Arkiv

Beredskapstest uke 19/2018


Våler Vannverk vil fra mandag morgen kjøre en beredskaps- og belastningstest på anlegget. Dette er for å teste hvordan vi kan sikre forsyning av drikkevann til alle i en krisesituasjon. Vi vil simulere at leveransen av vann fra Movar faller ut.

Om noen skulle oppleve at trykket blir lavt, eller annet unormalt oppstår, ber vi om at dere kontakter oss på telefon 69 28 75 80, eller på e-post post@vaalervannverk.no

Testen på anlegget vil avsluttes i løpet av onsdag 9. mai 2018.

Oppdatert: (04.5.2018)