Arkiv drift

Oppsummering etter siste ukes (nr 42) hendelser

SMS VARSLING: 

Dette systemet er under opparbeidelse og vi jobber for tiden med å legge inn alle kundene i registeret vår, pr. dags dato har ca halvparten av kundene registrert med telefon nr. Derfor hadde vi i går valget mellom
  1. la  de vi hadde telefonnr. til få SMS(ca 450 stk)
  2. eller la ingen få SMS i det hele tatt.

Hensikten med SMS varslingen er først og fremst å varsle kunden om at noe er galt. Det blir for tidkrevende og gå ut med all informasjon på alle de forskjellige informasjonskanalene som finnes.  Derfor har vi valgt å varsle med SMS når det må hurtige beskjeder ut om at kunden finner mer info på vår hjemmeside.

Var du berørt og ikke fikk SMS så send en e-post til SMS@vaalervannverk.no med ditt navn, adresse, telefon nummer. Tar du med kundenummer (står over navnet dit på faturanen du mottar i disse dager) så gjør du jobben vår med å registrere dette enklere for oss.

Facebook og andre sosiale medier

Vannverket bruker ikke sosiale medier som kommunikasjonsform da ansatte har ikke tid til å følge med på sosiale medier i arbeidstiden som vil kreve alt for mye tid. Derfor kommenterer vi normalt ikke det som f.eks. skrives på Facbook og andre medier.


VI BLIR GLADE OM DU
  HJELPER OSS I Å BLI BEDRE
Men da må du ta kontakt med oss på  Post@vaalervannverk.no. eller ring 69287580. Vi lover at vi vil vurdere det du skriver og gi deg en tilbakemelding på det.

Generelt i en feilsituasjon

Når en feil intreffer blir det veldig hektisk, telefonen kan gløde til vi får sendt ut en SMS og lagt ut noe på vår hjemmeside. Vi skal ved hjelp av telefonen og overvåkningssystemet prøve å analysere oss frem til hvor og hva som kan være årsaken til feilen. I en stressen situasjon kan SMS'ene /  hjemmesidene en gang i mellom bli litt utydelige mangelfulle i en hektisk periode.  I så fall ring oss !! på 69 28 75 80 så får du det beste svaret vi kan gi deg. Samtidig får vi anledningen til å rette som kan være til hjelp for andre også.

Mer om feilsituasjon se vår side "Når feil oppstår"


Ved Lars Bjerk