Arkiv drift

Kumjobb Bråtebygda/Lunder
Oppdatering 15/06 2018 kl 11.30
Mottatt svar på analysene som viser godkjente verdier på drikkevannet.
Kokepåbud oppheves.


Les mer (11.6.2018)
Innsettelse av vannmåler Grepperødfeltet og Mosseros
Kl. 1300: Arbeidet er nå avsluttet, og alle bør ha fått vannet tilbake.Tirsdag den 05.06.2018 Kl 9:15

Vannet ble stengt kl 8.30 og vil vare til omtrent 13:00
Dette er grunnet innsettelse av vannmålere mot feltet Grepperød og Mosseros.


(05.6.2018)
H A G E V A N N I N GForbruket av vann har økt mye i det siste og dette medfører at vi til tider har lite reserve og gå på. I fjor var gjennomsnittforbruket på ca 1 070 000 l/døgn og det var det for en uke siden også, Lørdag 26 mai i år var vi oppe i et forbruk på 1 603 000 liter (1 603 m³). Det er nesten en økning på 60 % mot normalt forbruk

Praksis har tidligere vært å innføre vanningsforbud ved å annonsere det i avisene når forbruket har ligget på dette nivået. Vi har nå registrert så godt som alle kunder med mobilt telefonnummer og kan få ut informasjon mye hurtigere og

TILLATER FORTSATT  VANNING UNDER DISSE FORUTSETNINGENE

 
 
      

De som ønsker å vanne  sjekke vår hjemmeside om vanningsforbud er innført før vanning starter

 

 

Vi har registrert mobiltelefonnr til så godt som alle våre kunder og vil ved behov varsle med SMS om at hagevanning må stoppes innen 10 minutter, hvilket vil si at skal det vannes må noen være tilstede med påslått mobiltelefon  som kan motta sms og kunne  stenge vannet omgående. Telefonennr. må finnes på Gule sider og være registrert med aktuell adresse !!!!

       
 


Gjelder også "svetteledninger"og "dryppslanger"  Slike slanger må ikke brukes uten at det ER TILBAKESLAGSVENTIL
PÅ INNTAKET

 

 
Skal du fylle et badebasseng med slange
må slangen ikke legges ned i karet !!!!  Da kan du forårsake at vannet i din egen bolig og også vårt nett blir forurenset med de konsekvenser det kan få 
   
Unngå å la vannet renne unødvendig. Her er det "mange bekker"  små som gjør at havevanning kan fortsette
Vi ønsker alle våre kunder og andelseiere en riktig god sommer

Råd om havevannnig

(01.6.2018)
Ny hovedledning mellom Texnes og Dammyr

Oppdatering 28/05-2018
I løpet av juni og juli vil Knut Bjerke AS starte opp igjen og ferdiggjøre veie og grøfter. 

Delprosjekt 1: Her vil den nye G/S-sti bli ferdigstilt med komplette grøfter og asfaltering. Bommen fra den tidligere vei vil bli oppstilt igjen. Koplingen mellom vannverkets vei og den gamle del av G/S-sti vil bli fjernet, så det kun er den nye vei del, som vil værende aktiv etter dette. Krysset vil da også bli asfaltert på ny. 

Mellom delprosjekt 1 og 2: Krysset som forbinder G/S-sti med Texnesstubben og Texnestoppen vil bli asfaltert på ny og rettet kanter.

Delprosjekt 2: Parkeringsplassen ved Våk skole vil bli asfaltert på ny, hvor tilhørende striper vil bli markert opp igjen. De vil her også få ny kantsetning og planert litt ut med ny jord rundt plassen. 


Innledning på prosjekt; Ny vannledning
Våler Vannverk SA har valgt å legge en ny hovedledning, for å sørge for bedre leveringssikkerhet i fremtiden. For at dere kan følge med i fremdriften og hva som er gjort/vil bli gjort, har vi valgt å dele opp områdene i 2 prosjekter, så er det lettere å sette seg inn i de enkelte gjøremål. De enkelte prosjekter vil bli oppdatert på vår hjemmeside, hvor vi henviser til fremdriften i de enkelte prosjekter. Ved hvert prosjekt er det vedlagt et bilde, som viser hvilke områder, og hvem som er berørte av prosjektene.


Les mer (28.5.2018)
Augerød/Texnes/Folkestad
Oppdatering kl: 13.35
Trykket skulle gjerne være stabilt siden kl 12 i dag.

25/5-18 Kl 11:22

Der kan forekomme dårlig trykk inntil kl 12 da servise skjer på Texnes Vanntårn.
Der vil bli oppdatert når trykket skulle være stabilt igjen(25.5.2018)
Strømstans Texnes
Strømstans - Texnes og Våkvn. (Mjk måler) Hafslund Nett har for tiden feil på strømnettet. Utbedring pågår. Vi beklager situasjonen og håper feilen blir kortvarig.
(18.5.2018)
Dammyr lekkasjesøk
15.05.18 kl 13.45
Små stans kan forekomme grunnet lekkasje søk

14.05.18 kl 12
Små stans kan forekomme grunnet lekkasje søk

(14.5.2018)
Brunt vann langs hobølveien 18/4-18

Det kan forekomme brunt vann hos de kunder som er koblet til langs hobølveien.

Her er en oversikt over de som kan være berørt

Vi har vært i dialog med MOVAR og de forteller at ved stort flow vil fargen fra deres stålrør, bli overført til vannet som er sett hos flere kunder. De er i ferd med å undersøke hvordan vi kan redusere dette problemet.

Vannet er ikke farlig, så vannet skal bare spyles ut. Hvor lenge det skal utskiftes vann, avhenger av hvor lang stikkledning dere har. Fjern silhodde fra kranen/kranene og spyl ut i kjøkken og andre steder. La det renne ca 5-10 min inntil vannet er klart igjen.

(18.4.2018)
Lekkasjesøk Vassbygda
Tirsdag den 10/4 2018
Vi har en mistanke om lekkasje i Vassbygda vi skal kontrollere nå i natt. Og kanskje en lekkasje mellom Texnes og Rødlia. Vi beder om at dere ikke bruker vann etter kl 00.30

(10.4.2018)
10/4-18. Brunt vann Texnes, Augerød, Våk og Dammyr

Etter dagens jobb, ble det foretatt en spyling, og abonnentene i ovennevnte område, kan derfor oppleve brunt vann. Vi anbefaler å la vannet renne fra krana i 5-10 minutter. Hjelper ikke det, så ring oss på tlf. 69287580. 

(10.4.2018)
Texnes område til Krosseng
Oppdatering mandag den 9/4-18 kl 9.45
Vi tar letting opp igjen fra kl 10.15 og utover dagen, så små stans kan forekomme 

Oppdatering fredag den 6/4-18 kl 22.00
Den ble dessverre ikke funnet og vi tar leting opp igjen neste uke. 

Fredag den 06/04-2018
Vi har en lekkasje pågang og skal finne stedet fra kl 14.00 og utover dagen.
Der vil komme midlertidige vannstans på forskjellige forsynings retninger for å lokalisere hvor den er.

Der vil komme en oppdatering når lekkasjesøking avsluttes. 

(06.4.2018)
Texnes pumper
Torsdag den 05/04-2018
Der utføres kalibrering av pumper og anlegget vil være nede i mindre tidsrom mellom 8.30 og 16. Dvs mindre trykk kan forekomme.

(05.4.2018)
Lekkasje i kum
Oppdatering 04/04 2018 kl 14.10
Mottatt svar på analysene som viser godkjente verdier på drikkevannet.
Kokepåbud oppheves.  


Les mer (02.4.2018)
Lekkasje Åspsjøt, Svinndal
Oppdatering 28/03 2018 kl 11.40
Mottatt svar på analysene som viser godkjente verdier på drikkevannet.
Kokepåbud oppheves. 


Les mer (27.3.2018)
Svinndal kumjobb
Oppdatering 28/03 2018 kl 11.40
Mottatt svar på analysene som viser godkjente verdier på drikkevannet.
Kokepåbud oppheves.Les mer (23.3.2018)
Arbeid på vannledning ved Skjønnerød høydebasseng
Oppdatering 22/03-18 kl 13:00

Vi har nå mottatt svar på vannanalysene, og alt er i orden. Kokepåbudet er med dette opphevet.

Les mer (22.3.2018)
Våler Vannverk flytter kontoret.
I perioden 14-16/3-18 flytter vi til Vadbakken 6, og det kan medføre at vi er litt utilgjengelig i perioder. 
(14.3.2018)
Strømstands Texnes/Våk/Dammyr/Augerød/Rød
Vi har et strømstands på Texnestårnet grunnet jobb. Forventer strømmen er tilbake kl 13.00

Strømstands medfører pumper ikke går og lavere trykk kan forekomme. 

Dette medfører IKKE kokepåbud. 

(07.3.2018)
Lekkasjesøk Bråtebygda/Lunder
Vi vil utføre et lekkasjesøk i Bråtebygde/Lunder i natt den 19.02.2018
Lekkasjesøket vil være i tidsrommet 23-05 og dere kan da forvente å miste vannet en kort stund.

Vi ber alle om å ikke bruke vannet innenfor dette tidsrom, da selv et lite forbruk kan gi et avvik.

(19.2.2018)
Hovedrens av Rusvik
Fra onsdag den 14/2-18 til fredag 16/2-18 utfører vi hovedrens av Rusvik produksjonsanlegg. 
Dette vil medføre at vi legger hele forsyningen om, hvor vi vil fylle Skjønnerødtårnet med Texnesvann. 

Dette vil medføre at store mengder vann skal overføres i denne perioden og vil da medføre at noen vil oppleve dårlig vanntrykk på dagen. Det kan også skje at noen opplever brunt vann eller luft - da følg dette linket: Klikk her.   

Er der noen helt uten vann bes dere kontakte oss og vi skal se om vi kan gjøre lokale endringer. Vi vil legge om til normal tilstand så fort vasken er utført, så dere er berørt i så lite tidsrom som mulig.
Hovedvasken er noe vi må utføre, for å kunne sikre bra vannkvalitet.

(13.2.2018)
Augerød/Rød/Texnes/Våk/Dammyr dårlig trykk
Oppdatering 9/2 kl 20.00
Vi ble litt senere ferdig enn beregnet men alt skulle være oppe og kjøre nå med stabilt trykk. Les mer (09.2.2018)
Bråtebygda og Lunder uten vann

Oppdatering 07/02 2018 kl 13.00
Mottatt svar på analysene som viser godkjente verdier på drikkevannet.
Kokepåbud oppheves.

 Oppdatering 05/02 2018 kl 18:40
Vi har hatt kontakt med entreprenøren og de melder om at rørene fylles nå.  Det er lange rør som skal fylles og det kan ta tid før trykket er på normalt nivå.

Men minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligge  og det er tidligst torsdag kl 13.00. Husk at det også kan være klorsmak og luft i rørene, mer om det her
  


Les mer (05.2.2018)
Dårlig trykk idag 5/2: Våk, Dammyr, Texnes, Rød og Augerød

5/2 - kl: 10:40

Jobben er nå avsluttet. Det medfører ikke kokepåbud.


På grunn av arbeid med en pumpe, kan beboerne i ovennevnte område oppleve dårlig trykk utover dagen idag. De som bor i høyere områder er nok mest utsatt for dårlig trykk. Vi jobber med å utbedre feilen, men vet ikke når denne jobben er ferdig. Det skal i utgangspunktet ikke medføre kokepåbud, men dersom det skulle bli en endring på dette, vil vi varsle med en SMS.

Ny oppdatering kommer når jobben er ferdig.

(04.2.2018)
Augerød I - IV uten vann

Oppdatering 26.01.2018 kl 12:40
Vi har fått svar på vannprøvene etter jobben i onsdags, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. Derfor OPPHEVES KOKEPÅBUDET for alle som har vært berørt av dette. 


Les mer (26.1.2018)
Dårlig trykk kan forekomme - Texnes, Dammyr/Våk, Rød, Augerød og Krosseng
I forbindelse med jobb på Texnestårnet er tårnet satt ut av drift onsdag 24.01.2018. I den forbindelse har vi valgt å omgjøre nettet i dag, så flere områder kan forventes å ha litt dårligere trykk. 

Hvis noen opplever luft da følg dette linket: Klikk her.  

(23.1.2018)
Turulia og kunder mellom Ven og Folkestad gård uten vann

Oppdatering 19/1-18 kl. 11:52

Vi har fått svar på vannprøvene etter jobben på onsdag, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. Derfor OPPHEVES KOKEPÅBUDET for alle som har vært berørt av dette. Det gjelder hele området fra Turulia, Folkestad, Kasper og Kure.

Les mer (11.1.2018)
Brunt vann Texnes/Våk/Augerød til Ven

Vi har i dag onsdag den 13/12-2017 lagt nettverket om, hvor vi har endret forsyningsretning.
Hertil ble en ledning mellom Dammyr/Våk og Krosseng spylt. Dette har medført noen har fått luft og brunt vann. 

Dette er ikke farlig og ingen endring på kvaliteten av vannet. Spyl godt i kranen og når vann uten farge/partikler er tilbake igjen da kan vannet drikkes uten problemer. 

Se her. for mer informasjon :)   
 

(13.12.2017)
Elvebakken/Fosseveien videre jobb
Onsdag den 13/12-2017 kl 15:00

Vi har nå fått svar på vannprøvene, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. 
Derfor oppheves kokepåbudetLes mer (08.12.2017)
Elvebakken/Fosseveien

 Lørdag den 09/12-2017 kl 11:55

Vi har nå fått svar på vannprøvene, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. 
Derfor oppheves kokepåbudet.Les mer (05.12.2017)
Fledsbergveien og Vensåsen krysset
Vi ser oss nå ferdige med rør-omleggingen for Fledsbergveien og Vensåsen og takker for deres tålmodighet og de som har hatt interesse i å følge med i hva vi jobber med.
Les mer (13.11.2017)
10.november og flere dager fremover: Redusert vanntrykk Rød -Augerød

Oppdatert 14/11 kl . 15:05
I dag er klor fjernet fra rørene og vannprøver levert for analyse. Svar på prøvene kommer tidligst  i  morgen ettermiddag (onsdag). 

Magasinet / tårnet har nå ikke så mye vann at det vil bli fylt opp i løpet av natten (15/1 kl 00:01 til kl 08:00) og da vil det igjen bli redusert trykk på Rød - Augerød området. 
Berørt område : se kart under  "LES MER" 

Les mer
Luft i vannet Texnes/Våk/Dammyr
Vi har hatt en spyling av et rør, hvor vi opplevd Texnes/Våk/Dammyr ble uten vann.
Noen opplever brunt vann og luft i rørene. se her

Der er IKKE kokepåbud :) 

(09.11.2017)
Fjellveien rehabilitering av kum mandag 6. november.

 Oppdatering 08/11-2017 kl 13:15


Vi har nå fått svar på vannprøvene, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. 

Derfor oppheves kokepåbudet.

Les mer (03.11.2017)
Fledsbergveien

Prosjekt 2:  Oppdatering 11/11-2017 Kl 11:40 

Da har vi fått tilbakemelding fra laboratoriet om at vannprøvene viser "Godkjent drikkevannskvalitet" slik at vannet er trygt å drikke. Derfor

OPPHEVES KOKEPÅBUDET for dette området fra nå 

Prosjekt 2:  Oppdatering 07/11-2017 Kl 13:10

Fledsbergveien 70 og 72 vil miste vannet mellom 8:30 og 16:00 i noen timer onsdag den 8/11-2017

Minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det kan være klorsmak, brunt vann og luft i rørene. se her.   Vannprøver forventes fredag ettermiddag

Les mer (26.10.2017)
Augerød får endret forsyningsretning
Oppdatering fredag 03/11 2017 kl 10:00

Vannprøver viser at alt er bra. Herved oppheves kokepåbudet


Les mer (25.10.2017)
Våk/Dammyr/Texnes
Disse områdene kan få lavt vanntrykk i perioder ettersom fylling og spyling av nytt hovedforsyning fra Våk skole til Texnestoppen pågår i løpet av dagen.
 

(24.10.2017)
ALLE KOKEPÅBUD OPPHØRES !!!

DET HAR VÆRT MANGE OMRÅDER SOM HAR FÅTT KOKEPÅBUD. VI HAR FÅTT SVAR PÅ ALLE PRØVER NÅ OG ALLE ER GODKJENTE.

INGEN I VÅRT FORSYNINGSOMRÅDET TRENGER Å KOKE VANNET LENGER

ØNSKER ALLE VÅRE KUNDER EN RIKTIG GOD HELG

(21.10.2017)
Oppsummering etter siste ukes (nr 42) hendelser

SMS VARSLING: 

Dette systemet er under opparbeidelse og vi jobber for tiden med å legge inn alle kundene i registeret vår, pr. dags dato har ca halvparten av kundene registrert med telefon nr. Derfor hadde vi i går valget mellom
  1. la  de vi hadde telefonnr. til få SMS(ca 450 stk)
  2. eller la ingen få SMS i det hele tatt.

Hensikten med SMS varslingen er først og fremst å varsle kunden om at noe er galt. Det blir for tidkrevende og gå ut med all informasjon på alle de forskjellige informasjonskanalene som finnes.  Derfor har vi valgt å varsle med SMS når det må hurtige beskjeder ut om at kunden finner mer info på vår hjemmeside.

Var du berørt og ikke fikk SMS så send en e-post til SMS@vaalervannverk.no med ditt navn, adresse, telefon nummer. Tar du med kundenummer (står over navnet dit på faturanen du mottar i disse dager) så gjør du jobben vår med å registrere dette enklere for oss.

Facebook og andre sosiale medier

Vannverket bruker ikke sosiale medier som kommunikasjonsform da ansatte har ikke tid til å følge med på sosiale medier i arbeidstiden som vil kreve alt for mye tid. Derfor kommenterer vi normalt ikke det som f.eks. skrives på Facbook og andre medier.


VI BLIR GLADE OM DU
  HJELPER OSS I Å BLI BEDRE
Men da må du ta kontakt med oss på  Post@vaalervannverk.no. eller ring 69287580. Vi lover at vi vil vurdere det du skriver og gi deg en tilbakemelding på det.

Generelt i en feilsituasjon

Når en feil intreffer blir det veldig hektisk, telefonen kan gløde til vi får sendt ut en SMS og lagt ut noe på vår hjemmeside. Vi skal ved hjelp av telefonen og overvåkningssystemet prøve å analysere oss frem til hvor og hva som kan være årsaken til feilen. I en stressen situasjon kan SMS'ene /  hjemmesidene en gang i mellom bli litt utydelige mangelfulle i en hektisk periode.  I så fall ring oss !! på 69 28 75 80 så får du det beste svaret vi kan gi deg. Samtidig får vi anledningen til å rette som kan være til hjelp for andre også.

Mer om feilsituasjon se vår side "Når feil oppstår"VANNET BLIR / ER BORTE PÅ TURULIA FOLKESTAD, KURE OG KASPER

Oppdatering fredag 20/10 2017 kl 11:40

Vannprøver viser at alt er bra. Herved oppheves kokepåbudet

Les mer
Bråtebygda kum utskiftning
OPPDATERING LØRDAG 21/10 2017 KL 11:55

Da har vi nettopp mottatt melding fra laboratoriet om at vannprøvene fra strekning Lunderveien 482 mot 281  også er i orden og kokebudet oppheves


Oppdatering fredag 20/10 2017 kl. 12:00

Vannprøver på strekningen Fosseberget til Lunderveien 495 viser bra prøver. Dermed oppheves kokepåbudet på denne strekningen.

OBS: Strekning Lunderveien 482 mot 281 er unner analyse og vil bli klar i morgen 21/10 2017. Prøvene var ikke klar og tar noe lenger tid å analysere enn først antatt.

Minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det kan være klorsmak, brunt vann og luft i rørene. se her.   

Oppdatering torsdag 19/10 2017 kl. 16:00

Jobben som er utført har denne status:

- Vi har et gjenstående jobb med rehabilitering av en kum vet Bjørkelia. Vi fikk ikke utført oppdraget ettersom det har regnet en god stund på natt og det var ikke mulig å kjøre ute på jorde. 

- Vi har et gjenstående jobb i å flytte en stikkledning til ny kum sør om Sukke. Dette ble ikke gjort denne omgangen grunnet for vanskelig å kjøre og grave ute på jorde og nær bekk.

Begge jobb vil bli utført til vinter hvor det enten har vært uten regn i mange dager eller frosten har inntruffet og gjort jordene hårde, så det er enkelt å kjøre der. 

Les mer (16.10.2017)
Kumjobb Elvebakken/Fosseveien

OPPDATERING Lødag 14.10 2017 kl 11:35

Vannprøvene viser at vannet er trygt og ligger innenfor drikkevannsforskriftens krav. Derfor bør vannet ikke kokes lengre.Oppdatering torsdag 12/10 kl: 15:40

Kloring og spyling av rørene er ferdig, dere kan bruke vann igjen. Men minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det kan være klorsmak, brunt vann og luft i rørene. se her.  Svar fra laboratoriet kommer lørdag.  

Les mer (12.10.2017)
Sjekking av flowmåler Krosseng

Vassbygda vil kunne oppleve mindre vannstans mellom 24:00 og 02:00

Vi skal teste en flowmåler for forskjellige situasjoner.

Endringene medfører ikke kokepåbud!

(19.9.2017)
Trykktap i ledningsnettet Texnes til Ven
Oppdatering onsdag 20/09-2017 kl. 16:30

Produksjonsanlegget på Rusvik kjører som det skal og vi har derfor lagt om til normalforsyning igjen. 
Der skulle nå igjen være stabilt trykk til de som bor i området Augerød, Texnes, Dammyr/Våk og opp til Ven 

Les mer (19.9.2017)
Lekkasjesøk Rusvik - Svinndal
Lekkasjesøk fra Rusvik til Svinndal
Vi starter ca. kl. 00:01, natt til onsdag, leting etter en mulig vannlekkasje. Det vil medføre at vannet kan bli borte i kortere perioder mens letingen pågår. Det er beboere/bedrifter i følgende områder kan bli berørt: Rusvik til Svinndal

Vannet vil være tilbake igjen så fort søket avsluttes, senest kl. 05:00 onsdag morgen.     
NB! Når vannet er tilbake, vil det kunne være luft i vannet, og kanskje litt brunt vann fra egen stikkledning, led mer om det her 

(19.9.2017)
Ny kum Varna

Oppdatering Lørdag 16/9 kl 12:10
Vi har nå fått svar på vannprøvene, og de viser godkjent drikkevannskvalitet, og derfor oppheves kokepåbudet.
 

Oppdatering torsdag 14/09 kl: 17:00

De som har vært berørt av denne vannstans vil få en kortvarig stans igjen på tirsdag. Vi leter etter en lekkasje i området og vi vil da mitt på dagen utføre en liten test for å vite i hvilken retning lekkasjen går.

Les mer (13.9.2017)
Kumendring Texnesbakken

Til der som ble varslet at DERE KAN miste vannet. Dere  HAR OG VIL HA VANN slik vi ser det nå.

Dere trenger derfor ikke å koke vannet (sone 2 og 3 i kartet som ligger under "Les Mer" knappen er de som ble varslet KAN miste vannet) 


Onsdag 9/8-17 - kl. 11:30

Vi har nå fått svar på vannprøvene som ble tatt etter mandagens jobb, og de viser godkjent drikkevannskvalitet.

DERFOR OPPHEVES KOKEPÅBUDET NÅ.


Les mer (03.8.2017)
Kumendringer Texneslia og Texnesbakken

Oppdatering onsdag Kl 11:10


Vannprøver mottatt og alle prøver var bra. Kokepåbud oppheves

Oppdatering onsdag den 02.08.17 Kl 8:45

Vannprøver forventes mottatt i dag - oppdatering følger

Les mer (31.7.2017)
Kumendringer Texneslia og Texnesbakken
Oppdatering kl13:30.

Ut av 2 kum-oppdrag fikk vi gjennomført en enkelt av de. Vi hadde en feil et annet sted i nettverket og vi valgte derfor ikke å fortsette jobben med utskiftningen.

Dette betyr vi fikk ny brannventil og lufteventil for enden/toppen av Texneslia til gavn for de som bor der, men betyr også samtidig vi må stenge en annen gang igjen for å ferdiggjøre jobben vår.

Dere som har fått varsling i forbindelse med jobben trenger IKKE å koke vannet i denne omgang.
Dere kan trygt drikke vannet :) 

Les mer (17.7.2017)
Lekkasjesøk fra Texnes til Ven
Vi starter ca. kl. 00:01, natt til mandag, leting etter en mulig vannlekkasje. Det vil medføre at vannet kan bli borte i kortere perioder mens letingen pågår. Det er beboere/bedrifter i følgende områder kan bli berørt: Rød, Augerød, Texnes, Våk/Dammyr, Vassbygda, Krosseng, Risheim og Ven.

Vannet vil være tilbake igjen så fort søket avsluttes, senest kl. 05:00 mandag morgen.     NB! Når vannet er tilbake, vil det kunne være luft i vannet, og kanskje litt brunt vann fra egen stikkledning, led mer om det her 

(16.7.2017)
Endringer i kummer Fosseberget 2

Vi har hatt et liten jobb på Fosseberget 2 - som har berørt enkelte kunder

Jobben er nå ferdig og dere trenger ikke å koke vannet.

Takk for deres tålmodighet

(13.7.2017)
Sæby - vannet blir borte en kort stund i dag 7/6
Oppdatering kl 12:30 

Jobben er nå utført og vannet er tilbake


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En ledning skal tilkobles det nye anlegge inne på Søby-feltet i dag mellom kl 12:00 og kl 13:00.

Alle som blir berørt er det sendt brev til, men beklageligvis så har brevene mest sannsynlig ikke kommet frem før i dag pga av Pinsen. 

Berørt område sees i dette kartet

(07.6.2017)
Strømbrudd i Våler
Oppdatering 19:00

Strømmen på pumpestasjon skal være tilbake nå og varsel oppheves. 
Hvis noen er uten vann da kontakt:

Vakt telefon:  69 28 75 80

Les mer (31.5.2017)
Lekkasje mellom Skjønnerød og Fosseberget
OPPDATERING 18/4 
Situasjonen har normalisert seg, så vi antar at det var stort forbruk en kort periode. Vi følger ekstra godt med videre noen dager. 


16/4 2017 
Vi mistenker at det er en lekkasje på denne strekningen. Vi vil prøve å til å se an til i morgen (2 påskedag) hvordan det utvikler seg. Om situasjonen forblir stabilt vil vi starte feilretting tirsdag formiddag ellers må vi ta det  med en gang situasjonen endrer seg. Feilen er ikke funnet

Det er våre kunder på strekningen Skjønnerødtårnet til veikrysset ved kloakkrensestasjonen ved Fosseberget som vil bli berørt mens vi leter (dvs. at de som bor på feltene Fosseberget og Sæby IKKE blir berørt) .

De kundene som blir berørt  vil kunne bli uten vann over kortere tid (30 min), enkelte kan bli uten vann i flere ganger i f.m. at vi leter. 

Siden vil bli oppdatert om vi går igang med å lete før tirsdag.Utskiftning av hovedledning og kum til Sæbyfeltet, onsdag 29. mars

Oppdatering 31/3 - kl. 12:20


Vi har nå fått svar på vannprøvene. De viser godkjent drikkevannskvalitet, og derfor OPPHEVES KOKEPÅBUDET.

Les mer (28.3.2017)
Utskiftning av kum-innhold ved Sledeveien (Fosseberget I), mandag 27. mars

Oppdatering 29/3 - kl. 13:30
Vi har nå fått svar på vannprøvene. De viser godkjent drikkevannskvalitet og derfor oppheves kokepåbudet.

Les mer (24.3.2017)
Mandag d. 27.03.2017 stenges Fosseveien av mot FV115

I forbindelse med utskiftning av hovedledning til Fosseberget blir Fosseveien (gata) stengt av mot FV115. Stengingen vil fortsette hele dagen og kanskje litt utover tirsdag, hvis det oppstår forsinkelser.

Det er åpnet opp mellom Elvebakken/Tømmerveien, hvor det disse 2 dagene naturligvis vil oppstå litt mer trafikk. Vi beklager omkjøringen for dere det berører.

Vedlagt kart 

(24.3.2017)
Fosseveien og Elvebakken - Fosseberget


Oppdatering fredag 24/3-17 - kl. 10:45
Vi har nå fått svar på vannprøvene, og de viser godkjent drikkevannskvalitet, og derfor oppheves kokepåbudet.


Les mer (21.3.2017)
Kum sjekking Fosseberget

I forbindelse med videre jobb i Fosseberget mot Fosseveien, vil vi 14.03.2017 sjekke kummer og sluser, for å sikre oss hvilke der er uten vann ved omlegging av stikkledning til Fosseveien. 
Gamle sluser der ikke tidligere har vært i bruk veldig mye har tindens til ikke å stenge helt, og derfor ønsker vi å teste nå så vi varsler riktig når jobben skal utføres. 

Vannet vil bli borte i perioder mellom 13 og 14.30 mens jobben pågår. 

Luft og brunt vann kan forekomme, les mer om det her  Ved brunt vann kan klesvask, ihvertfall hvitvask, med fordel utsettes.

De som blir berørt er markert på kartet her

(13.3.2017)
Rehabilitering av hovedledning i Fosseberget

Våler Vannverk SA har valgt å rehabilitere en del hovedledningsstrekninger, for å sørge for bedre leveringssikkerhet i fremtiden. For at dere kan følge med i fremdriften og hva som er gjort/vil bli gjort, har vi valgt å dele opp områdene i 4 prosjekter, så er det lettere å sette seg inn i de enkelte gjøremål. De enkelte prosjekter vil bli oppdatert på vår hjemmeside, hvor vi henviser til fremdriften i de enkelte prosjekter. Ved hvert prosjekt er det vedlagt et bilde, som viser hvilke områder, og hvem som er berørte av prosjektene.Les mer (06.3.2017)
Lekkasje deler av Turulia 3/3 2017


Oppdatering 4/3 2017 kl 11:35

Vi fikk for noen minutter siden bekreftet at vannet er trygt å drikke, slik at
                                            KOKEPÅBUDET OPPHEVES


Les mer
Vannet stenges, deler av Svinndal sentrum og Fosseberget samt hele Sæbyområdet: Versjon 2

OPPDATERINGER

Onsdag 22/2 - kl. 11:50
Alle vannprøvene som ble levert for analyse etter jobben på mandag (20/2), viser nå godkjent drikkevannskvalitet. Derfor oppheves kokepåbudet.

Les mer (20.2.2017)
Vannet stenges, deler av Svinndal sentrum og Fosseberget samt hele SæbyområdetOppdatering søndag 19/2 - kl. 13:00
Vannprøvene som ble tatt etter jobben som ble gjort på fredag, viser nå godkjent drikkevannskvalitet, og derfor oppheves kokepåbudet.

Husk noen blir uten vann igjen mandag den 20.02.2017 og må igjennom samme fremgangsmåte igjen. 

Les mer (16.2.2017)
Hovedprosjekt Fosseberget/Bråtebygda/Lunder torsdag 9. februar

OPPDATERING LØRDAG 11/2 2017 kl 08:50

Alle de 10 vannprøvene vi tok i går viser at vannet ligger innenfor kravene slik at    kokepåbudet opphøres

 

Les mer (08.2.2017)
Ledning ved Elvebakken inngår i en ringforbindelse tirsdag 07.02.2017

Oppdatering torsdag 9/2 - kl. 10:05
Vannprøvene som ble tatt etter jobben som ble gjort på tirsdag, viser nå godkjent drikkevannskvalitet, og derfor oppheves kokepåbudet.

Les mer (07.2.2017)
VANNLEKKASJE I BRÅTEBYGDA 27/1-17


Oppdatering 29/01 2017 kl. 13:45


Alle prøver viser at vi holder drikkevannsforskriftens krav.
Dermed KOKEPÅBUDET OPPHEVES Les mer (29.1.2017)
Dårlig trykk etter lekkasjen ved Fosseberget 27/1-16

På grunn av spyling etter rep. av dagens lekkasjen ved Fosseberget, vil abonnentene fra Rusvik til Fosseberget kunne oppleve dårlig trykk i perioder utover ettermiddagen. Gjelder også de mot Skiptvet og innover i Fjellveien. Se egen artikkel under, for når spylingen er avsluttet.

(27.1.2017)
Sjulerød

Torsdag 5/1 2017
Vi har mottatt melding om luft i rørene hos en abonnent.  Det skyldes at rørene mistet trykket en kort stund i f.m. at vi forbereder søk etter en vannlekkasje.
Vanntrykket er nå tilbake. Vi har ingen spylermuligheter på feltet så dere må være oss behjelpelig med å åpne krana og la den renne. Er det ikke normalt i løpet av 10-15 minutter ring oss på 69 28 75 80   

(05.1.2017)
Lekkasjesøk natt til tirsdag 20. desember.

Vi starter ca. kl. 00:01, natt til tirsdag, leting etter en mulig vannlekkasje. Det vil medføre at vannet kan bli borte i kortere perioder mens letingen pågår. Det er beboere/bedrifter i følgende områder som blir berørt: Rød, Augerød, Texnes, Våk/Dammyr, Vassbygda, Krosseng, Risheim og Ven.

Vannet vil være tilbake igjen så fort søket avsluttes, senest kl. 05:00 tirsdag morgen.     NB! Når vannet er tilbake, vil det kunne være luft i vannet, og kanskje litt brunt vann fra egen stikkledning, led mer om det her

(19.12.2016)
Utskiftning av endekum ved Bjørnerødveien, onsdag 14. desember

Oppdatering 17/12 2016 kl. 12:15

Alle prøver viser at vi holder drikkevannsforskriftens krav.
Dermed KOKEPÅBUDET OPPHEVES 

Les mer (17.12.2016)
Klorsmak i vannet Texnes Augerød, kan gi dårlig trykk
En del kortere strekk får vi ikke spylt eller tappet. Lukt på vannet og la det renne i 10-15 min om det er lukt. Hjelper ikke det kontakt oss

OPPDATERING kl 19:15
 Nå anser vi oss for å spylt ut alt klorvannet, men se rød tekst over den vil gjelde fortsatt.
Vi beklager det inntrufne 

Augerød   se kart       etappe I Ferdig 
                                  etappe II  Ferdig  20:00
                                  etappe III  Ferdig  20:15 

Rød  ferdig spylt   
Teknes ferdig spylt 
Dammyr Våk anser vi for å være ferdig
Vassbygda anser vi for å være ferdig  


OPPDATERING kl 19:15

Augerød   se kart   Antatt start etappe I Ferdig
                                  etappe II Antatt start 19:30   antatt ferdig  20:15
                                  etappe III  Antatt start 20:30   antatt ferdig  21:15 

Rød  ferdig spylt   
Teknes ferdig spylt 
Dammyr Våk anser vi for å være ferdig
Vassbygda anser vi for å være ferdig 


OPPDATERING kl 18:40/18:42

Augerød  Antatt start etappe I kl 18:35 (Augerødbakken) se kart . Antatt ferdig  19:15
                                  etappe II Antatt start 19:30   antatt ferdig  20:15
                                  etappe III  Antatt start 19:30   antatt ferdig  20:15

Rød  ferdig spylt   
Teknes ferdig spylt 
Dammyr Våk anser vi for å være ferdig
Vassbygda anser vi for å være ferdig

Les mer (12.12.2016)
7. desember. Gjelder abonnentene vest for Folkestad (se kart under)

Vi har en kum hvor det siver oljeholdig vann inn i. Alt tyder på at ingen ting er kommet inn i rørene våre, slik at vi antar at vannet fortsatt er trygt å bruke. Se kart her.

Skulle vi miste vanntrykket er det teoretisk mulig at forurenset vann kan komme inn i våre vannrør. Derfor varsler i tilfelle det skulle skje. Ser du olje eller kjenner oljelukt så kontakt oss omgående.

Kummen det gjelder er nå tom, men om det kommer mer inn her vet vi ikke. Vi overvåker videre. Kommunen er i gang med å finne kilden. Videre oppdateringer vil du få på denne siden.


(07.12.2016)
Vannlekkasje Svinndal

Mandag 21. november kl. 09:00
Vi har nå fått svar på alle vannprøvene som ble tatt etter lekkasjen i helga, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. Derfor oppheves kokepåbudet.


 19/11 2016 kl 15:50
 
Vi har nettopp avsluttet kloring/spyling. Klorblanding har vært sterk, og  noe kan ha kommet inn i stikkledningen og det får vi ikke ut. Lukt på vannet hver gang før du bruker det, kjenner du klorlukt så la vannet renne i noen minutter og ta en ny luktprøve.

Vannprøver blir levert i dag og i morgen. Resultatet venter vi på mandag formiddag, ny oppdatering kommer da

KOKEPÅBUDET GJELDER FORSATT

Luft og brunt vann kan forekomme, mer om det her


TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT.Les mer (18.11.2016)
Strømbrudd i Våler

Mandag 14/11-16 KL. 14:45
Vi har fått melding fra Haslund om at det er feil på høyspentledningen i Våler. Det kan medføre dårlig trykk for de som bor i området Sjulerød, Berg, Turulia, Kirkebygden, Folkestad, Kure, Ombustvedt, Gyldermyra og Kasper.

Følg evt. med på Hafslundnett.no for oppdatering.

(14.11.2016)
Vannet stenges onsdag 9. november for de som har vannforsyning fra Vestlia, folkestad

OPPDTAERING 11/11 kl 13:00

Vi beklager at vi glemte ikke klargjorde det bedre. Da vi ikke fant noen feil ble det heller nødvendig å ta vannprøver å koke vannet. Vannet er trykt


Les mer (08.11.2016)
Vannlekkasje ved Rødfeltet, torsdag 25 oktober.


Oppdatering fredag 28.10.2016     kl. 13:05

Da er også prøve nr. 2 ferdig analysert og viser at vannet kan friskmeldes igjen og KOKEPÅBUDET OPPHEVES


Oppdatering kl. 15:50
Da er reparasjonen av Da er reparasjonen av lekkasjen ferdig.

NB! For de som bor i Rødveien 2,4,6,8,10,12,14,16 og 18, innføres det kokepåbud fra   kl. 08:00 i morgen (26. oktober). De det gjelder er varslet om dette. Les mer om kokeråd her

Det tas vannprøver både i morgen og på torsdag (27. oktober), og disse får vi svar fra på fredag. 
Ny oppdatering kommer fredag 28. oktober.

Les mer (28.10.2016)
Lekkasje søk
Lekkasjesøk natt til fredag 28 Oktober

Vi starter ca. kl. 00:00, natt til fredag, leting etter en mulig vannlekkasje. Det vil medføre at vannet kan bli borte i korte perioder mens letingen pågår. Det er beboere/bedrifter i følgende områder som blir berørt: Ven, Venåsen, Turulia og frem til Folkestad.

Vannet vil være tilbake igjen så fort søket avsluttes, senest kl 05:00 fredag morgen. 
NB! Når vannet er tilbake, vil det kunne være luft i vannet og kanskje litt brunt vann fra egen privat stikkledning, så les mer om det her  

(27.10.2016)
Lekkasjesøk natt til fredag 21 Oktober

Vi starter ca. kl. 00:30, natt til fredag, leting etter en mulig vannlekkasje. Det vil medføre at vannet blir borte mens letingen pågår. Det er beboere/bedrifter i følgende områder som blir berørt: Texnes, Dammyr/Våk, Vassbygda frem til Ven. Vensåsen og Turulia blir ikke berørt.

Vannet vil være tilbake igjen så fort søket avsluttes, senest kl 05:00 fredag morgen. 
NB! Når vannet er tilbake, vil det kunne være luft i vannet og kanskje litt brunt vann fra egen privat stikkledning, så les mer om det her 

(20.10.2016)
Strømstans på Texnes og Våk, natt til 25. oktober

Vi har mottatt melding fra Hafslund, om strømstans på Texnes og Våk fra kl. 00:05 til kl. 03:00.

Det betyr at de som bor høyest på Rød/Augerød og Texnes kan oppleve dårlig trykk eller miste vannet, i dette tidsrommet. Mens alle andre som bor i hele området fra Rød/Augerød til Næringsparken, og fra Texnes til Dammyr/Våk, også kan oppleve dårlig trykk.

(19.10.2016)
Avslutning av spyling av hovedledningen 2016

Vi i Våler Vannverk avsluttet spylingen av vår hovedledning 14/10-2016.

For å sikre den beste kvalitet av vannet vil vi oppfordre alle som har filtre, om å bytte det til et nytt. Dette medfører at man blir kvitt gammel skitt og humus, og dermed unngår dårlig vann og farge. Brukes kran med perlator (sil), skru av denne for å fjerne små "stein" som vil tetne og medføre mindre vann og dårligere trykk. Les meg om dette her.

(19.10.2016)
Lekkasjesøk natt til fredag 30. september

Vi starter ca. kl. 01:00, natt til fredag, leting etter en mulig vannlekkasje. Det vil medføre at vannet blir stengt i perioder, gjennom natten, mens letingen pågår. Det er de som bor i følgende områder som, i utgangspunktet, vil bli berørt: Fra Skjønnerød til Vestland og videre til Bergtunet og Kirkelva. Vi antar at Sjulerød, Bergfeltet og Helse-/Sosialsenteret ikke blir berørt.

Vannet vil være tilbake igjen så fort søket avsluttes, senest kl 05:00 fredag morgen. 
NB! Når vannet er tilbake, vil det kunne være luft i vannet, så les mer om det her

(28.9.2016)
SPYLING AV HOVEDLEDNINGENE SOM STARTET 20/9, ER AVSLUTTET 14/10

For å sikre våre kunder en best mulig vannkvalitet er ett av tiltakene å foreta spyling av hovedvannledningen med jevne mellomrom.

Arbeidet vil kunne skje til alle tider av døgnet. 


Hvor vi jobber de nærmeste dagene vises i tabellen som du finner  under
"Les mer"-knappen,hvor vi er ferdig oppdateres også i samme tabell.


Hvor mye vi rekker hver dag er avhengig av hvor mye humus som er i rørene. Er det mye vil vannmagasinene fortere gå tomme, og vi må stoppe i god tid før det skjer.    

Under spylingen kan trykkforholdende variere noe, og enkelte vil også kunne oppleve at vannet blir borte i kortere perioder. Etter spylingen kan det være luft i rørene, og vannet kan bli brunt. Dette kan bedres ved at den enkelte kunde åpner en vannkran og lar den stå å renne en kort periode (15 min). Hjelper ikke det, så ring oss på 69 28 75 80.
 

Les mer (22.9.2016)
Vannet stenges mandag 10. oktober for de som bor i Folkestadåsen

Oppdatering onsdag 12. oktober kl. 11:30
Vi har nå fått svar på vannprøvene tatt etter reparasjonen på mandag, og alle prøvene viser godkjent drikkevannskvalitet. Derfor oppheves kokepåbudet.

Les mer (21.9.2016)
Dårlig trykk kan forekomme mens spylingen pågår.

Om det er noe som har oppstått nå så sjekk først om du blir berørt av spyling. Du finner mer om det her

Generelt om dårlig trykk


(16.9.2016)
Natten til onsdag den 14.09.2016 der ikke varslet på vår hjemmeside rettmessig
Lekkasjesøkning ved Fosseberget, Sæby, Bråtebygda og ledningsstrekning mot Skjønnerødtårnet

Vi Våler Vannverk beklager de ulemper det har medført, at det ikke ble varslet. Det ble i natt (til onsdag 14/9) i området Bråtebygda, Fosseberget, Sæby og videre mot Skjønnerød utført lekkasjesøk.

Etter lekkasjesøket har vi spylt ledninger der kunder er berørt, og som derfor kunne være uten vann eller med lavt trykk, i perioder. Dersom det er luft i vannet eller farget/brunt vann, anbefaler vi å la det renne litt i krana før vannet brukes.

Vannet er tilbake på normal drift

(14.9.2016)
Dårlig trykk mellom Kirkebygden og Rødsbrua

Oppdatering 9/9 2016 kl . 18:00
Arbeidet er avsluttet og er alt skal være i orden igjen. Stemmer ikke det så ringe vakta vår 69 28 75 80
I noen timer kan det bli dårlig trykk, spesielt i høyere områder, mens vi spyler ledningen til Dillingøya etter dagens utskifting av 2 kummer ved Texnes i dag (9/9 2016).

Når arbeidet med den jobben er ferdig for dagen skal alt bli normalt igjen. Du kan følge utviklingen på den jobben her

(09.9.2016)
Utskiftning av 2 kummer ved Texnes fredag 9. september
Oppdatering 13/9 2016 kl. 09:55

Alle prøver viser at vi holder drikkevannsforskriftens krav.
Dermed opphever vi KOKEPÅBUDET OPPHEVES Oppdatering 12/9 2016 kl. 09:35
På grunn av en feil hos analyseselskapet i går, må vi dessverre levere nye vannprøver i dag.
Det betyr at kokepåbudet fortsatt gjelder, inntil vi får svar på prøvene i morgen (tirsdag 13/9).
Selv om prøvene som ble levert for analyse på lørdag, viste godkjente drikkevannskvalitet, må vi vente på svarene vi får i morgen før vi evt. kan oppheve kokepåbudet.Oppdatering 9/9 2016 kl. 17:55
Arbeidet for dagen er kommet så langt at vann kan fra nå av brukes MEN HUSK: inntil godkjente prøveresultater foreligger, tidligst mandag, er  det KOKEPÅBUD, hva det betyr - se her.

Når resultatet av  prøvene kommer i løpet av mandagen vil det bli lagt ut på denne siden.

En stor takk til kundene som har vist stor forståelse for at dette måtte gjøres. Grunnen til at vi valgte fredagen var at det passet best for Viken Hotell som også har vært uten vann siden vi stengte i dag tidlig.

Stor takk til ALLE som har vært ute og stått på for å få dette gjennomført etter oppsatt timeplan.


Les mer
Lekkasjesøk natt til fredag 2. september

Vi starter ca. kl. 00:30, natt til fredag, leting etter en mulig vannlekkasje. Det vil medføre at vannet stenges mens letingen pågår. Det er beboere/bedrifter i følgende områder som blir berørt: Turulia, Ven, hele Folkestad, Torsheim, og fra Torsheim til Kure og Ombustvedt, samt fra Torsheim til Kasper.

Vannet vil være tilbake igjen så fort søket avsluttes, senest kl 05:00 fredag morgen. 
NB! Når vannet er tilbake, vil det kunne være luft i vannet, så les mer om det her

(01.9.2016)
Lekkasjesøk natt til fredag 2. september
Vi starter ca. kl. 00:30, natt til fredag, leting etter en mulig vannlekkasje. Det vil medføre at vannet stenges mens letingen pågår. Det er beboere/bedrifter i følgende områder som blir berørt: Turulia, Ven, hele Folkestad, Torsheim, og fra Torsheim til Kure og Ombustvedt, samt fra Torsheim til Kasper.

Vannet vil være tilbake igjen så fort søket avsluttes, senest kl 05:00 fredag morgen. 
NB! Når vannet er tilbake, vil det kunne være luft i vannet, så les mer om det her

(01.9.2016)
Rep. av vannlekkasje ved Gunnerød i Svinndal, torsdag 1. september 2016

Torsdag 1. september -  kl. 11:15

Vi har nå fått bekreftet at lekkasjen ikke var på vårt nett, men at det var på nettet til kommunen, og at de har overtatt arbeidet på stedet. 
Vannet ble derfor ikke avstengt som opprinnelig planlagt, og alle abonnentene skal ha vann. 

Torsdag 1. september - kl. 09:10
Gravearbeidet er godt i gang, og det viser seg foreløpig at det ikke er en lekkasje på vårt nett. Derfor er vannet ennå IKKE stengt. Så alle de som er varslet har ennå ikke mistet vannet, og kan derfor bruke vann som normalt. Vi kommer tilbake med ny oppdatering utover dagen.

Onsdag 31. august 2016
Vi mistenker at det er en vannlekkasje ved Gunnerød, og det vil berøre abonnentene i nærheten av dette området. De som vi forventer blir berørt, blir varslet med brev og/eller pr. tlf. Gravearbeidet starter i morgen tidlig (torsdag), og vannet stenges torsdag 1. september, tidligst kl. 08:30.

Går alt etter planen vil det ta ca. 5 timer fra vannet stenges til det er tilbake. Men om det oppstår noe uforutsett, kan det ta flere timer å ferdigstille jobben, enn det vi har antydet. Så følg derfor med på denne siden, som vi oppdaterer fortløpende mens arbeidet pågår. 


Husk også at når reparasjonen er ferdig, og vannet er tilbake innføres det kokepåbud. 

Kan hende det kan bli litt brunt vann og/eller luft i vannet de første dagene, mer om dette her


(31.8.2016)
Problemer med å komme gjennom på telefon til oss i dag 29/8

Oppdatering kl. 14:50
I flg. Telenor, er nå feilen på mobilnettet rettet, og alt skal fungere som normalt igjen.


Grunnet problemer på nettet til Telenor, kan det være vanskelig å få kontakt med oss på telefon i dag.
Kontakt oss derfor via SMS på 95197178, eller på e-post: post@vaalervannverk.no.

(29.8.2016)
Lekkasjesøk natt til fredag 12. august.

Oppdatering fredag 12/8 kl. 04:45
Nattens lekkasjesøk er nå avsluttet og vannet er tilbake igjen. Minner også om at det kan forekomme luft i vannet, så les mer om det her.


NB! Det ble i løpet av natta funnet en lekkasje. Ny oppdatering om tidspunkt for reparasjon, og hvem som blir berørt, kommer senere i dag.

Les mer (10.8.2016)
Fredag 5. august. Rep. av vannlekkasje på ledningen mot Sjulerød

Oppdatering søndag 7/8 kl. 09:10
Alle prøvene tatt etter reparasjonen på fredag viser nå godkjent drikkevannskvalitet,
og derfor opp heves kokepåbudet for de berørte på Sjulerød.

Oppdatering lørdag 6/8 kl. 11:45
Vi har nå fått svar på de første vannprøvene, og resten får vi svar på i morgen.
Derfor gjelder fortsatt kokepåbudet.
Ny oppdatering kommer i morgen, søndag 7/8.

Les mer (04.8.2016)
3. august. Lekkasjesøk på jordet mellom Helse-/Sosial og Bergfeltet i Våler

Vi vil i ettermiddag (oppstart tidligst kl. 15:00) og kveld lete etter en lekkasje. De som bor på Bergfeltet og den "nyeste" delen til Helse og Sosialsenteret kan oppleve dårlig trykk mens letingen pågår. De som bor på Sjulerødfeltet vil miste vannet, og blir varslet ved besøk, før vannet stenges.

Oppdatering kl. 20:27
Letingen er avsluttet og alle skal nå ha fått vannet tilbake igjen.


Oppdatering kl. 18:10
Vannet stenges nå for de som bor på Sjulerødfeltet. De som bor på Bergfeltet, samt deler av Helse- og sosialsenteret, kan oppleve dårlig trykk mens vannet er stengt. NB! De som opplever dårlig trykk, vennligst kontakt med oss på tlf. 69287580

Ny oppdatering kommer når vannet er tilbake.

Oppdatering kl. 16:17
Letingen er nå i gang, men vannet stenges tidligst kl 18:00 for de som bor på Sjulerødfeltet. De som bor på Bergfeltet, samt deler av Helse og Sosialsenteret kan oppleve dårlig trykk, mens vannet er avstengt.

Ny oppdatering kommer.


(03.8.2016)
Tirsdag kveld (2. august) og natt til onsdag (3. august)

Vi skal, etter kl. 22:00 tirsdag kveld, starte leting etter en mulig vannlekkasje, og det vil kunne medføre dårlig trykk og at vannet kan bli borte i korte perioder gjennom natten. Det er beboere fra Ven mot Bergfeltet, Sjulerød og Kirkebygden som vil kunne bli berørt.

Noen reparasjon vil ikke bli utført i natt.

(02.8.2016)
BRUK AV HAGESLANGE, VANNING m.m.Oppdatering 10.juli 

Magasinene ble fulle i løpet av natta slik at vi opphører restriksjonene på vanning/bruk av hageslange inntil videre, Blir forbruket for stort eller driftsproblemer oppstår  innføres restriksjoner igjen med øyeblikkelig virkning. Og det vil bare bli annonsert på vår   hjemmeside så skal du bruke slange må du sjekke vår hjemmeside først. Dette for å sikre at vi alle får vann.
  OPPDATERING 9.juli 2016

Øyeblikkelig vanningsforbud, Har vært to strømbrudd på produksjonsanlegget (Hafslund sitt nett) Vi har lite vann. Vennligst stopp all bruk av hageslange, magasinene synker fort.
Når magasinene er fulle igjen skal vi gi beskjed om at vanning er tillatt igjen

Oppdatert  4. juli 2016 

   Vi gjør et forsøk på å opphøre restriksjonene på vanning/bruk
   av hageslange  inntil videre, Blir forbruket for stort innføres
   restriksjoner igjen. Og det vil bare bli annonsert på vår hjemmeside så skal du
   bruke slange må du sjekke vår hjemmeside først.
Dette for å sikre at vi alle får
   vann.Oppdatert  24. juni 2016 
   
    Det ble innført vanningsforbud
da det totale
        vannforbruket ble for stort
.

        Men.....  trykk på  "Les mer"- knappen 


     

Les mer (24.6.2016)
Texnes og Sønsterødveien område

Oppdatering 8. juni kl. 08:30
Nå har vi fått svar på vannprøvene som ble levert til analyse. De viser godkjent drikkevannskvalitet, og derfor oppheves kokepåbudet.

Oppdatering 6. juni kl. 18:15
Da er spylingen avsluttet, og alle skal nå ha fått vannet tilbake igjen. Det leveres vannprøver for analyse i morgen, og svaret på disse kommer på onsdag. Vi minner derfor om kokepåbudet som gjelder inntil svaret på vannprøvene foreligger. Ny oppdatering kommer onsdag, 8/6.

En stor takk til Jørn, Kåre og Marian for en glimrende innsats, på dagens krevende jobb.


Les mer (06.6.2016)
Det innføres Vanningsforbud med øyeblikkelig virkning


Det er for tiden så stort vannforbruk at vi kan få leverings-problemer, spesielt om det oppstår en feil. For å sikre alle andelseiere best mulig vanntrykk, innfører vi med øyeblikkelig virkning vanningsforbud fra spredere og vannslanger (gjelder også svetteslanger).

                                        Det er like viktig at det ikke vannes på natten, som på dagen.

Ny melding lagt ut 24/6


Les mer (02.6.2016)
Dårlig vanntrykk pga strømstans natt til søndag 12. juni.

Oppdatering torsdag 2/6-16

Vi har mottatt melding om ny dato for strømstans på en av våre pumpestasjoner. Datoen er endret til 12 juni kl 00:05 til 06:00.   NB! Området det gjelder, er fortsatt det samme som tidligere                                         annonsert.

Les mer (30.5.2016)
Dammyr område


Fredag 20. mai 2016 kl. 09:05

Vi har nå fått svar på prøvene som ble levert til analyse, både onsdag og torsdag. De viser begge godkjent drikkevannskvalitet, og derfor oppheves kokepåbudet.


Les mer (20.5.2016)
Deler Vassbygda

Oppdatert lørdag 14.05.2016 kl. 11:45

Vi har nå fått svar på vannprøvene som ble levert til analyse i går (13/5), og de viser godkjent drikkevannskvalitet. Så derfor oppheves kokepåbudet.

Vi ønsker alle en riktig god pinse og 17. mai.

Les mer (10.5.2016)
Torsdag 14/4-16. Brunt vann

KL. 13:50

Det er registrert brunt vann hos abonnenter på Augerød, og årsaken kan være fylling av nye rør. Det er iverksatt spyling for å løse problemet. Les mer om brunt vann her

(14.4.2016)
39.mars. E-post til oss fungerer ikke

Feilen er meldt Telenor og de kommer senest i morgen for å se på hva det kan være. 

(29.3.2016)
Leilighet/ hybel ønskes leid

Vi har ansatt en ung dansk ingeniør, mann, som ønsker å leie et sted å bo.  Alt av interesse.

Kontakt
Dan kan kontaktes på tlf. 00 45 214 93 989               E-post: dan@jubilant.dk

Eller vårt kontor i kontortiden som stort sett er bemannet  mellom kl 08:00 og 1500(13.3.2016)
Natt til tirsdag 8. Mars 2016

Vi  skal ved midnattstider starte leting etter en mulig vannlekkasje som vil kunne medføre at vannet kan bli borte i korte perioder gjennom natten. Det er beboere på Folkestad, Kure og Gyldermyra som vil kunne bli berørt.

Noen reparasjon vil ikke bli utført i natt 

(07.3.2016)
Dårlig trykk, Folkestad, Kure, Gyldermyra og Turulia

Hafslund nett skal gjøre en jobb og pumpestasjonen på Ven blir uten strøm i dag mandag 1. februar. Det kan medføre dårlig vanntrykk, eller at vannet blir borte mellom kl. 08:30 og kl 10:00.

(01.2.2016)
Tirsdag 19. januar. Vannlekkasje i Vassbygda.

Kart 

Kl. 14:45
Lekkasjen er nå lokalisert, og eierne av den private stikkledningen i Guthusveien overtar det videre arbeidet med reparasjonen.

Kl. 14:10
Vi antar nå at lekkasjen er på privat felles stikkledning til de lengst inn i Guthusveien. Se markert område i kartet over.
Kl. 13:45
Letingen pågår fortsatt, men vi antar nå at lekkasjen befinner seg i området Guthusveien/Syverødåsen (kart kommer).
Kl. 12:45
Vi leter etter en vannlekkasje som har oppstått et sted mellom Krosseng, Guthus, Grepperød, Bjørnerød og Fjell. Vannet kan bli borte i perioder mens letingen pågår. Ny oppdatering kommer så fort vi vet noe mer.

(19.1.2016)
Informasjonen ifm med driftsproblemer 4-6 desember 2015

Se info under "Les mer"

Les mer (07.12.2015)
Status etter problemer /feil 4 og 5 desember 2015
Her kommer en kort oppsummering om situasjonen. Om hendelsesforløpet se egen sak.

Mandag 7. Desember 2015 kl. 08:30
Vi har nå fått svar på vannprøvene som ble tatt etter reparasjon av lekkasjen på Texnes på lørdag. De viser godkjent drikkevannskvalitet, og vi opphever derfor kokepåbudet

Det trengs ikke å spare på vannet for vår del lenger. Vi har nå god kapasitet da vi kan legge om til normal drift

Takk til alle som har bidratt

Les mer
Hjelp deg selv og andre Bruk så lite vann som mulig

 

Mandag 7. Desember 2015 kl. 08:30

Vi har nå fått svar på vannprøvene som ble tatt etter reparasjon av lekkasjen på Texnes på lørdag. De viser godkjent drikkevannskvalitet, og vi opphever derfor kokepåbudetDet trengs ikke å spare på vannet for vår del lenger. Vi har nå god kapasitet da vi kan legge om til normal drift

Takk til alle som har bidratt


Les mer (04.12.2015)
Vannlekkasje ved Texnesbakken

 

Mandag 7. Desember 2015 kl. 11:15

Vi  er nå  tilbake i normal situasjon og det behøves ikke spare på vnnforbruket lenger.

Takker alle som har bidratt med å spare på vannet 

Koking er ikke lenger påkrevetLes mer (04.12.2015)
Brudd på vannledningen i krysset mot Såner.

Mandag 9/11 - kl. 9:05
Resultatet av vannprøvene som ble tatt etter reparasjonen torsdag (5/11), viser verdier godt innenfor kravene til drikkevannsforskriften, og derfor oppheves kokeanbefalingen.

Les mer (05.11.2015)
Kontoret er ubemannet formiddagen mandag, 2. nov.

Grunnet nattarbeide/ lekkasjesøk vil kontoret være mandag morgen, men vi kan nåes på tlf. 69 28 75 80 om det er noe som haster

(01.11.2015)
SØK ETTER VANNLEKKASJE, FOLKESTAD, KURE OG KASPER ??
Mandag 2/11
KL 16:00
Lekkasjen er funnet og reparert.


 kl 02:00
Letingen gjør at vi antar at lekkasjen ligger mellom Vensåsen og Krosseng

Søndag 1/11 kl 23:30

Vi har registrert større vannforbruk enn normalt og antar at det er en vannlekkasje.

Feilsøking vil starte kl 23:50 søndag 1/11 og pågå utover natta. Beboere i overnevnte området vil kunne bli uten vann kortere eller lengre tid flere ganger i løpet av natta.

Slik vi vurderer situasjonen nå antar vi at alle har vann mandag morgen og at reperasjonen ikke vil bli utført før om en dag eller to. De som vil bli berørt vil vi gjøre et forsøk på å varsle. Hjemmesiden vil bli oppdatert.

(01.11.2015)
Brudd på vannledningen i Vassbygda - Mosserosveien og Grepperødveien
OBS det har vært to graveskader i området
Skaden som vi her beskriver gjelder IKKE den i Guthusveien

Mandag kl 16:05

Resultatet av vannprøven sier at prøven som ble tatt var godt innenfor kravet til drikkevannsforskriften.
Kokeanbefallingen oppheves


Lørdag kl 11:10
De første prøveresultatene foreligger og viser godkjente  verdier. Men de som har nedsatt imunforsvar anbefaler vi forsetter med å koke vannet da vi først på mandag har resultate på KIMtall (de må dyrkes over fleredager)Fredag 30/10 kl. 13:20

OBS det har vært to graveskader i området
Skaden som vi her beskriver gjelder IKKE den i Guthusveien


Vi regner med å ha resultatet av de første analysene på lørdag. Så fort de blir kjent for oss vil vi oppdatere hjemmesiden

Torsdag 29/10 kl. 10:45
Skaden er nå reparert, og alle skal ha vannet tilbake igjen. Det tas vannprøver, etter reparasjonen, og vi innfører derfor kokepåbud for de berørte abonnentene, inntil svar på vannprøvene foreligger. Ny oppdatering kommer.


Torsdag 29/10 kl. 08:40
Vi har nå fått melding om nytt brudd på vannledningen i Vassbygda, og det medfører at abonnentene i Grepperødveien og Mosserosveien, er uten vann. Ny oppdatering kommer.

(30.10.2015)
Brudd på vannledningen i Vassbygda - Guthusveien
OBS det har vært to graveskader i området
Skaden som vi her beskriver gjelder IKKE den i Mosseros og Grepperødveien

Lørdag 31/10   kl. 11:20

Dagens melding fra labaratoriet er at vannet er trygt. KOKEPÅBUDET OPPHEVES

Fredag 28/10 kl. 13:10

OBS det har vært to graveskader i området
Skaden som vi her beskriver gjelder IKKE den i Mosseros og Grepperødveien


Da har vi fått resultatet av de to første vannprøvene og de viser ingen funn av bakterier. Vi opphever
kokepåbudet men vil alikevell anbefale å kokevannet om imunforsvaret er redusert da vi ikke har fått svar på KIMtallet. Resultatet av KIMtallet får vi førstkommende  mandag.

Les mer
Vannlekkasje Vassbygda

Lørdag 24/10 kl. 09:55
Vannprøvene som ble tatt etter reparasjonen på tirsdag (20/10), viser nå godkjent drikkevannskvalitet.

Vi opphever derfor kokeanbefalingen.Torsdag 22/10 kl. 11:30
Vi har nå fått svar på vannprøvene som ble levert for analyse i går. Bakteriene E-colie og koliforme viser godkjent verdi (0) i forhold til drikkevannsforskriften. Men vi venter på svar på Kim-tallet, som det normalt tar 3 dager å analyser.
Vi anbefaler derfor å koke vannet inntil ny oppdatering kommer på lørdag (24/10)

Les mer (24.10.2015)
Rørbrudd på privat ledning, Grepperød

Torsdag 22/10, Kl. 12:00
Det har oppstått et brudd på vannledning, slik at de av våre kunder som bor på østsiden av Grepperødfjorden er berørt.
Da dette er et privat anlegg, blir reparasjonen utført uten at vannverket deltar eller har ansvar.

Men som en service til våre kunder legges denne meldingen ut som en informasjon.
Vi har fått en antydning om at reparasjonen forventes å være ferdig innen kl. 14:00 i dag.


(22.10.2015)
Vannlekkasje mellom Vestland og Nordbybråten, 21 og 22. september

NB! Belastningen på nettet vårt er nå veldig stor fra Vestland til Rødsund bru inkl. Folkestad, Ven, Vassbygda, Kure og Gyldermyra slik at trykket kan bli dårligere enn normalt, spesielt for de som bor høyt i terrenget.

Oppdatering lørdag 26. september kl. 11:15

Nå har vi fått svar på prøvene, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. Det betyr at anbefalingen om å koke vannet oppheves.

God helg til alle, og spesielt de som har vært berørt, samt de som har stått på og jobbet disse dagene.


Les mer (21.9.2015)
Vannlekkasje i Bråtebygda 8. og 9. august

Vannprøvene viser godkjent drikkevannskvalitet

KOKEPÅBUDET  OPPHEVES !!!

Takk for hjelpen

God helg til alle og spesielt til alle berørte og de som har stått på disse 14 dagene !!!!

Les mer (18.8.2015)
Driftsproblemer

Ca kl 18:30 i dag (fredag 24/7) ble vi kjent med at det er brann i Våler og brannvesnet må tappe vann fra vårt nett.

Vi legger om nettet slik at brannvesnet kan få mest mulig vann. Det kan medføre at noen kunder vil oppleve dårlig trykk mens slukking pågår.

Vi har ikke oversikt over omfanget så det kan hende vi må legge mer om etter hvert og flere vil kunne bli berørt.

Blir det langvarig vil våre magasiner bli tappet langt ned og vil kunne ta tid før de er fulle igjen, så alle oppfordres til ikke å bruke mer vann enn nødvendig.

Vi kommer tilbake med når situasjonen på vårt nett er normalt igjen.

 

(24.7.2015)
Vannlekkasje Haugen-Spjøter vesle, utført 17/7

19/7 - OPPDATERING KL. 10:10
Vi har nå fått svar på vannprøvene som ble tatt etter reparasjonen fredag, og de viser godkjent kvalitet, og derfor OPPHEVES KOKEFPÅBUDET.


17/7 - Oppdatering kl. 18:05
Jobben er nå ferdig og alle skal ha vannet tilbake igjen. NB! HUSK kokepåbudet som gjelder inntil analyseresultatet foreligger, som nevnt i oppdateringen kl 15:45


17/7 - Oppdatering kl. 15:45
Arbeidet med reparasjonen pågår for fullt, og vannet vil forsatt være avstengt fram til kl. 18:00. Ny oppdatering kommer ca. kl. 18:00

Selv om vi gjør alt hva vi kan for å unngå at vannet blir forurenset, kan vi ikke garantere noe. Derfor innføres det kokepåbud for de berørte abonnentene, etter at vannet er tilbake igjen. Les mer om kokeråd her. Vi sender en vannprøve til analyse i morgen. Forventer svar i løpet av søndag (19/7), og da vil info bli lagt ut på hjemmesiden. Så inntil analyseresultatene foreligger gjelder kokepåbudet.

De første dagene etter reparasjonen, kan det bli brunt vann, luft i vannet og klor i vannet, les mer om dette her. Klesvask, i allefall hvitvask, kan derfor med fordel utsettes.

Les mer (17.7.2015)
12. Mai kl. 09:00 stenger vi vannet for deler av Texnes og Sønsterødveien 41 til og med 101

11/5-15 kl. 21:15

Vannet blir IKKE stengt 12/5-15, slik som tidligere varslet. Vi startet gravearbeidet allerede i dag, men det dukket opp andre ukjente ledninger, som lå i veien for oss, og det medførte at vi ikke kunne skifte den planlagte kummen nå. Vi kommer derfor tilbake på et senere tidspunkt, og da vil vi, på nytt, varsle de som blir berørt.


Våler Vannverk startet i fjor opp med å skifte ut kummer som er /begynner å bli dårlige og som er sentrale i vårt nett. Nå er det en kum/avgrening mellom fylkesvei 115 og Vansjø, omtrent ved innkjøringa til Texnes er.

Alle de som vi tror blir eller kan bli berørt av stengingen vil få et varselbrev, men da vi mangler kart over stikkledninger kan det hende at noen kan ha falt utenfor varslingen. I så fall finner du brevet her.

Les mer
Vannlekkasje mellom Bergtunet og Vestland

OPPDATERING 29/4-15 KL. 15:55

Arbeidet et avsluttet, og alle skal nå ha fått vannet tilbake.

Kan hende det de første dagene kan bli litt brunt vann og/eller luft i vannet, samt klorsmak, se mer om dette her


Kl. 15:25. Arbeidet er nå i sluttfasen, og vi kommer tilbake med en ny melding ca. kl. 16:00. NB! Det er viktig at man ikke prøver å tappe vann, før vi har bekreftet at vannet er tilbake.

Kl. 14:05. Arbeidet med å reparere lekkasjen pågår fortsatt, og vi kommer med en ny oppdatering ca. kl.15:30

Kl. 10:40. Gravearbeidet er godt i gang, og lekkasjen er nå funnet. Vannet stenges umiddelbart, for å kunne starte reparasjonen. Ny oppdatering kommer.

Les mer (28.4.2015)
Vannlekkasje, vannet stenges Vastvedt området


NY OPPDATERING 28/4-15 KL. 12:20.
Gravearbeidet er nå avsluttet, og det var ingen lekkasje på hovedvannledningen, men derimot tette dreneringsrør som var årsaken. Vannet vil derfor ikke bli stengt.

OPPDATERING: 28/4-15 kl. 09:35
Gravearbeidet er i gang, men ingen lekkasje er funnet ennå. Vi leter videre, og kommer med oppdateringer etterhvert.


Les mer
Mandag 20. april. Vannlekkasje Sjulerødfeltet

Oppdatering 24/4 - kl. 12:50

Vi har nå fått svar på vannprøven som ble tatt 21/4, etter reparasjon av lekkasjen mandag. Prøven viser at alle parameterne har tilfredsstillende kvalitet. Så da oppheves kokepåbudet.


Oppdatering 22/4 - kl. 14:05
Vi har nå fått svar på deler av vannprøven som ble tatt i går, og den viser at de viktigste parameterne har tilfredsstillende kvalitet. Men inntil alle svarene foreligger gjelder fortsatt kokepåbudet, som du kan lese mer om her

Les mer (20.4.2015)
Sønsterødveien - Dillingøy
Oppdatert 12/3. I går fikk vi høre at lekkasjen var funnet og reparert.

Vi har fått melding om at den private stikkledningen som går ut til Dillingøya  er stengt p.g.a. lekkasje.

Ledningen er som sagt  privat, derfor  påviler det eierene av ledningen å forestå feilretting og reparasjon.

Det vi har hørt er at de mistanker en lekkasjen på ledningen som ligger i Vansjø.

Våler vannverk legger ut informasjon som vi har, men vi har ikke noe med feilrettingen eller reparasjonen å gjøre og kan ikke gå god for at det som ligger her er oppdatert situasjon.
(09.3.2015)
Dårlig vann trykk???? Vannet stenges Veker, Texnes

                                 Feilen er reparert og vannet er tilbake
                                       Luft eller brunt vann se her


PGA vannlekkasje har vi vært nødt til å stenge av vannet. Det er området nederst på Texnes og rundt Veker som blir berørt.  

Her på fremsiden er bare de siste oppdateringene, flere vil komme , mer om saken se "Les mer"
Oppdatrering 26. Januar 2015


kl 16:00
Vannet ble satt på igjen for ca. 15 minutter siden og vi anser problemet er løst

kl 14:45
Delene er på plass og vi har nettopp startet arbeide i grøfta


kl 13:30
Vi har funnet lekkasjen, er nå på vei til Moss for å skaffe deler. Går alt som vi håper  har alle fått vannet tilbake innen kl 17:00.  Ny oppdatering kommer senere

Les mer
Brunt vann og luft i rørene 23. januar

Kl. 10:00

Er det fortsatt noen som har brunt vann og luft i rørene, så la vannet renne i ca. 5 min. Dersom det ikke hjelper, så ta kontakt med oss på tlf. 69 28 75 80.

Les mer
Kontoret er stengt fredag formiddag

Vi har lett etter en vannlekkasje i to netter så kontoret er stengt noen timer på morgenen i dag (fredag) for at vi skal kunne vile ut og være i stand til gjøre en ny innsats om ny feil kommer i helga.  Om feilen, se neste sak på denne siden.

 Er det krise og noe må gjøres med en gang kan vi nås på

ring  95 19 71 78.

 

 Er det det feil du skal melde som haster
ring  69 28 75 80Andre henvendser kontakt oss etter kl 12:00
(09.1.2015)
Vannlekkasje Januar 2015

Feilen er funnet

se logg under.  09. januar  kl 03:15Hjemmesiden oppdateres så fort ny informasjon foreligger utover natten til feilen er funnet og utbedret. Så lenge feilen ikke er funnet kan mange oppleve dårligere trykk enn normalt


Utkobling av vannet må påregnes for de som bor på Folkestad,Torsheim, Gyldermyra og Kure. Når og hvor lenge vet vi ikke nå, da sted og omfang ikke er kjent. Følg med i loggen under

Fredag 9. januar
KL:03:15
Feilen er funnet og lekkasjen stengt. Reperasjonen vil bare berøre en kunde som vil bli kontaktet senere i dag. Så har du vann når du våkner blir du ikke berørt av denne reperasjonen.

Torsdag 8. januar
KL:14:45
Så langt har vi ikke klart å lokalisere feilen, vi starter opp igjen kl 23:00 når forbruke blir mindre. I natt vil Folkestad også bli berørt med utkoblinger.

KL 09:20

Vi fortsetter feilletingen, og vannet kan derfor bli borte i korte eller lengre perioder. Siden oppdateres fortløpende.

Onsdag 8. januar
KL 22:30
Mørket og været gjør det vanskelig å forsette letingen. Vi tar opp jobben i morgen når det lysner. Ingen skal være uten vann, skulle du ikke ha vann i kranen må du kontakte oss omgående på vakttlf 69 28 75 80

Les mer
Strømløst Skaug 10/12 2014

kl 22:04
Vi har vært innom og sjekket og alt skal nå fungere

Kl. 13:55
Deler av området i nærheten av Trøskenveien har dårlig vanntrykk og noen kan være uten vann. Grunnen er at Hafslund Nett Øst (tidligere Fortum Nett) har feil på strømnettet. Vi har vært i kontakt med Hafslund og de sier at de skal sende folk for å se på dette når de har fått reparert en høyspenningslinje som har falt ned.  Antydet at klokka kan bli over 16:00 før det vil skje.


(10.12.2014)
Varierende vanntrykk 10 - 11. desember

Hovedrengjøring av filteranlegget på Rusvik

En av de faste rutinene, for å sikre godt vann til våre kunder, er å rengjøre membran-
filtrene på vårt produksjonanlegg, med jevne mellomrom. 

Jobben krever at produksjonen stoppes, og at vi leverer vann kun fra våre vannmagasiner. Nettet legges litt om, slik at alle skal få vann. Det kan derfor medføre at noen vil oppleve noe lavere trykk enn normalt disse dagene.

(10.12.2014)
ANNONSERT STANS 6/11 UTGÅR
Gjelder Vålerveien fra Rød til Sperrebotn Handel, Fergeleie, Sønstreødveien og Dillingøy

På grunn av høy vannstand i Vansjø vil vi ikke kunne klare å utføre den planlagte jobben slik den var tiltenkt.

Det er ikke en kritisk jobb vi skal utføre, så det kan hende det kan bli både vår eller sommer før vi tar og utfører den.

Ny dato er ikke bestemt, så berørte kunder vil bli varslett på nytt.

(29.10.2014)
Vannløs, dårlig trykk 28/10 2014

OPPDATERING 29/10  KL 09:00
Det virker som nettet til Hafslund Nett Øst nå har stabilisert seg og vi er ikke kjent med at det skal være noe unormalt på vårt eget fordelingsnett. Opplever du det må du ta konakt med oss.

OPPRETTET 28/10
Hafslund Nett Øst (tidligere Fortum) har store problemer med strømleveransen i vårt område og som gjør at våre pumper ikke virker når strømmen er borte. Vi har vært i kontakt med Hafslund og årsaken er at det stadig faller trær på linjene. Dette resulterer i at strømmen stadig blir borte over lengre eller kortere tid. De skal ha masse folk i området som fjerner trærne etter hvert som de finner de.

Men nå når mørket kommer blir det værre å finne feilene og farligere å jobbe og vi må nok regne med at dette vil kunne vedvare så lenge vinden er like kraftig.

Det er foreløpig de høyste partiene på Texnes, Augerød, Folkestad og muligens en del mindre områder som ligger høyt som er mest berørt.

Hafslund nett har en egen side hvor det står om deres feil. http://www.hafslundnettost.no/ved-strombrudd/aktuell-driftsstatus/


(28.10.2014)
Vannet stenges. Folkestad, Kure og Gyldermyra blir berørt

Takk til alle som har vært berørt og funnet sine egne løsninger på å være uten vann i krana.

En spesiell takk til de som har utført en kjempejobb i dag. De har stått på fra kl 07.00 i morges og de siste har ennå ikke gått hjem. De må nå sette på toppen av kummen og ikke minst fylle igjen /sikre hullet. 


21/10 kl. 21:45.
Vi har forsatt en del jobb igjen før vi kan ta kvelden, men

vannet er nå tilbake for alleHUSK å la vannet renne en stund slik at evt klorvann som er kommet inn ledningen til din bolig blir fjernet. Vi har ingen muligheter til å fjerne dette via våre ledninger. Mer info om klor, luft i vannet og evt. brunt vann finner du her.


21/10 kl. 21:30.
Vi fyller forsatt rørene.
Det kan bli dårlig trykk i området rundt Folkestad når rørenes fylles !!!!!!!

HUSK å la vannet renne en stund slik at evt klorvann som er kommet inn ledningen til din bolig blir fjernet. Vi har ingen muligheter til å fjerne dette via våre ledninger. Mer info om klor, luft i vannet og evt. brunt vann finner du her

21/10 kl. 20:00
Vi er nettopp ferdig med å sette sammen alle delene. Nå skal vi fylle rørene med vann som skal blandes med klor. Når rørene er fylt opp skal klorvannet stå en periode slik at  at rørene blir desinfisert Deretter må klorvannet fjernes. Det vil nok gå  minst en vell time til før vannet er tilbake.

Det kan bli dårlig trykk i området rundt Folkestad når rørenes fylles !!!!!!!

HUSK å la vannet renne en stund slik at evt klorvann som er kommet inn ledningen til din bolig blir fjernet. Vi har ingen muligheter til å fjerne dette via våre ledninger. Mer info om klor, luft i vannet og evt. brunt vann finner du her

Om ikke noe spesielt skjer, kommer ny oppdatering ca. 21:00.

21/10 kl. 18:00
Vi er i gang med å montere nytt utstyr. En del tidkrevende tilpasninger må vi regne med må gjøres så vi tror nå at vannet tidligst kan være tilbake kl. 20:00, men er langt fra sikre.

Om ikke noe spesielt skjer, kommer ny oppdatering ca. 20:00.

Les mer (21.10.2014)
Vannlekkasje ved Svinndal Renseanlegg, vannet stenges


20/10 kl. 21:30
Alt skal nå være i orden til å kunne bruke vannet igjen. Takk for sammarbeidet

20/10 kl. 20:45
Vi regner med at vannet er tilbake ca 21:15
 Vi kommer tilbake med en bekreftelse når alt er i drift igjen.


20/10 kl. 19:00
Vi er så godt som ferdig med hoverøret- Nå gjenstår noe mindre monteringgsarbeider før vi fyller rørene med klor for å desinfisere rørene. Rørene må stå en stund med klor før vi tømmer de og deretter fyller rørene opp med rent vann sikkert vann, Går dette arbeide etter planen kan vi forventa at vannet er tilbake en gang mellom kl. 20:30 og 21:00.
 Vi kommer senere tilbakle med en ny oppdatering senest ved  21:00 tiden.

20/10 kl. 17:00
Det tar lengre tid å grave enn vi forventet, så regn ikke med at vannet er tilbake før 19:30 i kveld. Vi beklager at det tar tid, men i forbindelser med feil oppstår det av og til hendelser som er vanskelig å forutsi. Vi kommer senere tilbakle med en ny oppdatering ved 19:00 tiden.Les mer (20.10.2014)
Vannet stenges i deler av Sønsterødveien fredag 29. august
               Oppdatering fredag 29/8-14

KL
Hva skjer
 15:00 Arbeidet gikk raskere enn forventet, og alle skal nå ha vannet tilbake igjen. Husk at brunt vann, luft og klorsmak kan forekomme. Mer informasjon om dette finner du her
 13:45 Går arbeidet som planlagt utover ettermiddagen, kan vannet være tilbake igjen ca. kl. 17:00. Men nærmere beskjed kommer.
 09:40 Vi er nå i ferd med å stenge vannet.

 
 13:40 Gravingen i dag (torsdag) gikk ikke som planlagt. Har derfor bestemt oss for å utsette utkoblingnen av vannet til i morgen (fredag 29/8). Dette for at de berørte abonnentene ikke skal være uten vann utover kvelden. Vannet stenges fra ca. kl. 09:00 i morgen, og vi håper at jobben er ferdig før kl. 18:00. De abonnentene som er berørt, har blitt kontaktet om denne endringen. Denne siden oppdateres i morgen.
 10:15 Det er forsatt vanskelig å grave rundt høyspentkabler, fiberklaber og telefonkabler, så derfor er vannet ennå ikke stengt. Fortsetter vanskelighetene utover dagen, kan det blir aktuelt å utsette stengingen til i morgen eller over helgen. Oppdatering kommer.
 09:00 På grunn av kabler i bakken, tar gravinga lengre tid enn antatt. Går det greit videre, blir vannet stengt om ca. 1 time. Oppdatering kommer.


Vannet er planlagt stengt fra kl. 09:00 til kl. 18:00.
Oppstår det noe uforutsett under arbeidet, kan det ta lengre tid før vannet er tilbake, enn den anonnserte tiden.

Les mer (28.8.2014)
Vannet stenges i deler av Sønsterødveien torsdag 28. august

Vannet er planlagt stengt fra kl. 09:00 til kl. 18:00.
Oppstår det noe uforutsett under arbeidet, kan det ta lengre tid før vannet er tilbake, enn den anonnserte tiden.

Kart over berørte eiendommer finnes under knappen "Les mer".

Brev med info, samt noen råd og tips før vannet stenges, mens vannet er borte, og når vannet er tilbake.

Siden oppdateres fortløpende mens arbeidet pågår, så følg med.

Les mer (27.8.2014)
Strømbrudd i Våler

OPPDATERING

4. august. Kl. 07:30 Alle abonnentene fikk igjen strømmen ved midnatt (jfr. fortumnett.no), og alle skal også ha fått igjen vannet.

3. august. Kl. 21:45 Manglende vanntilførsel skyldes strømbrudd i store deler av kommunen.

(03.8.2014)
Vannet stenges på Rød, tirsdag 29. juli

OPPDATERING:


Kl. 11:50  Da skal alle ha vannet tilbake igjen. Minner om at luft og evt. brunt vann
                  kan forekomme. Les mer om dette her.

Kl. 11:05  Arbeidet er godt i gang, og vannet forventes å være tilbake ca. kl.12:00, men
                  ny oppdatering kommer når vannet er tilbake.

Kl. 09:00  Vannet ble stengt, og arbeidet er igang. Ny oppdatering kommer når vannet er
                  tilbake.

Les mer (28.7.2014)
Oppdatering vedr. stenging av vannet på Våk 22. juli

KL
Hva skjer
 19:05 Nå skal alle abonnentene ha fått tilbake vannet igjen. Husk at varierende trykk, brunt vann, luft og klorsmak kan forekomme. Mer informasjon om dette finner du her
 18:45 Arbeidet nærmer seg slutten, og om ca. en halv time kan vannet være tilbake igjen. Nærmere besked kommer.
 16:55 Gravearbeidet er godt i gang, men det er foreløpig vanskelig å si når vannet er tilbake igjen. Oppdatering kommer.
 14:40 I tillegg til tidligere nevnte abonnenter som er berørt, gjelder det også de som har adresse Kordahlveien på Texnes og Dammyråsen på Våk. Saken oppdateres fortløpende.
 14:10 Vannet ble først stengt kl. 13:45, og desverre ble også abonntene med adresse Damli og Dammyr berørt, som nevnt i forrige oppdatering. Gravearbeidet er påbegynt, og nærmere oppdatering kommer.
 11:30 Abonnentene med adresse Damli og Dammyr blir også berørt, og mister vannet. Dette på grunn av at man må stenge vannet i en annen kum enn planlagt. Siden oppdateres fortløpende.
 11:10
Vannet er nå stengt. Vennligst ikke tapp vann da det vil medføre luft i rørene, som kan medføre at alle blir uten vann lengre enn nødvendig.

Les mer
Vannet stenges 22. juli på Våk


Utkoblingen skjer 22. juli kl 09:00

Vi vet at det er trangt i dette området og forventer å møte noen problemer under veis som vil ta tid å løse. Derfor antyder vi om at vannet kan bli borte til langt utpå kvelden

Les mer
Oppdatering av arbeidet mellom Ulfsrød og Fosseberget 17. juli

KL
Hva skjer
 18:10
Vannet er nå tilbake igjen. Husk at varierende trykk, brunt vann, luft og klorsmak kan forekomme. Mer informasjon om dette finnes under "Når feil oppstår"

 14:15
Går arbeidet som planlagt utover ettermiddagen, har vi nå fått en prognose på at vannet kan være tilbake igjen ca. kl. 18:00. Men nærmere beskjed kommer.

 11:25

Vannet er nå stengt ved Sukke. De som bor i området rundt Sukke og til Ulfsrød er uten vann. Vennligst ikke tapp vann da det vil medføre luft i rørene, som kan medføre at alle blir uten vann lengre enn nødvendig.

NB! Kart og terreng stemte ikke, så det har gått mye tid til graving, slik at det tar lengre tid før vannet er tilbake enn annonsert. Nærmere beskjed kommer.


Les mer
Vannet stenges 17. juli kl. 09:00, mellom Ulfsrød og Fosseberet

Fosseberget boligområde blir ikke berørt.

Våre eldste kummer er snart 50 år gamle og mange begynner å bli dårlige. Siste årsmøte vedtok derfor å øke budsjettet slik at vi kan starte med årlig utskifting av ca. 10 kummer/år. Dette er en av årsakene til at vannprisen nå har økt. Synes du vannet er dyrt så se her

Kummen som nå skal skiftes, den 17. juli, ligger ikke langt i fra bekken ved Søndre Bråte

Utkoblingen skjer 17. juli kl 09:00

går alt bra regner vi med å ha vannet tilbake ca.kl. 16:00


Les mer
Vannet stenges 14. juli områdene Folkestad, Kure og Gylermyra blir berørt

Oppdateringer

KL
Hva skjer
 17:15  
Vi er i ferd med å åpne kranene slik at rørene nå fylles så

nå kan vannet brukes, men......

varierende trykk, brunt vann og luft kan forekommer. Du kan finne mer infrmasjon om det  under  "Når feil oppstår"
 16:35
Så langt holder vi skjema, vi er nå i ferd med å klore (desinfisere rørene). Det er farlig å love noe under slikt arbeide, men går alt bra kan det hende at vannet er tilbake om en times tid. Dog kan det utover kvelden være mye luft og dårlig trykk. Neste oppdatering kommer når vannet kan tas i bruk
 12:20  


Vi er i ferd med å stenge vannet. Vennligst ikke tapp vann da det vil medføre luft i rørene som kan medføre at alle blir uten vann lengre enn nødvendig

Les mer
Varierende vanntrykk i område Sjulerød - Berg - Kirkebygen, onsdag 21/5

Det har oppstår en feil på elektronikken som styrer pumpene på Kirkelva pumestasjon.
Det har medført lavt vanntrykk.

Feilen er nå rettet, og trykket skal igjen være normalt.

(21.5.2014)
Spyling av hovedvannledningen starter tirsdag 11. mars 2014

For å sikre våre kunder en best mulig vannkvalitet er ett av tiltakene å foreta spyling av hovedvannledningen med jevne mellomrom.

Les mer (19.3.2014)
Strømutfall 28. februar 2014

Fortum har problemer med strømleveransen og når det berører våre pumpestasjoner vil det medføre at pumpene stopper og vanntrykket synker. Så langt i dag har vi registrert at pumpene som forsyner områdene Berg, Folkestad, Turulia, Kasper og Kure har vært berørt.

Informasjon om feilrettingen til Fortum finner du  på deres hjemmeside

(28.2.2014)
Berg- feltet, vannet stenges tirsdag 11. og onsdag 12.februar 2014
 
Oppdatering 19/2 kl. 08:20

Resultatet fra den siste prøven viste topp resultater og tilsier at vannet er trygt å drikke. Gjør også oppmerksom på at vi mistenker at det er en lekkasje i Br. Bergs vei i nærheten av fotballbanen som kan medføre ny avstengning om ikke så lenge.

Kokepåbudet er opphevet!!

Les mer (19.2.2014)
Stengning, natt til fredag 7. februar, Bergfeltet og området rundt

Det er en vannlekkasje i området rund Våler Kirke, Bergfeltet, Skulerud og Folkestad gård.

For å kunne lete videre nå må vi i korte perioder stenge vannet .

Stengingen vil kunne skje i perioder fra kl 00:00 og frem til kl. 05:00 fredag den 7. februar.

(06.2.2014)
Vedlikeholdsarbeid Dammyr

AVSLUTTET

Oppdatering 28. januar

Vedlikeholdsarbeidet på Dammyr vil fortsette noen dager til, slik at abonnentene i dette området kan oppleve varierende vanntrykk mellom kl. 07:00 og 16:00. Ved spørsmål, ring vår vakt. tlf. 907 32450.

Torsdag 23. januar
På grunn av vedlikeholdsarbeider på Dammyr 23, 24 og 27. januar, kan abonnentene i dette området oppleve varierende vanntrykk mellom kl 07:00 og 16:00, på ovennevnte dager. Ved spørsmål, ring vår vakttlf. 907 32450.

(28.1.2014)
Vær forsiktig med vannforbruket 16 - 17. desember


Hovedrengjøring av filteranlegget på Rusvik


En av de faste rutinene for å sikre godt vann til våre kunder, er å rengjøre våre membranfiltre på vårt produksjonsanlegg med jevne mellomrom. Det skjer nå flere ganger i året, og ble sist utført den 26.09.2013.

Jobben krever at produksjonen stoppes og at vi leverer vann kun fra våre vannmagasiner. Nettet legges litt om, slik at alle skal få vann. Det kan derfor hende at noen vil oppleve noe lavere trykk enn normalt.

Les mer (16.12.2013)
Stenging av vannet 13/12-13

13/12-13 Kl. 09:25

Alt har gått etter planen, og vannet er nå tilbake igjen.

På grunn av arbeid på ledningsnettet på Augerød, vil abonnentene i Augerødbakken og Augerødveien bli uten vann i ca. 15 minutter mellom kl. 09:00 og 09:30.

Beskjed blir gitt når arbeidet er utført, og vannet er tilbake.


(12.12.2013)
Vannet stenges ved Vestland - Bergtunet, tirsdag 3. desember.

Oppdatering 6. desember.

Vannprøvene som ble tatt etter reparasjonen onsdag, viser godkjent kvalitet, og derfor oppheves kokepåbudet.

Nå skal alle ha fått tilbake vannet, men det må kokes inntil videre
. Kaffetrakter koker ikke vannet, så da må det brukes kokt vann. Du finner linker her til:


4. Desember
 
Kl:
 
 
12:20

Alle berørte fikk sms beskjed om at vannet var tilbake ca kl 07:40. Vannprøver vil bli tatt i løpet av dagen og i morgen formiddag. Endelig svar på vannprøvene regner vi med å ha svar i løpet av fredagen.

Inntil svar foreligger er det kokepåbud for de som var uten vann på tirsdag  (innenfor det røde området i kartet)Les mer
Vannverket frasier seg Ravnsjø som reservevannkilde

Styret i Våler vannverk har vedtatt at vannverket skal si fra seg Ravnsjø som reservevannskilde, noe som tilsier at vi ikke har behov for å opprettholde forbudet mot bading.

Beslutningen er tatt med den begrunnelse da det vil koste alt for mye å oppgradere renseanlegget til "drikkevannskvalitet".

Vi ber samtidig alle om å respektere bading forbudt i Rusviktjernet da det er vår felles vannkilde og der produserer vi hele tiden drikkevannskvalitet.

(25.10.2013)
Vær forsiktig med vannforbruket 25-26. september

Hovedrengjøring av filteranlegget på Rusvik
En av de faste rutinene for å sikre godt vann til våre kunder, er å rengjøre våre membranfiltre på vårt produksjonsanlegg med jevne mellomrom. Det skjer nå flere ganger i året, og ble sist utført den 31.01.2013.

Jobben krever at produksjonen stoppes og at vi leverer vann kun fra våre vannmagasiner. Nettet legges litt om, slik at alle skal få vann. Det kan derfor hende at noen vil oppleve noe lavere trykk enn normalt.

Les mer (25.9.2013)
Driftsproblemer

Vi har pr. i dag (29/8) 3 lekkasjer i området rundt Kirkebygden. De er nå prioritert i denne rekkefølgen:


1) Folkestad, reparert 2. og 3. september.
2) Vensåsen, ingen lekkasje funnet 3. september.

3) Holmsletta. Denne er ennå ikke lokalisert, og dette arbeidet starter ikke før ovennevnte lekkasjer er utbedret. Mer info om dette kommer senere.

Oppdatering 09/09


Lekkasjen som ble tettet ved Folkestad har bedret situasjonen og vi produserer nesten like mye vann som vi forbruker. Så omlegging vil nå skje skjeldnere enn tidligere. Omlegging vil også kunne skje i f.m. videre letinge etter de andre feilene

Vil du melde andre feil se "Når feil oppstår".

Leter du etter tidligere driftshendelser finner du de her

Les mer (09.9.2013)
Oppdat. etter vannlekkasjen på FolkestadTorsdag 5/9, kl. 11:45Etter vannlekkasjen som ble reparert 2. og 3. september, har det hos oppstått både brunt vann og luft/partikler i vannet. Det er igangsatt tiltak for å løse dette nå, og vi håper med det at situasjonen vil bedre seg.


Les mer (05.9.2013)
Lekkasje ved Dammyr.
Siste oppdatering kl.  20:00
Arbeidet er nå i ferd med å bli avsluttet.

Oppdatering kl. 17:35
Lekkasjen er lokalisert, og en del av abonnentene var uten vann en stund. Alle skal nå ha fått vannet tilbake, og arbeidet med å reparere lekkasjen fortsetter. Går alt etter planen, vil ingen miste hverken vannet eller trykket mens arbeidet pågår.

Tirsdag 3/9-13, kl. 15:00
Det er muligens en lekkasje på jordet langs Våkveien. Gravinga starter ca. kl. 17:00. Det er i utgangspunktet ingen abonnenter som blir berørt, men trykket kan evt. variere noe mens arbeidet pågår.

(03.9.2013)
Vannlekkasje Vensåsen


Oppdatering under arbeidets gang 3/9-13.
Kl. 14:00
Det er nå gravd på stedet, men ingen lekkasje er funnet, og arbeidet er avsluttet.

Oppdatering torsdag 29/8 kl. 15:00

Går alt som planlagt med rep. av lekkasjen på Folkestad (se egen sak over) håper vi å kunne starte gravinga på tirsdag eller onsdag. Vi antar at vannet i denne forbindelse må stenges. Berørte abonnenter er i dag forhåndsvarslet med SMS, og ny SMS blir sendt noen timer før vannet evt. stenges.

  • De som bor i nærheten av Vensåsen kan miste vannet.
  • Andre fra Dammyr til Kure/Kasper kan få dårligere trykk mens arbeidet pågår
Frem til reparasjonen er foretatt vil trykkproblemene vedvare. Grunnen er en blanding av kapasitetsproblemer med å overføre store vannmengder og tilgang på vann. Dette løser vi best ved å alternere Folkestad, Kure og Kasper mellom Rusvik og Texnes. Vi leverer fra Rusvik fra morgenen til kvelden og fra Texnes på natta.

Når reparasjonen er utført og vannet er tilbake, kan det forekomme både luft i rørene og brunt vann. Mer info om dette finner du her.


Les mer (03.9.2013)
Strømbrudd igjen

18/8 kl 13:00
Vi har fått strømmen tilbake igjen, er det noen som opplever noe unormale forhold så kontakt oss.


18/8 kl 12:12
Det er strømbrudd igjen i Svinndal og det rammer bl.a. våre pumpestasjoner og produksjonsanlegg.

Pumpestasjonene som rammes medfører at trykket for flere av våre kunder blir lavere enn normalt

Produksjonsanlegget i Svinnd har mye oppspart vann  og i tillegg hadde vi i natt lagt over Kirkebygden på Texnes slik at forbruket er relativt lite så vi regner med å ha vann til alle i mange timer.

Kan opplyse at vi er i en prosess for å anskaffe ett nytt nødstrømsaggregat til Rusvik, men foreløpig vet vi ikke når det er i drift.

Feilretting til Fortum kan du følge her


(18.8.2013)
Situasjonen etter at magasinet på Rusvik gikk tomt

Oppdatering 14/8 kl 09:45

I går kl 18:40 var vi tilbake i normal situasjon. Selv om alt normaliser seg gjelder VANNINGSFORBUDET fortsatt, se egen sak på vår hjemmeside

Oppdatering 12/8 kl 22:45
Utviklingen er positiv, og om den trenden fortsetter er vi a jour i morgen tidlig. Selv om alt normaliser seg gjelder VANNINGSFORBUDET fortsatt, se egen sak på vår hjemmeside

 Oppdatering 12/8 kl 13:45
Situasjoen bedrer seg sakte, men vi må nok ha natten også for å fylt opp til normalt nivå. Så vi ber alle være forsiktige med å bruke mer vann enn strengt tatt nødvendig. Faller strømmen ut en gang til over en lengre periode kan vi få vanskeligheter igjen.

Skulle du få luft eller brunt vann se her.

Les mer (11.8.2013)
Dårlig trykk Skau, Bjerketvedt

Ca kl 11:00 fikk vi en tlf. om dårlig trykk etter strømutfall. Vi har sjekket pumpestasjonen vår og det er ikke strøm der.

At vi ikke har spenning inn i pumpestasjonen er meldt til Fortum Nett. De opplyste at en kunde til hadde meldt det samme. De sender mannsker ut for å sjekker. De gir oss melding tilbake når feielen er rettet. Da sjekker vi opp om alt er OK


(11.8.2013)
Risheimveien 11. juli 2013

OPPDATERING 6.8.2013

Vi har nettopp fått vite at det har vært feil på et privat anlegg tilknyttet den private stikkledningen. Feilen medført til tider stort vannutta. Den ble utbedret sist uke.


Opprettet  11.07.2013
Det er i dag kommet en henvendelse om at vannet har vært borte i perioder langs Risheimveien. Vår driftsoperatør har vært der ute og flere av våre kunder har bekreftet det samme.

Mens driftsoperatør var der kom vannet tilbake "av seg selv". Derfor tror vi at årsaken skyldes ett stort enkelt forbruk eller at det er mange som har brukt vann samtidig slik at det totale forbruket på ledningen har blitt for stort i forhold til det den private ledningens dimensjon. Ut i fra det vi vet om denne ledningen så kan den være underdimensjonert ved stort forbruk da det er registrert 22 kunder som er tilknyttet ledningen. Stort forbruk som vi tror er årsaken til at vannet ble borte.


Skulle det ha oppstått en vannlekkasje på den private ledningen vil det "spise" av ledningens kapasitet


(05.8.2013)
Vannet kan bli stengt den 6/8 mellom Engsand og Spjøter

Oppdatering 6. August 2013 kl. 10:15.
Vi har gravd opp og det er ikke spor av lekkasje på stedet.
Jobben avsluttes og vannet vil    I K K E    bli stengt.


Skrevet: 2. August
Vi mistenker at det er en vannlekkasje ved Kjærnsrød Gartneri. Vi vil tidlig tirsdag den 6. august grave opp og se om vår mistanke stemmer. I så fall vil vi utbedre skaden, om den lar seg reparere samme dag.

Det vil ikke bli gitt noen annen varsel om stenging utover at denne artikkelen oppdateres fortløpende frem til jobben er ferdig.

Her finner du informasjon om brunt vann og luft i rørene, hvis det skulle forekomme etter reparasjonen.


Tips! 
For tiden er det forbudt med hagevanning, her er noen tips om havevanning.Dårlig trykk området Hammersborg og Skaug

Oppdatering kl 15:30

Fortum melder at de fikk på strømmen kl 15:14. Og det skal nå være normalt vanntrykk
Vi har fått melding om dårlig trykk og det viser seg det ikke er strøm frem til vår pumpestasjon på Skaug.

Dette er meldt videre til Fortum som har registrert feilen.

Årsaken er så langt ikke klarlagt så vi kan ikke gi mer opplysninger om dette nå før vi får tilbakemelding fra Fortum.

(25.7.2013)
Stenging av vannet mandg 24. juni

Det har i dag, oppstått en gravefeil i nærheten av Augerød barnehage. Dette medfører at vannet blir stengt i perioder i løpet av dagen, for abonnentene på Augerød. 


Kl. 10:30. Skaden er nå reparert, og alle berørte abonnenter forventes å ha vannet tilbake om ca. 30 minutter.


Her finner du informasjon om brunt vann og luft i rør, hvis det skulle forekomme etter reparasjonen.

(24.6.2013)
Vannelekkasje Berg.

VANNET STENGES TORSDAG 20. JUNI CA. KL.09:00-16:00


Oppdatering 26. juni 2013

Vannprøvene viser at vannet er trykt å drikke.

Oppdatering 20. juni 2013
 Tid  Aktivitet
 08:20  Lekkasje funnet. Forbereder stenging av vannet
 09:00  Vannet stenges
 09:50  Reparasjonen er utført og vannet er tilbake

Vannprøver vil bli tatt i dag og i morgen, og resultatet foreligger over helga. Antar at vannet er trygt å drikke, men har du nedsatt almentilstand, kan du følge våre kokeråd.

Her finner du informasjon om brunt vann og luft i rør, hvis det skulle forekomme etter reparasjonen.

Les mer
29.04.2013 Utbedring av lekkasje - Skjønnerød

Oppdatering  01.05.2013 kl. 16:05.
 

Analyseresultatene foreligger allerede og viser at vannet er trygt å drikke
    

De fleste av våre kunder som bor mellom Skjønnerødtoppen (fra vanntårnet) og til med Haugen /Haugen Nordre vil bli berørt av denne reparasjonen som krever at vi må tømme rørene våre.

Det må graves og vi utfører så mye graving vi kan før vi stenger vannet. Derfor er vanskelig å være helt sikker på når vannet stenges. Men vi regner med at vannet

              stenges en gang mellom kl. 10:00 og 12:00

              er tilbake etter 3 til 4 timer om det ikke oppstår større uforutsatte hendelser
              Bruker vi mindre tid enn anslått, kommer vannet tilbake tidligere.

Skulle du ha vann i krana må  det ikke brukes til drikke, mat e.l. før vi har gitt beskjed om det. Opplysninger kommer på hjemmesiden eller så kan det fås på tlf

 69 28 75 80 (hele døgnet).

Vi kommer til å oppdatere denne siden under arbeidets gang (trykk på "Les mer")
.
Har du ikke tilgang til internett på dette tidspunktet kan du også kontakte oss på tlf.
 
Etter enkelte reparasjon har det forekommet at noen har fått litt brunt vann eller kjenne litt klor smak og lukt fra vannet. Hvordan du kan forholde deg til det kan du finne her.

Les mer (25.4.2013)
Strømstans i deler av Svinndal i dag 5. april

På grunn av stans i strømleveransen til vårt produksjonsanlegg på Rusvik, kan det også bli
problemer med vannleveransen. Fortum har antydet at strømmen skal være tilbake igjen
ca. kl. 16:30. Da kan vi evt. starte opp igjen, med å produsere vann. 

(05.4.2013)
Utkobling Bråtebygda onsdag 27.3.2013
Fortum skal gjøre en jobb på sitt nett og det medfører at vår pumper ved Elvebakken vil bli strømløse. For at våre kunder ikke skal miste vannet i de fire timene Fortum trenger for å gjøre sin jobb monterer de et strømaggregat slik at våre pumper ikke blir strømløse.  Men det blir en kort strømstans (ca. 5 minutter) mens de kobler til strømaggregatet  (ca. kl 09:00)  og frakbler aggregatet når de har gjort jobben sin.
(15.3.2013)
Pass på å ha varme på

Les mer
Hovedvannledningen er avgravd i Svinndal

Kl. 15:30 Alle skal nå ha vannet tilbake igjen. Men vanntrykket kan fortsatt variere noe
utover ettermiddagen og kvelden, på grunn av oppfylling av vannmagasinene. Gjelder
hele kommunen.

Kl. 15:00 I forbindelse med reparasjonen må rørene spyles, og vanntryket for alle
abonentene i Svinndal, kan derfor bli dårlig i perioder.

Kl. 13:00 Oppstår det ikke noe uforutsett, antar vi at alle har vannet tilbake ca kl. 17:00.

Årsaken til graveskaden kan skyldes mangler i kartgrunnlaget.

Kl.10:45 På grunn av omlegging av vannet, kan abonnenter fra Texnes, til Vassbygda, Kasper, Kure og Folkestad oppleve noe redusert vanntrykk mens arbeidet pågår.

Kl. 09:45 Alle abonnentene skal nå ha fått vannet tilbake, unntatt abonnentene mellom Engsand og Spjøter. Røret som er avgravd ligger i en bekk, noe som gjør reparasjonen tidkrevende, og det vil derfor ta mange timer før de berørte abonnentene vil få vannet er tilbake igjen.

Kl. 09:15  Vi har mottatt melding om avgrav vannledning, og er på vei til skadestedet. Håper at vannet er tilbake for de aller fleste abonnentene innen et par timer.


Vær forsiktig med vannforbruket kvelden 31. januar til 1. februar ut på formiddagen.


Oppdatering fredag 1.2 2013 kl 11:30

Nå er magasinene så fulle at vi er tilbake i normal drift


Oppdatering fredag 1.2 2013 kl 19:10

Magasinene gikk langt ned og forbruket i kveld er større enn vi forventet. Så i noen timer fremover, og muligens i morgen, tidlig kan det fortsatt være noen som opplever dårligere trykk enn vanlig.

Vi produserer nå maksimalt med vann på vårt produksjonsanlegg etter vedlikeholdsarbeidet, og tar ut det vi kan fra Movar.Hovedrengjøring av filteranlegget på Rusvik

En av de faste rutine for å sikre godt vann til våre kunder er å rengjøre våre membranfiltre på vårt produksjonsanlegg. Det skjer nå flere ganger i året, mot tidligere en gang. Arbeidet ble sist utført 1.11.2012.


Les mer (29.1.2013)
Dårlig trykk fraTexnes til Kirkebygden området

Oppdatering Lørdag 26/01 kl 10:45
Lørdag morgen var vanntårnet fullt opp til maks høyde og driften ble lagt tilbake til normal drift. Så nå skal alt være normalt igjen.


Oppdatering 25/1 kl 17:15

Skjønnerød vanntårn er tappet langt ned som følge av reparasjonene, vi trenger minst natten på å få fylt det igjen, derfor vil vi ikke kunne legge tilbake til normal drift ennå. Og i alle  fall ikke før lørdag en gang.

TA KONTAKT OM DU IKKE FÅR VANN I KRANA P.G.A DÅRLIG TRYKK. KONTAKTINFO

25/1 KL: 13:00
På grunn av feilen på hovedvannledningen i Svinndal (se egen sak) har vi vært nødt til å koble om nettet. Omkoblingen kan medføre at noen av våre kunder kan oppleve dårlig trykk.
Vi regner med å kunne koble tilbake før natten er her.

(25.1.2013)
Vannet stenges p.g.a. vannlekkasje,Svinndallinna fra Spjøter til Engsand

25/01 2013 kl. 17:00
Den siste reparasjonen gikk også uten problemer og vannet er nå tilbake. Alt er nå reparert og det blir  IKKE noen utkobling i morgen (Lørdag 26/1)


25/01 2013 kl. 15:20
Så langt har all jobb gått uten problemer og vi er godt i gang med den tredje reparasjonen. Går også den uten problemer regner vi med at vannet kan være tilbake ca. kl 18:00. Men følg med på denne siden, det kan bli endringer på tidspunktet !


25/01 2013 kl. 12:45
Vi har nå funnet feil på 3 steder, og er godt i gang med å reparere feilen på sted nr. 2.25/01 2013 kl. 08:25
En feil er allerede funnet, noe gravearbeide gjennstår før vannet stenges ca 08:55. Det er en skjøt som lekker. Vi er på vei for å hente materiell på vårt beredskapslager. Det er like før gravemaskinen starter oppgraving på sted nr. 2.


Les mer (24.1.2013)
Lukt- og smaksendring på drikkevannet
MOVAR har de siste dagene mottatt henvendelser om lukt- og smaksendringer på drikkevannet. Lukten/smaken beskrives som «jordpreget».

Våler Vannverk har fått en henvendelse når denne siden legges ut. Og vi forsyner området fra Rødsund bru til Våler Næringspark og fra Rødsund bru til og med Vensåsen med vann fra Movar. Herunder Rød, Texnes, Dillingøy og Vassbygda.

Les mer (24.1.2013)
Lekkasjesøking i dag 23. januar

Dagens lekkasjesøk er nå avsluttet, og alle skal ha vann igjen.

Abonnentene med adresse Svinndallinna, mellom Mellegård og Skjønnerødtoppen i
Svinndal, kan i kortere perioder bli uten vann, grunnet lekkasjesøking i dette området.

(23.1.2013)
30/12 Dårlig trykk. Feilen er funnet
Folkestad,Sjulerud og Berg har hatt dårlig vanntrykk


31/12 kl 10:45
Feilen er funnet på et privat anlegg, anlegget er koblet i fra og alt skal nå være normalt igjen
Kl. 23:30  
Feilen er ennå ikke lokalisert. Vi har befart området vi mistenker hvor lekkasjen er (Bergfeltet), uten å finne noe i mørket. Arbeidet vil starte opp igjen mandag morgen så fort det blir lyst.

Feilen kan like gjerne være på et privat anlegg som vårt anlegg. Mye av våre rør ligger over privat eiendom og skulle du se noen områder med unormalt vanntilsig vennligst ring vårt vaktnr. 907 32 450.

Å spesifisere hvilke kunder som blir uten vann i f.m. reperasjonen er umulig å si da feilen ikke er lokalisert. Mest sansynlig vil alle /noen av de som bor på nordre halvdel av Bergfeltet kunne bli berørt.

For at ikke vannmagasinene våre skal gå tomme er det gjort et forsøk på å stenge av vannet for nodre dellav Bergfeltet, slik at noen er uten vann.
Siden oppdateres utover mandagen når det skjer noen endringer


Les mer (30.12.2012)
Brudd på hovedvannledningen 10/12-12

21/12 OPPDATERING


Det er kommrt melding om at det er en del luft i vannet i området Ombutstvedt. Vi har ingen muligheter til å spyle eller lufte ut. Derfor har vi åpnet en kran på kommunens pumpehus som står å renner for å få ut verdiene ligger langt innen for Drikkeforskriftens krav.

Kl. 13:10 Oppdatering

Vannet er satt på igjen, men vi skal spyle litt til slik at trykket kan i noen minutter til være dårlig.


Kl. 12:30 OppdateringDet var grunnborring langs riksvei 120 som var årsaken til bruddet.
Arbeidet så langt har gått veldig bra, så vi regner med at alle har vannet tilbake om en times tid.
Hvis det er luft eller brunt vann når du får det tilbake se


ca. kl. 10:00
Det har oppstått brudd på hovedvannledningen mellom Torsheim og Kure. Det medfører at abonnentene langs langs riksvei 120 mot Hobøl (Kure/Ombustvedt) vil være uten vann til reparasjon er utført.
Vi legger ut ny info fortløpende.

(10.12.2012)
Vannet stenges i deler av Svinndal

Berørte områder vil bli:
  • Fra Fossebergt til Ulfsrød,
  • Svinndalveien fra Lundeveien til Missingmyrveien,
  • Sæbyveien og Missingmyrveien.
Følgende steder kan også bli berørt :
  • Fosseveien,
  • Elvebakken,
  • Fosseberget,

Varigheten på utkoblingen vil være forskjellig fra sted til sted.

Tidspunkt og varighet på stegningen er ennå (4/12 2012)  ikke fastsatt da jobben er avhengig av fremdriften på boligområdet bak Bøndenes hus.

Denne artikkelen vil bli oppdatert når mer er avklart, så hold deg oppdatert hvis du bor i det berørte området.
Les mer (06.11.2012)
1.11 2012 Dårlig trykk

Det er kommet meldinger om dårlig trykk, hovedsaklig fra området Berg til Nordbybråten. Årsasken ligger i stort vannforbruk kombinert med at vi har måttet koble om nettet. Nettet har vært omkoblet fordi Rusvik behandlingsanlegg har vært stengt i dag pga. nødvendig vedlikehold.

Vedlikeholdsarbedet var ferdigved 21-tiden og det produseres nå vann igjen på Rusvik. Mens produksjonen har vært stengt har har nivåene i våre vannbasseng gått langt ned og vi er i ferd med å bygge de opp igjen gjennom natta.

Området fra Berg til Nordbybråten er nå koblet tilbake til normal forsyning og trykket der skal nå være normalt igjen.

 Hva vi gjorde på Rusvik kan du lese om her.

(01.11.2012)
1. 11. 2012 Hovedrengjøring av filteranlegget på Rusvik

En av de faste rutine for å sikre godt vann til våre kunder er å rengjøre våre membranfiltre på vårt produksjonsanlegg. Det skjer nå flere ganger i året, mot tidligere en gang. Arbeidet ble sist utført 21.6.2012.

Ingen kunder blir  uten vann mens jobben utføres,
men for noen kan det bli dårligere trykk enn en pleier å ha.

Les mer (25.10.2012)
Vannet stenges, deler av Folkestadhøgda


Vannet var tilbake allerede før kl. 11.00 

Oppdattering
 Dato    
Kl.
Hva gjør vi 
 12/10 11:00 I dag gikk jobben uten noen problemer så allerede nå er vannet tilbake. Det kan forekomme luft i rørene og misfarget vann,du kan lese mer om det her.
 12/10
09:15 
Vi starter med stenging av vannet, slik at vikan starte å jobbe

Les mer (10.10.2012)
Spyling av hovedvannledningen starter torsdag 20. september

For å sikre våre kunder en best mulig vannkvalitet er ett av tiltakene å foreta spyling av hovedvannledningen med jevne mellomrom. Les mer (10.10.2012)
Reparasjon 3/10 og 4/10 2012

4/10 kl.17:00

Alle mangler som var planlagt utført

er nå gjennomført


Les mer (05.10.2012)
Reparasjon mandag 1/10-2012

Oppdatering  1/10                         
  Kl. 13:00 Jobben er utført, og vannet er tilbake.
  Kl. 10:30 stenges vannet. Forventet utkobling ca. 2 timer 


Fredag ble det oppdaget en lekksje i en kum ved Rød. Den vil bli reparert i løpet av mandag den1/10.

Klokkeslettet er avhengig når vi får tak i sugebil slik at vi kommer til delene som må skiftes.
Varighet 2-3 timer.


Siden oppdateres når vi vet mer om tidspunktet.

Berørte kunder blir:

Les mer (01.10.2012)
Noen abonnenter mistet vannet i dag (27/9)

De som bor i fra toppen av Skjønnerød og øst for tårnet, frem til Bergfeltet mistet i dag vannet ca. kl 10:30. Det ble kjapt konstantert at Skjønnerød vannmagasin var gått tomt, alle hadde vannet tilbake før kl 12:00.

De som bor nærmest tårnet vil en periode utover dagen ha dårlig trykk, mens tårnet fyller seg opp.

Noen årsaken har vi ikke funnet da alt virker normalt nå. Men vi mistenker at en kran ikke har fungert slik den skal.


26. september blir vannet stengt i Kordahlsveien

      Oppdatering  26/9 kl 10:15 Jobben utsettes    


 

  Årsaken er at det også er oppdaget feil med kranene vi skulle  
  bruke for å  stenge vanntilførselen. For å begrense antall
  avstengninger utsetter vi dagens jobb og prøver å få utført
  alt samtidig.

Dette skyldes at vi oppdaget en defekt brannventil i f.m. nattens spyling av rørene i Kordahlsveien. Brannventilen må skiftes.

Vi stenger vannet kl. 09:00 og går alt etter planen er vi ferdig før 11:30

Vi setter på vannet før tiden om arbeidet avsluttes før kl. 11:30. Vi oppdaterer denne siden så fort vannet settes på.

Når vannet kommer tilbake igjen, kan det forekomme luft i rørene og misfarget vann, de 2-3 første dagene. Les mer om dette her


Andre feil er ikke registrert. Vil du melde en annen feil se " Når feil oppstår".

(25.9.2012)
Vannet kan bli stengt i dag 21/9

kl. 13:30

JOBBEN ER UTFØRT.  
OM IKKE ALLE HAR FÅTT VANNET IGJEN NÅ, ER DET LIKE FØR.

Det ble bare noen av de som bor på toppen av Texnes som ble berørt.

 

kl. 09:00

I natt havarerte en brannstender på Texnes i f. m. annonsert spyling av rørene. Det er nå en stor lekkasje og vi vil prøve å utbedre skaden i løpet av dagen.

Hvor omfattende vannavstengningen blir, og eksakt når vi kan starte jobbeb er foreløpig vanskelig å forutsi. Men kunder i områdene rundt Augerød, Texnes, Dammyr og Dillingøy må være forberedt på at vannet KAN bli stengt uten næremere varsel.

Andre feil er ikke registrert. Vil du melde en annen feil se " Når feil oppstår".Våler Vannverk SA skifter ut gamle rør og kummer på Dammyr
Arbeidet for vannverket sin den er nå ferdig.

Sammen med Våler kommune har vi gående et fornyingsprogram av Vann og avløp på deler av Dammyr og Våk.

Brev til beboerne om gravarbeider datert 7. mai 2012 finner du her.

Notat etter befaring med vellet om istandsettelse og asfaltering finner du her.

Våler kommune opplyser i dag (21/6 2012) "Asfalteringen er godt i gang og asfaltfirmaet mener bestemt de skal være helt ferdig med alle veier på Dammyr/Våk til lunch på mandag"

Les mer
Driftsstans fredag 7. september 2012

Kl. 15:15, reparasjonen er utført, og vannet er satt på igjen.

Kl. 10:00, vannet stengt for alle berørte abonnenter.

Noen ganger er det behov for å utføre jobber på ledningsnettet som medfører stenging av
vannet.

På grunn av reparasjon av en lekkasje stenges vannet  fra kl. 10:00 til ca. kl. 17:00 
mellom Kaabbel bru og Kasper i Våler. Abonnentene i dette området vil bli berørt.

Les mer (05.9.2012)
Kokepåbudet OPPHEVET i Vassbygda / Bjørnerød området

 

 

           

Onsdag 15. August

 11:20
 
 Prøve  som ble tatt i går viste fine resultater så da har alle
 prøvesteder vist gode resultater to påfølgende dager. Derfor
 opphever vi  kokepåbudet.


     K O K E P Å B U D E T    O P P H E V E S  
 

 
Tirsdag14. August             

 
 kl.10:00
 
 Vi har nå mottatt svar på gårdagens vannprøver.

 Disse viser god kvalitet over alt, men vi må ha to prøver
 som bekrefter dette før vi kan oppheve kokepåbudet. Vi  
 har det for alle

 untatt for de som bor langs GuthusveienFor de gjelder  fortsatt
         
                  K O K E P Å B U D E T   

 Svar på dagens prøver forventer klare i morgen formiddag
 og da håper vi at alt er i orden igjen også for de .
 

 
 Lørdag 11. august


 kl. 11:00   

 
 Vi har nå mottatt svar på vannprøvene. Dessverre viser de  at vannet ikke har gode nok resultater


     K O K E P Å B U D E T     F O R T S E T T E RLes mer (14.8.2012)
Kokepåbudet i Vassbygda / Bjørnerød området - OPPHEVES

 

Lørdag 11. august

  kl: XX:XX   

Vi har nå mottatt svar på vannprøvene. De viser at vannet
har helt normale og gode resultater slik at

K O K E P Å B U D E T             O P P H E V E S


Les mer
Oppdatering vedr. annonsert stenging av vannet i Vassbygda/Bjørnerød
  
                                    
Husk 
KOKEPÅBUD inntil videre. Første oppdatering om evt. friskemelding av vannet 
                                      kommer lørdag 11/8. Vi er lovet  svar ved 13-tiden. Vi oppdaterer
                                      denne siden så fort  vi klarer.

9. august kl.  16:45   Vannet skal være tilbake for alle.

9. august kl. 10:10.  Nå starter vi spyling. Om alt går bra blir vannet satt på igjen ca. kl. 11:00
                                     Men man må være forbredt på en avstenging i en kortere periode senere
                                     i dag.
                                     Fortløpende oppdatering kommer.9. august kl. 09:15.  Vannet ble stengt.
Vi ligger godt foran tidsskjema, da vi ungikk konflikt
                                     med  både høyspent- og fiberkabel under gravearbeidet. Går alt like
                                     bra i dag er det gode muligheter for at vannet er tilbake tidligere enn
                                     annonsert.

(07.8.2012)
Vannet stenges mandag 6. og torsdag den 9 august.langs Vålerveien
, fra innkjøringen til Våk og frem til Eng gård (Eng gård og de som kjører gjennom denne gården vil ikke bli berørt). 
Vannet vil være frakoblet mellom kl 09:00 og kl 12:00 begge dager.

langs veien fra Sanderød gård rundt Bjørnerød vannet frem til og med skytterbanen. Dette inkluderer også Grepperød og våre kunder sydover mot Mosseros. 
Vannet vil være frakoblet mellom kl 09:00 og kl 18:00 begge dager.
  

Årsaken til stengingen er en stor jobb med å fornye vårt anlegg ved Krosseng bru som skal utføres.

 

KOKEPÅBUD 


Les mer (06.8.2012)
Driftsstans torsdag 19. juli 2012

Noen ganger er det behov for å utføre jobber på ledningsnettet som medfører stenging av vannet.

Vannet stenges fra kl. 09:00 til kl. 15:30 mellom Engsand og Fosseberget i Svinndal.


Reparasjonen er nå utført, og vannet ble satt på igjen ca kl. 11:00.


Les mer (19.7.2012)
Våler vannverk avholdt årsmøte 13. juni

Det var 11 andelseiere som møtte inkl. styre.

Saker som ble behandlet og protokoll finnes her
Det ble fastsatt flg. prisendringer:
  
      - vannpris (Kr /m³) økes fra kr. 15,- til kr. 16,25  inkl. mva. fra og med 1.1.2013.

      - pris pr. andel ble endret fra kr. 1 700,- til kr. 2 100,- fra 14.6. 2012. Ikke mva. pliktig.      
        Antall andeler som må kjøpes finner du mer om
her.(14.6.2012)
Våler Vannverk SA avholder årsmøte 13. juni 2012

åRSMøTET ER FLYTTET FRA SPAREBANK1 SINE LOKLER På FOLKESTAD, TIL VåLER HERREDSHUS.


årsmøtet avholdes onsdag 13. juni kl. 19:00, i 2. etg i Sparebank1 sine lokaler på Folkestad.

Les mer (12.6.2012)
Driftsstans f.o.m Nordbybråten t.o.m Vestland 29.mai 2012

Reparasjonen ble ferdig ca kl. 15:30, og vannet er tilbake igjen.

Les mer (29.5.2012)
Kapasitetsproblemer


Les mer (22.5.2012)