Arkiv drift

Fledsbergveien og Vensåsen krysset

Vi ser oss nå ferdige med rør-omleggingen for Fledsbergveien og Vensåsen og takker for deres tålmodighet og de som har hatt interesse i å følge med i hva vi jobber med.

Ved Dan Hust
Oppdatert: (13.11.2017)

I forbindelse med oppgradering av Fledsbergveien har Våler Vannverk SA valgt å omgjøre stikkledninger (Følg dette link til info om stikkledninger) og forny hovedledningen fra pumpehuset og gjennom veien. Dette er forberedelsene til den dagen vi velger å utskifte store traser. 

Vi har nå omlagt alle stikkledninger og er vet å utarbeide en plan sammen med kommunen/renseanlegget og Entex om hva som skal skje og hvordan. Vi må igjennom både Vensåsen og Fledsbergveien med nye ledninger - både avløp og vann legges i samme grøft. 

Dette vil muligens medføre omlegging av Vensåsen (midlertidig kjørevei) i perioden jobben står på. Der er utrolig mange kabler og forbindelser her så jobben vil ta litt tid å få gjort ferdig.

Følgende kart viser anleggsområde


Nye oppdatering kommer når de endelige avgjørelser er på plass.

Print artikkel Skriv ut artikkelen