Arkiv drift

Augerød får endret forsyningsretning

Oppdatering fredag 03/11 2017 kl 10:00

Vannprøver viser at alt er bra. Herved oppheves kokepåbudet


Ved Lillian Neset
Oppdatert: (25.10.2017)

Oppdatering 02/11-2017 Kl 14:10
Alle innenfor sone 2 "Augerød" SKAL koke vannet inntil nye vannprøver forelegger i morgen ettermiddag. 
 
Oppdatering 02/11-2017 Kl 13:30
Vi har nå fått svar på vannprøvene. 
Prøvene ble tatt 3 forskjellige steder, Augerødbakken, Augerødfeltet 4 og Frederiks vei.
Alle prøvene viste bra på nær 1 prøve ved Frederiks vei. Denne viste usikker. 

For sikkerhets skyld tar vi nye vannprøver i dag, som kan forventes i morgen ettermiddag.
Minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil vi får svar på vannprøvene. 

Oppdatering 01/11-2017 Kl 09:44
Jobben i går gikk veldig bra. 
Minner om KOKEPÅBUDET som gjelder inntil vi får svar på vannprøvene. Ny oppdatering kommer Torsdag (02/11)
Smak av klor, luft og brunt vann kan forekomme, så les mer om det her. Ved brunt vann kan klesvask, særlig hvitvask, med fordel utsettes. 
.
 Tirsdag den 31/10-2017 kl 8.30-14
Vil Augerødfeltet oppleve dårlig trykk i forbindelse med montering av en ny sluse på Texnestårnet (pumpene blir satt ut av drift noen timer).

Vi må ha en ny sluse inn i Texnes vanntårn for å kunne kjøre vann motsatt retning. Dette skal gjøres for å kunne utskifte den store nye kum som kommer rett etter vanntårnet som Knut Bjerke AS skal sette i nærmeste fremtid. Av erfaring kan forskjellige ting oppstå som forlenger vann avstengingen på store kummer og derfor tar vi ekstra forholdregler denne omgangen.

Når slusen er montert vil der være kokepåbud. Analyse resultater forventes torsdag. 02/11-2017

Vedlagt kart som viser område som er berørt av kokepåbud etterpå og redusert trykksone. 

Print artikkel Skriv ut artikkelen