Arkiv drift

Bråtebygda og Lunder uten vann

Oppdatering 07/02 2018 kl 13.00
Mottatt svar på analysene som viser godkjente verdier på drikkevannet.
Kokepåbud oppheves.

 Oppdatering 05/02 2018 kl 18:40
Vi har hatt kontakt med entreprenøren og de melder om at rørene fylles nå.  Det er lange rør som skal fylles og det kan ta tid før trykket er på normalt nivå.

Men minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligge  og det er tidligst torsdag kl 13.00. Husk at det også kan være klorsmak og luft i rørene, mer om det her
  


Oppdatert: (05.2.2018)

 

 Oppdatering 05/02 2018 kl 18:15

Vi har hatt kontakt med entreprenøren og de melder om at der fortsatt er klor i vannet og spyling er fortsatt i gang. Dette beklages.

Ny oppdatering senest kl 19:00

Oppdatering 05/02 2018 kl 16:15
Vi har mottatt beskjed om, at entreprenøren holder på med å spyle rørene og at dere kan begynne drikke vannet fra kl 17.30


Der vil være KOKEPÅBUD inntil svar på vannprøvene foreligger og det er tidligst torsdag kl 13.00. Husk at det også kan være klorsmak og luft i rørene, mer om det her
Mandag den 05.02.2018 ca. kl 8.30 til 16:00 blir kunder i Bråtebygda og Lunder uten vann. 
Trykk her for kart.

Berørte kunder er varslet med brev.

  • Vi skal jobbe med en kum i den sørlige del av Sukke, ettersom kummen ikke ble gjort helt ferdig i fjor, grunnet dårlige vær forhold. I tillegg skal vi flytte en privat stikkledning opp i kummen for bedre sikkerhet av ledningsnettet og for å kunne sjekke for lekkasje på sikt.
Men minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det også kan være klorsmak og luft i rørene, mer om det her.  Svar fra laboratoriet kommer lørdag.  

Hjemmesiden vil bli oppdatert løpende som tiltak blir ferdig.Print artikkel Skriv ut artikkelen