Arkiv drift

Fjellveien rehabilitering av kum mandag 6. november.


 Oppdatering 08/11-2017 kl 13:15


Vi har nå fått svar på vannprøvene, og de viser godkjent drikkevannskvalitet. 

Derfor oppheves kokepåbudet.

Ved Lillian Neset
Oppdatert: (03.11.2017)

Oppdatering 06/11-2017 kl 12:30
Vann skal nå være tilbake igjen

Minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil svar på vannprøvene foreligger. Husk at det kan være klorsmak, brunt vann og luft i rørene. se her.   Vannprøver forventes onsdag ettermiddag

Grunnet en lekkasje i område har vi valgt å jobbe i en kum på Fjellveien for å fornye sluser mm.
Dette medfører vannet blir borte i løpet av dagen.

Vannet stenges kl. 08:30 og er forventet tilbake kl. 14:00. 

Hjemmesiden vil bli oppdatert løpende som tiltak blir ferdig

Etter at vannet er tilbake kan det bli brunt vann og/eller luft i vannet. Mer om dette her.   

Når vannet er tilbake vil der være kokepåbud. Analyse resultater forventes onsdag. 08/11-2017

Vedlagt kart som viser område som er berørt av kokepåbud etterpå og redusert trykksone.  

Print artikkel Skriv ut artikkelen