Arkiv drift

10.november og flere dager fremover: Redusert vanntrykk Rød -Augerød


Oppdatert 14/11 kl . 15:05
I dag er klor fjernet fra rørene og vannprøver levert for analyse. Svar på prøvene kommer tidligst  i  morgen ettermiddag (onsdag). 

Magasinet / tårnet har nå ikke så mye vann at det vil bli fylt opp i løpet av natten (15/1 kl 00:01 til kl 08:00) og da vil det igjen bli redusert trykk på Rød - Augerød området. 
Berørt område : se kart under  "LES MER" 
Opprettet 10/11 kl 14:15

I f.m. opparbeidelse av den nye hovedvannledningen mot Våk skole er vi nødt til sette ned en ny kum som medfører at vi må legge om forsyningen  til Augerød og Rød. For å kunne opprettholde mest mulig normal vannforsyning  på dagen får vi ikke fylt vanntårnet på Texnes på dagen og må derfor fylles om natten.  Når tårnet fylles vil de som bor på Rød / Augerød oppleve redusert trykk og muligens svært dårlig trykk for de som bor høyt oppe i feltene. 

Går alt som vi håper vil det være nok at fyllingen vil skje mellom kl. 00:00:01 og kl. 08:00. Det vil antagelig ikke være nødvendig å fylle tårnet hver natt. Regner nå med at første gang vil skje natt til søndag. 

Ved at dere som er berørte ikke bruker vann mer vann enn strengt tatt nødvendig vil behovet for etterfylling av Texnes bli mindre og alle ha normalt vanntrykk. Du må gjerne ta en dusj, men kan kanskje knappe litt ned på tiden? Vasking av tøy o.l kan du gjøre som du pleier om det er nødvendig.

All bruk av HAGESLANGE er derimot forbudt til jobben er fullført.  Ut i fra vår vurdering vil ingen av våre rør miste vanntrukket helt og derfor skal det være unødvendig å koke vannet denne gangen. 

Hvor lenge jobben vil vare er vi ikke i stand til å besvare da det skal tas vannprøver mandag eller tirsdag som vil avgjøre det, men vi håper at vi  er ferdige tirsdag den 14 eller onsdag den 15. november. 

Denne artikkelen vil bli oppdatert når vi er tilbake i normal drift eller om noe uforutsett skjer

Print artikkel Skriv ut artikkelen