Arkiv drift

Lekkasje, vannet stengt ved Kjernsrød gartneri


 KOKEPÅBUD   ER OPPHØRT , MOTTATT BEKREFTELSE PÅ AT VANNET KAN DRIKKES
 OPPDATERING 27 JULI 2018  

kl 14:40

Spyling er igang og vil kunne ta tid, kan hende noen vil oppleve noe redusert trykk mens spyling pågår

 kl 13:15

Det var en gammel skjøt som hadde sprukket,  skjøten er nå reparert og kloring /desinfisering pågår
STERK KLOR så TAPP IKKE VANN NÅ

Vi kommer tilbake med ny oppdatering innen kl 15:00. ER vi ferdige før så legger vi ut ny oppdatering tidligere

HUSK KOKEPÅBUD FREM TIL VI MELDER AT VI HAR DRIKKEVANNSKVALITET (søndag eller mandag vil det bli)


Oppdatert: (26.7.2018)Dette skrev vi 26/7
  
Det oppstod en lekkasje ved Kjernsrød gartneri i dag (torsdag 26/7), som vil bli reparert i morgen. Vi bruker kvelden i dag til å tilrettelegge for morgendagens innsats.

Det vil bli /er satt ut to tanker med 1000 l vann ved Kjernsrød gartneri hvor vann kan hentes. Blir de tomme så ring vaktnummeret
                                          
                                             DETTE VANNET MÅ KOKES    til (se her )

Etter at reparasjon vil vannet bli umiddelbart satt på igjen MEN vannet MÅ KOKES til vi har fått bekreftet fra laboratoriet at vannet holder drikkevannskvalitet.  Opphevelse vil skje kun ved kunngjøring på vår hjemmeside, mest sannsynlig tidligst mandag

Skulle det etter reparasjonen være slag, luft eller brunt vann ifra rørene så se denne sidenOppdateringer kommer fredag 27/7.

Print artikkel Skriv ut artikkelen