og derfor oppheves kokepåbudet.
 

Oppdatering torsdag 14/09 kl: 17:00

De som har vært berørt av denne vannstans vil få en kortvarig stans igjen på tirsdag. Vi leter etter en lekkasje i området og vi vil da mitt på dagen utføre en liten test for å vite i hvilken retning lekkasjen går.

Les mer (13.9.2017)
Kumendring Texnesbakken

Til der som ble varslet at DERE KAN miste vannet. Dere  HAR OG VIL HA VANN slik vi ser det nå.

Dere trenger derfor ikke å koke vannet (sone 2 og 3 i kartet som ligger under "Les Mer" knappen er de som ble varslet KAN miste vannet) 


Onsdag 9/8-17 - kl. 11:30

Vi har nå fått svar på vannprøvene som ble tatt etter mandagens jobb, og de viser godkjent drikkevannskvalitet.

DERFOR OPPHEVES KOKEPÅBUDET NÅ.


Les mer (03.8.2017)
Kumendringer Texneslia og Texnesbakken

Oppdatering onsdag Kl 11:10


Vannprøver mottatt og alle prøver var bra. Kokepåbud oppheves

Oppdatering onsdag den 02.08.17 Kl 8:45

Vannprøver forventes mottatt i dag - oppdatering følger

Les mer (31.7.2017)
Kumendringer Texneslia og Texnesbakken
Oppdatering kl13:30.

Ut av 2 kum-oppdrag fikk vi gjennomført en enkelt av de. Vi hadde en feil et annet sted i nettverket og vi valgte derfor ikke å fortsette jobben med utskiftningen.

Dette betyr vi fikk ny brannventil og lufteventil for enden/toppen av Texneslia til gavn for de som bor der, men betyr også samtidig vi må stenge en annen gang igjen for å ferdiggjøre jobben vår.

Dere som har fått varsling i forbindelse med jobben trenger IKKE å koke vannet i denne omgang.
Dere kan trygt drikke vannet :) 

Les mer (17.7.2017)
Lekkasjesøk fra Texnes til Ven
Vi starter ca. kl. 00:01, natt til mandag, leting etter en mulig vannlekkasje. Det vil medføre at vannet kan bli borte i kortere perioder mens letingen pågår. Det er beboere/bedrifter i følgende områder kan bli berørt: Rød, Augerød, Texnes, Våk/Dammyr, Vassbygda, Krosseng, Risheim og Ven.

Vannet vil være tilbake igjen så fort søket avsluttes, senest kl. 05:00 mandag morgen.     NB! Når vannet er tilbake, vil det kunne være luft i vannet, og kanskje litt brunt vann fra egen stikkledning, led mer om det her 

(16.7.2017)
Endringer i kummer Fosseberget 2

Vi har hatt et liten jobb på Fosseberget 2 - som har berørt enkelte kunder

Jobben er nå ferdig og dere trenger ikke å koke vannet.

Takk for deres tålmodighet

(13.7.2017)
Sæby - vannet blir borte en kort stund i dag 7/6
Oppdatering kl 12:30 

Jobben er nå utført og vannet er tilbake


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En ledning skal tilkobles det nye anlegge inne på Søby-feltet i dag mellom kl 12:00 og kl 13:00.

Alle som blir berørt er det sendt brev til, men beklageligvis så har brevene mest sannsynlig ikke kommet frem før i dag pga av Pinsen. 

Berørt område sees i dette kartet

(07.6.2017)
Strømbrudd i Våler
Oppdatering 19:00

Strømmen på pumpestasjon skal være tilbake nå og varsel oppheves. 
Hvis noen er uten vann da kontakt:

Vakt telefon:  69 28 75 80

Les mer (31.5.2017)
Lekkasje mellom Skjønnerød og Fosseberget
OPPDATERING 18/4 
Situasjonen har normalisert seg, så vi antar at det var stort forbruk en kort periode. Vi følger ekstra godt med videre noen dager. 


16/4 2017 
Vi mistenker at det er en lekkasje på denne strekningen. Vi vil prøve å til å se an til i morgen (2 påskedag) hvordan det utvikler seg. Om situasjonen forblir stabilt vil vi starte feilretting tirsdag formiddag ellers må vi ta det  med en gang situasjonen endrer seg. Feilen er ikke funnet

Det er våre kunder på strekningen Skjønnerødtårnet til veikrysset ved kloakkrensestasjonen ved Fosseberget som vil bli berørt mens vi leter (dvs. at de som bor på feltene Fosseberget og Sæby IKKE blir berørt) .

De kundene som blir berørt  vil kunne bli uten vann over kortere tid (30 min), enkelte kan bli uten vann i flere ganger i f.m. at vi leter. 

Siden vil bli oppdatert om vi går igang med å lete før tirsdag.Utskiftning av hovedledning og kum til Sæbyfeltet, onsdag 29. mars

Oppdatering 31/3 - kl. 12:20


Vi har nå fått svar på vannprøvene. De viser godkjent drikkevannskvalitet, og derfor OPPHEVES KOKEPÅBUDET.

Les mer (28.3.2017)
Utskiftning av kum-innhold ved Sledeveien (Fosseberget I), mandag 27. mars

Oppdatering 29/3 - kl. 13:30
Vi har nå fått svar på vannprøvene. De viser godkjent drikkevannskvalitet og derfor oppheves kokepåbudet.

Les mer (24.3.2017)
Mandag d. 27.03.2017 stenges Fosseveien av mot FV115

I forbindelse med utskiftning av hovedledning til Fosseberget blir Fosseveien (gata) stengt av mot FV115. Stengingen vil fortsette hele dagen og kanskje litt utover tirsdag, hvis det oppstår forsinkelser.

Det er åpnet opp mellom Elvebakken/Tømmerveien, hvor det disse 2 dagene naturligvis vil oppstå litt mer trafikk. Vi beklager omkjøringen for dere det berører.

Vedlagt kart 

(24.3.2017)
Fosseveien og Elvebakken - Fosseberget


Oppdatering fredag 24/3-17 - kl. 10:45
Vi har nå fått svar på vannprøvene, og de viser godkjent drikkevannskvalitet, og derfor oppheves kokepåbudet.


Les mer (21.3.2017)
Kum sjekking Fosseberget

I forbindelse med videre jobb i Fosseberget mot Fosseveien, vil vi 14.03.2017 sjekke kummer og sluser, for å sikre oss hvilke der er uten vann ved omlegging av stikkledning til Fosseveien. 
Gamle sluser der ikke tidligere har vært i bruk veldig mye har tindens til ikke å stenge helt, og derfor ønsker vi å teste nå så vi varsler riktig når jobben skal utføres. 

Vannet vil bli borte i perioder mellom 13 og 14.30 mens jobben pågår. 

Luft og brunt vann kan forekomme, les mer om det her  Ved brunt vann kan klesvask, ihvertfall hvitvask, med fordel utsettes.

De som blir berørt er markert på kartet her

(13.3.2017)
Rehabilitering av hovedledning i Fosseberget

Våler Vannverk SA har valgt å rehabilitere en del hovedledningsstrekninger, for å sørge for bedre leveringssikkerhet i fremtiden. For at dere kan følge med i fremdriften og hva som er gjort/vil bli gjort, har vi valgt å dele opp områdene i 4 prosjekter, så er det lettere å sette seg inn i de enkelte gjøremål. De enkelte prosjekter vil bli oppdatert på vår hjemmeside, hvor vi henviser til fremdriften i de enkelte prosjekter. Ved hvert prosjekt er det vedlagt et bilde, som viser hvilke områder, og hvem som er berørte av prosjektene.Les mer (06.3.2017)
Lekkasje deler av Turulia 3/3 2017


Oppdatering 4/3 2017 kl 11:35

Vi fikk for noen minutter siden bekreftet at vannet er trygt å drikke, slik at
                                            KOKEPÅBUDET OPPHEVES


Les mer
Vannet stenges, deler av Svinndal sentrum og Fosseberget samt hele Sæbyområdet: Versjon 2

OPPDATERINGER

Onsdag 22/2 - kl. 11:50
Alle vannprøvene som ble levert for analyse etter jobben på mandag (20/2), viser nå godkjent drikkevannskvalitet. Derfor oppheves kokepåbudet.

Les mer (20.2.2017)
Vannet stenges, deler av Svinndal sentrum og Fosseberget samt hele SæbyområdetOppdatering søndag 19/2 - kl. 13:00
Vannprøvene som ble tatt etter jobben som ble gjort på fredag, viser nå godkjent drikkevannskvalitet, og derfor oppheves kokepåbudet.

Husk noen blir uten vann igjen mandag den 20.02.2017 og må igjennom samme fremgangsmåte igjen. 

Les mer (16.2.2017)
Hovedprosjekt Fosseberget/Bråtebygda/Lunder torsdag 9. februar

OPPDATERING LØRDAG 11/2 2017 kl 08:50

Alle de 10 vannprøvene vi tok i går viser at vannet ligger innenfor kravene slik at    kokepåbudet opphøres

 

Les mer (08.2.2017)
Ledning ved Elvebakken inngår i en ringforbindelse tirsdag 07.02.2017

Oppdatering torsdag 9/2 - kl. 10:05
Vannprøvene som ble tatt etter jobben som ble gjort på tirsdag, viser nå godkjent drikkevannskvalitet, og derfor oppheves kokepåbudet.

Les mer (07.2.2017)
VANNLEKKASJE I BRÅTEBYGDA 27/1-17


Oppdatering 29/01 2017 kl. 13:45


Alle prøver viser at vi holder drikkevannsforskriftens krav.
Dermed KOKEPÅBUDET OPPHEVES Les mer (29.1.2017)
Dårlig trykk etter lekkasjen ved Fosseberget 27/1-16

På grunn av spyling etter rep. av dagens lekkasjen ved Fosseberget, vil abonnentene fra Rusvik til Fosseberget kunne oppleve dårlig trykk i perioder utover ettermiddagen. Gjelder også de mot Skiptvet og innover i Fjellveien. Se egen artikkel under, for når spylingen er avsluttet.

(27.1.2017)
Sjulerød

Torsdag 5/1 2017
Vi har mottatt melding om luft i rørene hos en abonnent.  Det skyldes at rørene mistet trykket en kort stund i f.m. at vi forbereder søk etter en vannlekkasje.
Vanntrykket er nå tilbake. Vi har ingen spylermuligheter på feltet så dere må være oss behjelpelig med å åpne krana og la den renne. Er det ikke normalt i løpet av 10-15 minutter ring oss på 69 28 75 80   

(05.1.2017)
Lekkasjesøk natt til tirsdag 20. desember.

Vi starter ca. kl. 00:01, natt til tirsdag, leting etter en mulig vannlekkasje. Det vil medføre at vannet kan bli borte i kortere perioder mens letingen pågår. Det er beboere/bedrifter i følgende områder som blir berørt: Rød, Augerød, Texnes, Våk/Dammyr, Vassbygda, Krosseng, Risheim og Ven.

Vannet vil være tilbake igjen så fort søket avsluttes, senest kl. 05:00 tirsdag morgen.     NB! Når vannet er tilbake, vil det kunne være luft i vannet, og kanskje litt brunt vann fra egen stikkledning, led mer om det her

(19.12.2016)
Utskiftning av endekum ved Bjørnerødveien, onsdag 14. desember

Oppdatering 17/12 2016 kl. 12:15

Alle prøver viser at vi holder drikkevannsforskriftens krav.
Dermed KOKEPÅBUDET OPPHEVES 

Les mer (17.12.2016)
Klorsmak i vannet Texnes Augerød, kan gi dårlig trykk
En del kortere strekk får vi ikke spylt eller tappet. Lukt på vannet og la det renne i 10-15 min om det er lukt. Hjelper ikke det kontakt oss

OPPDATERING kl 19:15
 Nå anser vi oss for å spylt ut alt klorvannet, men se rød tekst over den vil gjelde fortsatt.
Vi beklager det inntrufne 

Augerød   se kart       etappe I Ferdig 
                                  etappe II  Ferdig  20:00
                                  etappe III  Ferdig  20:15 

Rød  ferdig spylt   
Teknes ferdig spylt 
Dammyr Våk anser vi for å være ferdig
Vassbygda anser vi for å være ferdig  


OPPDATERING kl 19:15

Augerød   se kart   Antatt start etappe I Ferdig
                                  etappe II Antatt start 19:30   antatt ferdig  20:15
                                  etappe III  Antatt start 20:30   antatt ferdig  21:15 

Rød  ferdig spylt   
Teknes ferdig spylt 
Dammyr Våk anser vi for å være ferdig
Vassbygda anser vi for å være ferdig 


OPPDATERING kl 18:40/18:42

Augerød  Antatt start etappe I kl 18:35 (Augerødbakken) se kart . Antatt ferdig  19:15
                                  etappe II Antatt start 19:30   antatt ferdig  20:15
                                  etappe III  Antatt start 19:30   antatt ferdig  20:15

Rød  ferdig spylt   
Teknes ferdig spylt 
Dammyr Våk anser vi for å være ferdig
Vassbygda anser vi for å være ferdig

Les mer (12.12.2016)
7. desember. Gjelder abonnentene vest for Folkestad (se kart under)

Vi har en kum hvor det siver oljeholdig vann inn i. Alt tyder på at ingen ting er kommet inn i rørene våre, slik at vi antar at vannet fortsatt er trygt å bruke. Se kart