Arkiv drift

Vannlekkasje Kirkebygden,Berg feltet og Sjulerud

OPPDATERING

25/17 2018  
Resultatet fra vannprøvene etter reparasjonen er fine nok til at vannet kan friskmeldes

24/17 2018
Vann til Berg og Sjulerud leveres nå som normalt og magasinene fylt opp slik at vanning er nå tillatt også på Bergfeltet og Sjulerud igjen. Men vannprøver blir levert i dag og svar forventes i morgen så inntil de foreligger er det forsatt kokepåbud.
 


23/7 2018

Vi regner med at dere på Bergfeltet og Bergskrenten

   .....  VIL BLI UTEN VANN når reparasjonen er utført og vi skal spyle røret  fra ca kl 11:00, og vil kunne ha en varighet opp i mot halv times tid. 

kl 10:40
Vi kan ikke garantere at det ikke har tilkommet noe i rørene og dere som bor i omsorgsboligene på Bergskrenten 1 og alle boligene på Bergfeltet må dessverre KOKE VANNET inntil vannprøver er  foreligger (mest sannsynlig onsdag). Mer om koking og hva du bør koke vann til finner du her 

kl 10:30
reparasjonen er  utført, vannet er ikke satt på ennå, Kan hende kokepåbud ikke er nødvendig, ny oppdatering om kort tid

kl 09:00
Arbeidet er godt i gang  


Oppdatert: (22.7.2018)

22/7 2018 
KL 13:50  22/7 2018
Feielen er lokalisert, men krever oppgraving. Derfor har vi lagt om slik at alle fortsatt skal ha vann. Men de som bor på Bergfeltet, Sjulerud og de frittliggende omsorgsboligene på Bergskrenten vil kunne oppleve at trykket er dårlig da vi forsyner alt dette over en tynn ledning.

Derfor er det vanningsforbruk for dere som er berørt, også bilvask o.l  og det oppfordres til å være sparsom på vannforbruket slik at alle får vann til det som er nødvendig

Vi tilrettelegger i dag og starter opp i morgen går alt som vi håper vil ingen miste vannet i morgen heller om dere klarer å begrense forbruket. 

Om det blir behov for å koke vannet etterpå får vi komme tilbake til i morgen når feilen er gravd frem

Dere som har innkjøring fra Kirkeveien og hovedbygget på Helse og sosial skal ha ordinær vannforsyning og blir ikke berørt under eller etter reperasjonen om alt går som vi håper

Mer oppdatering kommer i morgen

KL 12:00  22/7 2018
Ut i fra målere ute på nettet mistenker vi en lekkasje et sted innenfor  området som er merket med rødt i kartet. Vannet vil kunne bli stengt uten mer forvarsel. Oppdateringer kommer 

Mannskaper er på vei ut nåPrint artikkel Skriv ut artikkelen