Feil/Driftstans

 
Hvis det har oppstått en feil, eller det er en planlagt reparasjon, som har ført
til driftsstans på ledningsnettet finnes infomasjon om det på forsiden.


Er det feil eller andre problemer som har oppstått, se siden når feil oppstår. 


Er det dårlig trykk kan det lese om hva som kan være årsaken, og hva du eventuelt kan sjekke på ditt eget anlegg - her