Arkiv

Årsmøte 2018 avholdes 12. juni kl. 19:00, på Herredshuset


På grunn av datafeil ved utsendelse av fakturaene for 1. halvår, har ikke innkallingen til årsmøte blitt sendt ut sammen denne fakturaen. Noen få kunder har mottatt innkallingen sammen med fakturaen.
Innkallingen vil bli sendt i eget brev i løpet av uke 19 ihht til vedtektene.


Innkalling, sakspapirer og protokoll er/blir lagt ut her

Ved Ellen Høyås
Oppdatert: (04.5.2018)