Arkiv

H A G E V A N N I N GForbruket av vann har økt mye i det siste og dette medfører at vi til tider har lite reserve og gå på. I fjor var gjennomsnittforbruket på ca 1 070 000 l/døgn og det var det for en uke siden også, Lørdag 26 mai i år var vi oppe i et forbruk på 1 603 000 liter (1 603 m³). Det er nesten en økning på 60 % mot normalt forbruk

Praksis har tidligere vært å innføre vanningsforbud ved å annonsere det i avisene når forbruket har ligget på dette nivået. Vi har nå registrert så godt som alle kunder med mobilt telefonnummer og kan få ut informasjon mye hurtigere og

TILLATER FORTSATT  VANNING UNDER DISSE FORUTSETNINGENE

 
 
      

De som ønsker å vanne  sjekke vår hjemmeside om vanningsforbud er innført før vanning starter

 

 

Vi har registrert mobiltelefonnr til så godt som alle våre kunder og vil ved behov varsle med SMS om at hagevanning må stoppes innen 10 minutter, hvilket vil si at skal det vannes må noen være tilstede med påslått mobiltelefon  som kan motta sms og kunne  stenge vannet omgående. Telefonennr. må finnes på Gule sider og være registrert med aktuell adresse !!!!

       
 


Gjelder også "svetteledninger"og "dryppslanger"  Slike slanger må ikke brukes uten at det ER TILBAKESLAGSVENTIL
PÅ INNTAKET

 

 
Skal du fylle et badebasseng med slange
må slangen ikke legges ned i karet !!!!  Da kan du forårsake at vannet i din egen bolig og også vårt nett blir forurenset med de konsekvenser det kan få 
   
Unngå å la vannet renne unødvendig. Her er det "mange bekker"  små som gjør at havevanning kan fortsette
Vi ønsker alle våre kunder og andelseiere en riktig god sommer

Råd om havevannnig

Oppdatert: (01.6.2018)