Arkiv drift

Svinndal kumjobb

Oppdatering 28/03 2018 kl 11.40
Mottatt svar på analysene som viser godkjente verdier på drikkevannet.
Kokepåbud oppheves.Ved Dan Hust
Oppdatert: (23.3.2018)

Oppdatering 26/3-18 kl. 17:40. 
Da skal vannet være tilbake - om der oppleves klor, luft eller farge, da spyl bra innen bruk av vannet.
Les mer om det her

Minner om  KOKEPÅBUDET  gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Vi forventer svar på vannprøvene onsdag 28. mars. 

 Oppdatering 26/3-18 kl. 15:10.
Jobben tar dessverre lenger tid en forutsatt. Regner med at vi er ferdige kl 18.00.
 
Mandag den 26. mars

Vi skal oppgradere en kum ved Svinndal skole for bedre håndtering av stikkledninger for flere kunder.

Kartutsnittet viser berørt område.  

Vannet stenges kl. 08:30 og er forventet tilbake kl. 16:00. 

Vannet må ikke benyttes i denne perioden, og det innføres kokepåbud.

KOKEPÅBUDET  gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det også kan være klorsmak på vannet og luft i rørene. Les mer om det her.  Vi forventer svar på vannprøvene onsdag 28. mars.   

Fortløpende oppdateringer legges ut på hjemmesiden.


Print artikkel Skriv ut artikkelen