Velkommen til Våler Vannverk SA

Våler Vannverk startet som et andelslag på slutten av 1960-tallet, og er en selvstendig juridisk enhet. I 2011 ble selskapet omdannet til Våler Vannverk SA (samvirkeforetak) og eies dermed av medlemmene. For å knytte seg til ledningsnettet, må det derfor tegnes andeler, jfr. vedtektene. Vannverket har som formål å levere vann, med godkjent kvalitet.

Lekkasjesøk natt til torsdag

Onsdag den 10/10-18
Fra kl 23.30 og utover natten vil der bli foretatt lekkasjesøk
Vi starter på Texnes boligfelt som vil ta et par timer. Der ville kunne oppleves dårlig trykk hos enkelte husstander mens søking foregår. Husstander vil vanligvis bli uten vann i perioder og max 20 min ad gangen.
Når vi er ferdige på Texnes foretar vi et lekkasjesøk av Folkestad industrifelt og ledningsnettet mot Kasper/Kure og kanskje selve Folkested. 
Lekkasjene er i denne omgang små og kan være brudd på stikkledninger til private eller defekte kummer. 

Ved Dan Hust
Oppdatert: (10.10.2018)