Velkommen til Våler Vannverk SA

Våler Vannverk startet som et andelslag på slutten av 1960-tallet, og er en selvstendig juridisk enhet. I 2011 ble selskapet omdannet til Våler Vannverk SA (samvirkeforetak) og eies dermed av medlemmene. For å knytte seg til ledningsnettet, må det derfor tegnes andeler, jfr. vedtektene. Vannverket har som formål å levere vann, med godkjent kvalitet.

Våler Vannverk flytter kontoret.

I perioden 14-16/3-18 flytter vi til Vadbakken 6, og det kan medføre at vi er litt utilgjengelig i perioder. 

Oppdatert: (14.3.2018)