Velkommen til Våler Vannverk SA

Våler Vannverk startet som et andelslag på slutten av 1960-tallet, og er en selvstendig juridisk enhet. I 2011 ble selskapet omdannet til Våler Vannverk SA (samvirkeforetak) og eies dermed av medlemmene. For å knytte seg til ledningsnettet, må det derfor tegnes andeler, jfr. vedtektene. Vannverket har som formål å levere vann, med godkjent kvalitet.

Fledsbergveien og Vensåsen krysset

I forbindelse med oppgradering av Fledsbergveien har Våler Vannverk SA valgt å omgjøre stikkledninger (Følg dette link til info om stikkledninger) og forny hovedledningen fra pumpehuset og gjennom veien. Dette er forberedelsene til den dagen vi velger å utskifte store traser. 

Vi har nå omlagt alle stikkledninger og er vet å utarbeide en plan sammen med kommunen/renseanlegget og Entex om hva som skal skje og hvordan. Vi må igjennom både Vensåsen og Fledsbergveien med nye ledninger - både avløp og vann legges i samme grøft. 

Dette vil muligens medføre omlegging av Vensåsen (midlertidig kjørevei) i perioden jobben står på. Der er utrolig mange kabler og forbindelser her så jobben vil ta litt tid å få gjort ferdig.

Følgende kart viser anleggsområde


Nye oppdatering kommer når de endelige avgjørelser er på plass.

Ved Dan Hust
Oppdatert: (13.11.2017)