Arkiv drift

Texnes område til Krosseng

Oppdatering mandag den 9/4-18 kl 9.45
Vi tar letting opp igjen fra kl 10.15 og utover dagen, så små stans kan forekomme 

Oppdatering fredag den 6/4-18 kl 22.00
Den ble dessverre ikke funnet og vi tar leting opp igjen neste uke. 

Fredag den 06/04-2018
Vi har en lekkasje pågang og skal finne stedet fra kl 14.00 og utover dagen.
Der vil komme midlertidige vannstans på forskjellige forsynings retninger for å lokalisere hvor den er.

Der vil komme en oppdatering når lekkasjesøking avsluttes. 

Ved Dan Hust
Oppdatert: (06.4.2018)